Secretaría Uvigo - Buscador de TFG/TFM

Título Defensa TFG/TFM
Implantación dun Sistema EFQM (2020) nun concello con metodoloxía DIP 10/12/2021 TFM
Mapeo fino dun QTL e análise de xenes candidatos relacionados coa presenza/ausencia de hebras no froito da xudía común (Phaseolus vulgaris L.) 29/11/2021 TFM
Análise dos progresos de cabo verde para o cumplir dos obxectivos de desenvolvemento sostible coa axenda para 2030 26/11/2021 TFM
Innovación en pemes de servizos: o caso de Ximnasio Saúde e Deporte 26/11/2021 TFM
Seleccionando equilibrios múltiples 26/11/2021 TFM
A Responsabilidade social e Axenda 2030. O Caso Inditex 25/11/2021 TFG
Tendencias de e-commerce post-COVID-19 25/11/2021 TFG
As ecoaldeas: unha forma de vida alternativa. Proxecto de creación dunha ecoaldea en Galicia. 24/11/2021 TFG
Bunproject 24/11/2021 TFG
Formas de esquecemento 24/11/2021 TFG
Influencia do comercio exterior no desenvolvemento da economía taiwanesa 24/11/2021 TFG
O Banco do Tempo na Escola Universitaria de Estudos Empresariais 24/11/2021 TFG
Ollando vacas 24/11/2021 TFG
Soul's Resonance 24/11/2021 TFG
Tecnoloxías de "machine learning e I.A." como fonte de vantaxes competitivas 24/11/2021 TFG
Estudo da evolución das diferentes ferramentas empregadas durante o proceso tradutolóxico por tradutores/as de España 24/11/2021 TFM
A carreira laboral e a integración familiar. O caso das profesoras e profesores da Universidade de Vigo 23/11/2021 TFG
A Eurocidade Tui - Valença 23/11/2021 TFG
A imposición enerxético-ambiental nos hidrocarburos. 23/11/2021 TFG
A propaganda política impresa do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 23/11/2021 TFG
A transparencia empresarial no sector do automóbil eléctrico 23/11/2021 TFG
A xestión da presión dos visitantes sobre a costa ?mellor conservada? de cara á súa protección e aproveitamento para protección local 23/11/2021 TFG
A xornada laboral de 4 días á semana 23/11/2021 TFG
Análise das revolucións industriais e o prezo das materias primas 23/11/2021 TFG
Análise de tecnoloxías de desenvolvemento orientadas a posicionamento SEO 23/11/2021 TFG
Análise do ciclo de vida da ampliación do parque eólico Álabe Soán 23/11/2021 TFG
Análise en tempo real de grabacións subacuáticas 23/11/2021 TFG
Análise estratéxica competitiva e económico financeira de The Coca-Cola Company 23/11/2021 TFG
Análise estratéxica de HBO 23/11/2021 TFG
Analítica IoT 23/11/2021 TFG
Aplicación da filosofía Lean nun restaurante 23/11/2021 TFG
Aplicación da intelixencia artificial para a predicción do bitcoin: caso práctico 23/11/2021 TFG
Aproximación ó perfil dos consumidores das xeracións Y,Z 23/11/2021 TFG
As actas con acordo 23/11/2021 TFG
As redes sociais e os dereitos fundamentais á información, intimidade, honra e propia imaxe no contexto político 23/11/2021 TFG
Automatización de análise multivariable e valoración cualitativa de procesos nun "contact center" 23/11/2021 TFG
Avances tecnolóxicos para o desenvolvemento da economía circular no sector textil 23/11/2021 TFG
Beneficios e posibles efectos negativos do running 23/11/2021 TFG
Cómo afectou a COVID ó sector do luxo, en concreto da moda de luxo? 23/11/2021 TFG
Compatibilidade electromagnética 23/11/2021 TFG
Concentración de pole e alérxenos de Olea na cidade de Ourense nos anos 2019 e 2020. 23/11/2021 TFG
Controvertida condición xurídica dos "riders" no mercado do traballo español 23/11/2021 TFG
Convertedor CC-CC para configuracións de dobre voltaxe 48V-12V en automoción 23/11/2021 TFG
Crecemento azul na Unión Europea 23/11/2021 TFG
Crecemento económmico e desenvolvemento sostible. Un análise da economía de Mozambique 23/11/2021 TFG
Deseño e desenvolvemento dunha aplicación para a intercomunicación entre empresas e empregados 23/11/2021 TFG
Determinantes da obesidade. Proba empírica baseada na enquisa nacional da saúde española 23/11/2021 TFG
Determinantes da saúde en España: modelo loxístico aplicado á ENSE-2017 23/11/2021 TFG
Diversidade funcional no ámbito laboral 23/11/2021 TFG
Do Xapón preindustrial ó Xapón industrializado (S. XVII-1970) 23/11/2021 TFG
Economía circular e desenvolvemento sostible na Unión Europea 23/11/2021 TFG
Estrataxemas de investimento de renda variable nunha era de baixos tipos de interese 23/11/2021 TFG
Estudo da estabilidade na estimación de parámetros en sinais de interese clínica 23/11/2021 TFG
Estudo de técnicas para mellorar as prestacións do sistema de audio en Unity 23/11/2021 TFG
Estudo fenolóxico, aerobiolóxico e de producción de pole de Olea en Moreiras (Toén) 2020 23/11/2021 TFG
Evolución da muller no mercado laboral. Causas e tendencias de futuro 23/11/2021 TFG
Fallos do servizo e comportamento do consumidor:caso da telefonía móbil 23/11/2021 TFG
Fiscalidade aplicada á actividade deportiva 23/11/2021 TFG
Fondos de investimento de renda fixa: xestión e análise do fondo Renta 4 Foncuenta Ahorro 23/11/2021 TFG
Implementación dun convertedor electrónico dc-dc nunha tarxeta de circuíto impreso para ensaios de técnicas de control 23/11/2021 TFG
Importancia do Value Stream Mapping na mellora dos procesos productivos da empresa 23/11/2021 TFG
Micro-learning en contornas corporativas: backend para a xestión de contidos e usuarios 23/11/2021 TFG
Modelo de negocio de E-car in our community 23/11/2021 TFG
Modelo de negocio sobre a mobilidade na cidade de Vigo: Movigo 23/11/2021 TFG
NOSAENERXÍA hacia o desenvolvemento sostible enerxético e cambios estruturais do sector 23/11/2021 TFG
O deporte dende unha perspectiva de xénero 23/11/2021 TFG
O futuro da industria da moda: sostibilidade e dixitalización 23/11/2021 TFG
O mercado de traballo en España (2000-2020) 23/11/2021 TFG
O proceso de innovación aberta. Estudos das súas aplicacións e estratexias 23/11/2021 TFG
O sector pesqueiro en Galicia. Análise económica 23/11/2021 TFG
O traballo no mar dende unha perspectiva de xénero 23/11/2021 TFG
Obesidade: saude, economía e intervención pública 23/11/2021 TFG
Orixe, causas e consecuencias da fragmentación da dereita política en España 23/11/2021 TFG
Os e-sports: aproximación dende a óptica do dereito internacional privado 23/11/2021 TFG
Paraíso andorrano ou inferno español? 23/11/2021 TFG
Plan de empresa: Cervexaría das Rías 23/11/2021 TFG
Plan de innovación: planificación estratéxica e carteira de proxectos 23/11/2021 TFG
Plan de negocio para a creación dunha empresa de alimentación natural (B.A.R.F) para animais de compañía: ?BARFEIROS? 23/11/2021 TFG
Plan de negocio para a evolución e seguimento futuro dunha empresa produtora de froita exótica 23/11/2021 TFG
Políticas Públicas en materia de prostitución e trata con fins de explotación sexual. 23/11/2021 TFG
Repercusión das matemáticas na economía: evolución histórica 23/11/2021 TFG
Selección da carteira óptima a través do modelo de Markowitz 23/11/2021 TFG
Storytelling, comunicación verbal e non verbal nas campañas electorais dos Estados Unidos de América 23/11/2021 TFG
Tributación dos deportistas profesionais 23/11/2021 TFG
Tributación e Blanqueo de Capitais 23/11/2021 TFG
A estructura financeira dos clubes de fútbol nas grandes ligas europeas 23/11/2021 ----
Análise das diferenzas na regulación cooperativa en diferentes comunidades autónomas 23/11/2021 ----
Efectos do COVID na economía española e mundial 23/11/2021 ----
Influencia na rendibilidade económica e deportiva da distribución de dereitos televisivos nas principais ligas europeas de fútbol 23/11/2021 ----
Internacionalización empresarial: estudo e desenvolvemento dunha árbore de decisión secuencial para tomar decisións sobre internacionalización 23/11/2021 ----
Responsabilidade social corporativa. Caso aplicado das universidades galegas 23/11/2021 ----
A avaliación de políticas públicas. Unha achega á avaliación dos programas de potenciación do coñecemento de linguas estranxeiras da Xunta de Galicia 23/11/2021 TFM
Unha avaliación da eficacia do ingreso mínimo vital (2020-2021) 23/11/2021 TFM
A discriminación do colectivo LGTBI no mercado laboral 22/11/2021 TFG
A responsabilidade laboral da empresa principal fronte aos traballadores da auxiliar: normativa vixente e modificacións proxectadas 22/11/2021 TFG
Carracedo 22/11/2021 TFG
Estratexia en Instagram para una empresa de moda. 22/11/2021 TFG
fraude na contratación laboral. especial referencia á contratación temporal e ó tempo parcial. 22/11/2021 TFG
Integración a través da comunicación: Lingua de Signos Española 22/11/2021 TFG
O delito do tráfico de drogas: análise da súa especial incidencia en Galicia a través dun estudio xurisprudencial 22/11/2021 TFG
QUINCEMILOCHO: Creación dunha revista corporativa para as asociacións de comerciantes do barrio de Elviña 22/11/2021 TFG
Restyling da ICG e o look&feel da marca Elaxtic 22/11/2021 TFG
Saúde laboral, incapacidade e xénero 22/11/2021 TFG
Deseño de amplificadores de potencia clase J en banda individual e dual para bandas de comunicacións ISM 22/11/2021 TFM
Deseño dun amplificador de potencia de alta eficiencia para UAV de comunicacións 22/11/2021 TFM
Deseño e implementación dunha ferramenta web para a planificación de coreografías de drones basada en WebGL e mostraxe de superficies 3D usando ray casting. 22/11/2021 TFM
O sector estratéxico das baterías de ión-litio para a industria do automóbil en Europa: análise das cadeas de valor e subministración 22/11/2021 TFM
Prezos de transferencias: o reto dos intanxibles 22/11/2021 TFM
Medo á morte en estudantes de Enfermería 19/11/2021 TFG
A Política Fiscal en España durante a crise do Covid-19 19/11/2021 TFG
A posible regulación normativa da transexualidad: evolución xurisprudencial e realidade social. 19/11/2021 TFG
Análise do goberno corporativo da empresa familiar pertencente ao sector téxtil galego 19/11/2021 TFG
Control electrónico baseado en microcontrolador dun proceso industrial de baño de ultrasóns 19/11/2021 TFG
Creación e viabilidade dun negocio rexional de alimentación saudable 19/11/2021 TFG
Deseño e realización dun pedal dixital multi efecto para guitarra eléctrica 19/11/2021 TFG
Estudo da síndrome de burnout no equipo sanitario que trata ao paciente oncoloxico no Centro Hospitalario Universitario de Ourense 19/11/2021 TFG
Fatores estresores no desempeño laboral do personal de enfermería recén graduado 19/11/2021 TFG
Grao de coñecemento dos síntomas climatéricos 19/11/2021 TFG
Impacto emocional no persoal de enfermaría do Servizo de Dixestivo do CHUO frente a pandemia da Covid-19 19/11/2021 TFG
Interconexión de dispositivos IoT a través de SoC ESP32 para explotación avícola autoconsumo. 19/11/2021 TFG
Nulidade contractual: Aproximación desde a xurisprudencia civil 19/11/2021 TFG
Optimización do deseño dun joystick de 4 a 6 GDL con sensores Hall. 19/11/2021 TFG
Programación dunha máquina cortadora de parachoques mediante autómata e HMI Siemens con rede Profinet. 19/11/2021 TFG
Proxecto de investigación sobre a eficacia dos psicooncólogos en pacientes con cancro de pulmón no CHUOU. 19/11/2021 TFG
A importancia da música na publicidade (2010-2020) 19/11/2021 TFM
Amagi, o retorno da creatividade. 19/11/2021 TFM
Tratamento fotoquímico e electroquímico de efluentes con pesticidas 18/11/2021 TFG
A metafunción interpersonal da SFG na noite electoral de Donald Trump 18/11/2021 TFG
A Península do Morrazo na idada media 18/11/2021 TFG
Análise económico financiera da empresa Hijos de Rivera S.A. 18/11/2021 TFG
Análise xenética do mexillón enlatado en Galicia: existe fraude comercial no seu etiquetado? 18/11/2021 TFG
Coñecemento popular das enfermidades cardíacas na área sanitaria de Pontevedra e Salnés 18/11/2021 TFG
Deseño de novos nanofluidos para aplicacións de almacenamento térmico. 18/11/2021 TFG
Deseño e Estudio de fabricación de molde para estudio de materiales reforzados 18/11/2021 TFG
Deseño e simulación de fuselaxe para dron de extinción de incendios. 18/11/2021 TFG
Detección de Escherichia coli e investigación dos principais patotipos diarreoxénicos en moluscos bivalvos cultivados nas rías galegas. 18/11/2021 TFG
Diálisis e electrodiálisis para a valorización de efluentes industriais 18/11/2021 TFG
Efecto da temperatura sobre as canles de potasio de doble dominio de poro (K2P) da subfamilia TREK en neuronas do ganglio nodoso. 18/11/2021 TFG
Estudo da interacción dos receptores de antíxeno dos linfocitos B (BCR) e dos anticorpos cos seus antíxenos en condicións 2D e 3D. 18/11/2021 TFG
Estudo de materiais e control de actitude dunha vela solar 18/11/2021 TFG
Estudo e deseño dunha estrutura destinada a modificar o perfil dunha onda para a práctica de surf 18/11/2021 TFG
Identificación de xenes reguladores da síntese de glicoerucina a baixas temperaturas 18/11/2021 TFG
Impacto ecolóxico potencial de Eucalyptus globulus Labill. en ríos. Liberación e alcance de compostos alelopáticos. 18/11/2021 TFG
Melloras en proceso de fabricación de paneis para construcción civil 18/11/2021 TFG
Modelado 3D, simulación e ensaio da estructura dun autoxiro 18/11/2021 TFG
O pacto global dos refuxiados 18/11/2021 TFG
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible no Grao de Enfermaría de Pontevedra: oferta académica, coñecementos do alumnado e propostas de mellora 18/11/2021 TFG
Optimización dos parámetros de impresión 3D do polímero ABS reforzado con fibra de carbono. 18/11/2021 TFG
Proceso de fabricación dun compoñente de chasis de dron de fibra de carbono. 18/11/2021 TFG
Simulación da dispersión de aerosois nas aulas de EEI. 18/11/2021 TFG
Uso de bacterias lácticas autóctonas como iniciadores da fermentación maloláctica en viños 18/11/2021 TFG
A licencia de marca 18/11/2021 ----
Calypso 18/11/2021 TFM
Disidentes, Abxectos e Dexenerados. A moda como biais de xénero 18/11/2021 TFM
Entre corchetes azuis 18/11/2021 TFM
Fire in the sky 18/11/2021 TFM
Godspeed 18/11/2021 TFM
Kokids 18/11/2021 TFM
Social Media Plan de Órbita Zeta 18/11/2021 TFM
Traballo fin de master Hotel Gudmann 18/11/2021 TFM
A autorregulación emocional como elemento fundamental da intelixencia emocional 17/11/2021 TFG
A custodia compartida. Análise doutrinal e posicións xurisprudenciais 17/11/2021 TFG
A ortografía en Educación Primaria 17/11/2021 TFG
A prostitución: ¿regulación ou abolición? 17/11/2021 TFG
Accidentes de traballo: supostos complexos 17/11/2021 TFG
Análise e tradución da xerga drag en produtos audiovisuais e culturais 17/11/2021 TFG
Desenrolo dun taller KAIZEN para a implementación da metodoloxía SMED aplicada a unha máquina curvadora nunha empresa do sector de automoción 17/11/2021 TFG
Desenvolvemento dun xogo orientado ao aprendizaxe de cálculo matemático mental nos primeiros niveis educativos para aplicacións móbiles multiplataforma 17/11/2021 TFG
Deseño dun sistema de xestión para un guindastre torre 17/11/2021 TFG
Deseño dunha planta de fabricación de salpicaderos de automoción. 17/11/2021 TFG
Deseño e desenvolvemento dun plan de mellora nunha empresa do sector téxtil galego. 17/11/2021 TFG
Fundación do Colexio Maristas en Vigo no ano 1913 17/11/2021 TFG
Historia xurídica da adopción 17/11/2021 TFG
linguaxe cibernética 17/11/2021 TFG
Modelo de programación lineal para a optimización de planificación laboral dunha empresa de limpeza. 17/11/2021 TFG
O procedemento sancionador en materia tributaria 17/11/2021 TFG
Presurización e control de temperatura en nave industrial de fabricación mecánica 17/11/2021 TFG
Proxecto de mellora loxística dun taller de mecanizado mediante o uso de ferramentas Lean 17/11/2021 TFG
Relación xurídica laboral dos riders 17/11/2021 TFG
Resolución de problemas matemáticos en Educación Primaria 17/11/2021 TFG
Sistema de xestión e alimentación dunha granxa de servidores. 17/11/2021 TFG
Tempos de traballo e tempos de vida das enfermeiras a turnos 17/11/2021 TFG
Visualización da Eucatástrofe na secuencia da Batalla dos Campos de Pelennor de O Señor dos Aneis: O Retorno do Rei (2003): Unha análise contrastiva formal cinematográfica 17/11/2021 TFG
Proceso de retirada do Reino Unido da Unión Europea 17/11/2021 ----
A tradución do cómic: análise e tradución ao español de Koulou chez les Bantu 16/11/2021 TFG
Análise e deseño dun motor a gasolina para un vehículo. 16/11/2021 TFG
Análise estrutural de unións de aceiro mediante grapas 16/11/2021 TFG
Caracterización de eventos de seca en Galicia durante os últimos 60 anos 16/11/2021 TFG
Condicións e ensaios preliminares dunha bomba de calor aire-auga segundo a norma europea EN 14511:2008 16/11/2021 TFG
Deseño de liña eléctrica de media tensión para a alimentación dunha industria 16/11/2021 TFG
Deseño dunha máquina de fabricación aditiva baseada en láser 16/11/2021 TFG
Deseño e cálculo dunha instalación de calefacción e AQS para unha vivenda plurifamiliar utilizando aerotermia con apoio de enerxía solar térmica. 16/11/2021 TFG
Deseño e estudo da viabilidade dun parque eólico nas Encrobas, Cerceda (A Coruña). 16/11/2021 TFG
Deseño e simulación dun útil de elevación vertical 16/11/2021 TFG
Deseño, modelaxe e análise en Tekla da estabilidade dunha ponte histórica de aceiro exposto ás súas cargas correspondentes. 16/11/2021 TFG
Estudo de Eficiencia Enerxética en Vivenda Unifamiliar 16/11/2021 TFG
Evolución xeográfica da mimosa (Acacia dealbata) no Concello de Ourense, Prov. De Ourense, entre 2003-2017 16/11/2021 TFG
LAT para evacuación de parque eólico offshore na costa de Carnota 16/11/2021 TFG
Liña eléctrica de alta tensión 132 kV ?Somozas - subestación de Somozas? 16/11/2021 TFG
Localización parcial do videoxogo Unknown Horizons do inglés ao castelán e análise crítica-contrastiva coa localización proposta polos desenvolvedores 16/11/2021 TFG
Medición das condicións do aire e probas preliminares nunha bomba de calor aerotérmica. 16/11/2021 TFG
Modelado dunha ponte histórica de aceiro e análise da capacidade portante da estrutura fronte ao grao de corrosión respecto ao paso do tempo 16/11/2021 TFG
Optimización energética dunha vivenda de 103 m² e 2 plantas 16/11/2021 TFG
Os efectos do réxime do apartheid na etnia, educación e relixión en Born a Crime 16/11/2021 TFG
Proxecto de actividade e instalaciones dunha farmacia e dun laboratorio de formulación 16/11/2021 TFG
Proxecto de renovación da instalación de iluminación interior dun complexo hospitalario. 16/11/2021 TFG
Deseño e implantación dun asistente conversacional en lingua galega para o uso en dicionarios 16/11/2021 TFM
O bilingüismo na Galiza actual: unha ollada desde a lingüística política 16/11/2021 TFM
Milla Luxury ? Óscar López González 11/11/2021 TFG
Pablo Quirós de la Riera 11/11/2021 TFG
Analise, propostas de mellora e implantación dos cambios de formato de estoxos nunha planta de productos alimentarios 10/11/2021 TFM
Mellora e optimización do almacén de materias primas e remodelación do almacén anexo para operacións auxiliares á produción nunha empresa do sector do metal 10/11/2021 TFM
Peculiaridades da tradución e paratradución do mundo da banda deseñada: o caso de El Eternauta 10/11/2021 TFM
Plan de prevención da empresa de servizos de mensaxería e paquetería Galiboxes S.L. 09/11/2021 TFM
Plan de Prevención de Ecoroad Automotive 09/11/2021 TFM
Plan de Prevención de Riscos da empresa Supermercado Navia, S.L.U. 09/11/2021 TFM
Análisis do deterioro das mostras nun Banco de Cerebros: revisión sistemática 05/11/2021 TFG
Aplicación da Telemedicina á atención de enfermeria ao paciente cunha ostomia de eliminacion: unha revisión sistemática 05/11/2021 TFG
As algas mariñas e as súas aplicacións terapéuticas 05/11/2021 TFG
Avaliación dos servizos ecosistémicos proporcionados polas bateas de mexillón na Ría de Arousa 05/11/2021 TFG
Crioconservación de larvas D do berberecho común (Cerastoderma edule) para deter o seu declive poboacional 05/11/2021 TFG
Efectos do Ciclotetrailoxano e Ciclopentasiloxano (Dúas sustancias disruptoras endocrinas que se encontran en productos cosméticos) nos peces 05/11/2021 TFG
Estratexias non farmacolóxicas para o manexo da dor nas unidades neonatais. Revisión bibliográfica 05/11/2021 TFG
Estudo da integración fisiolóxica na capacidade invasora de Spartina patens 05/11/2021 TFG
Intervencións de enfermaría na prevención do consumo de cannabis nos adolescentes: revisión sistemática 05/11/2021 TFG
O impacto do COVID-19 na salud mental en ancianos en residencias 05/11/2021 TFG
O impacto psicosocial do cancro de mama materno en nenos. 05/11/2021 TFG
Revisión Bibliográfica: Coidados de Enfermería en pacientes con Alzheimer 05/11/2021 TFG
Toxicidade do Sulfonato de Perfluorooctano (PFOS) en fígado e cerebro de Cyprinodon variegatus. 05/11/2021 TFG
Beneficios da terapia de osíxeno de alto fluxo en pacientes ingresados na unidade de coidados intensivos. 28/10/2021 TFG
Eficacia do Kinesiotape no Sindrome do Túnel Carpiano. Unha revisión sistemática. 28/10/2021 TFG
Etioloxía e tratamento convencional da pubalxia nos xogadores de fútbol. 28/10/2021 TFG
Punción seca coma tratamento para a lumbalxia 28/10/2021 TFG
Aplicación para a xestión do inventario e incidencias dunha PEME 25/10/2021 TFG
A educación sexual como dereito: unha revisión do marco xurídico 20/10/2021 TFG
A intervención familiar en persoas con trastorno de conducta alimentaria: revisión sistemática 20/10/2021 TFG
Análise das identidades bisexuais nas series de Netflix: achegas para a práctica educativa 20/10/2021 TFG
Análise sobre as medidas económicas adoptadas fronte a Covid-19 en Galicia e España e a súa repercusión no PIB 20/10/2021 TFG
Análise sobre o cumprimento da normativa sanitaria na pandemia da COVID-19 durante o xogo nun parque público da cidade de Ourense. 20/10/2021 TFG
As familias vulnerables como protagonistas da súa historia de cambio. Proxecto de intervención dende a inserción socio-laboral en tempos de covid-19 20/10/2021 TFG
Confinamento domiciliario e violencia de xénero: Análise das consecuencias da COVID-19. 20/10/2021 TFG
Desigualdade laboral tras a presenza do Covid-19 20/10/2021 TFG
Extracción en micro-fase sólida magnética dispersiva asistida por ultrasóns para a detección de Pb(II) en augas 20/10/2021 TFG
Ferramenta Android para a notificacion de barreras arquitectonicas 20/10/2021 TFG
Hábitos de alimentación e rendemento académico en educación primaria 20/10/2021 TFG
Implicación química da PVP na síntese de nanopartículas de ferrita de cobalto 20/10/2021 TFG
Investigación empírica: Coñecemento e uso do idioma galego en aulas de infantil. 20/10/2021 TFG
Menores de idade e comunidade trans 20/10/2021 TFG
Metodoloxías e espazos na educación infantil. Análise de catro aulas en Galicia e Portugal 20/10/2021 TFG
O xénero aberto en educación e a ética do coidado 20/10/2021 TFG