Secretaría Uvigo - Buscador de TFG/TFM

Título Defensa TFG/TFM
Papel de enfermaría en saúde ambiental 12/07/2024 TFG
O mercado das algas 23/11/2023 TFM
Proposta de tradución ao galego e comentario de tradución dun fragmento de Cher Connard de Virginie Despentes 20/09/2023 TFG
Deseño e desenrolo do módulo mecánico dun barco-drone para simulación de práticas de manobra 17/09/2023 TFM
Actuacións de mellora baixo o enfoque Lean nunha empresa do sector do mantemento naval. 15/09/2023 TFG
Análise da penetración do campo magnético estático na cortiza cerebral realista dun paciente pediátrico. 15/09/2023 TFG
Analise e mellora la loxística farmacéutica mediante técnicas Lean nun centro hospitalario. 15/09/2023 TFG
Análise xeométrico de ensaios de fabricación de cordóns e paredes horizontais, con velocidade de fío constante de aluminio 5356 mediante fabricación WAAM. 15/09/2023 TFG
Análise xeométrico e fabricación de ensaios de fabricación de cordóns e paredes de Aluminio 5356 mediante fabricación WAAM. 15/09/2023 TFG
Análise, diagnóstico e propostas de mellora do sistema de información dunha empresa de carpintaría. 15/09/2023 TFG
Análise, mellora e estandarización de procesos nunha empresa do sector da siderurxia 15/09/2023 TFG
Beneficios derivados do manexo do ?Intercropping? no crecemento dos cultivos 15/09/2023 TFG
Caracterización mecánica de soldaduras con aporte de aceiro inoxidable sobre aceiro o carbono mediante soldadura microMIG. 15/09/2023 TFG
Contribucións ao estudo e mellora de intercambiadores de calor para a xestión térmica do vehículo eléctrico mediante software cfd. 15/09/2023 TFG
Control e medida de consumo con interface web dunha lavandaría baseado en LOGO 15/09/2023 TFG
Desenvolvemento dun modelo unidimensional da arquitectura de cadea de tracción eléctrica e dimensionado de compoñentes para un vehículo de plataforma flexible 15/09/2023 TFG
Deseño da electrónica para a adquisición de sinais de electroencefalografía 15/09/2023 TFG
Deseño dun dispositivo para aplicacións médicas mediante campos magnéticos estáticos no cerebro 15/09/2023 TFG
Deseño e Análise dunha Liña Aérea de Alta Tensión a 66 kV para a Evacuación de Enerxía dun Parque Eólico 15/09/2023 TFG
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dun local comercial aplicando a metodoloxía BIM 15/09/2023 TFG
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha fábrica dedicada á producción de pezas para motores 15/09/2023 TFG
Deseño e desenvolvemento dun sistema intelixente aplicado ao diagnóstico do trastorno bipolar baseado nun modelo de rede neuronal convolucional. 15/09/2023 TFG
Deseño e desenvolvemento dun sistema intelixente baseado no ensamblaxe de algoritmos de machine learning para o diagnóstico da apnea obstructiva do sono. 15/09/2023 TFG
Deseño e fabricación dunha prensa de taller para montaxe de bogies 15/09/2023 TFG
Deseño e implantación do proceso de fabricación en serie de pescantes para plataformas eólicas mariñas nunha empresa auxiliar naval 15/09/2023 TFG
Deseño mecánico e fabricación dun prototipo para a mostraxe de augas mariñas mediante DGT. 15/09/2023 TFG
Deseño, desarrollo e implantación dun sistema de xestión da produción nun grupo empresarial do automóbil 15/09/2023 TFG
Deseño, desenvolvemento e implantación do novo molde para o sistema de impermeabilización de perforacións 15/09/2023 TFG
Deseño, desenvolvemento e implantación dun plan de melloras nunha empresa do sector téxtil 15/09/2023 TFG
Deseño, desenvolvemento e implantacion dun sistema de control da produción nunha empresa industrial 15/09/2023 TFG
Diseño de un mecanismo de regulación para un exoesqueleto lumbar 15/09/2023 TFG
Estudo de caso sobre motivacións e barreiras para o desenvolvemento de produtos facilmente reparables: aplicación aos fabricantes de dispositivos electrónicos. 15/09/2023 TFG
Estudo de monitorización e comparación de tres fungos fitopatóxenos nas dop Ribeiro e Ribeira Sacra na Colleita 2017 15/09/2023 TFG
Mellora enerxética dunha vivenda unifamiliar. Subministro enerxético solar térmico para auga quente sanitaria e solar fotovoltaico conectada á rede. 15/09/2023 TFG
Melloras na xestión de stocks e deseño de almacén nunha empresa do sector aeronáutico 15/09/2023 TFG
Optimización do uso do sistema híbrido dun Fórmula 1 15/09/2023 TFG
Procesamento de sinais encefalográficas de rato para a detección de ataques de epilepsia baixo tratamento con campos magnéticos estáticos 15/09/2023 TFG
Proposta para a implantación do efecto dun campo magnético sobre o tecido cerebral mediante simulación magnetohidrodinámica. 15/09/2023 TFG
Reconversión dunha máquina de prototipado rápido 3Dimension de Stratasys BST-768. 15/09/2023 TFG
Revitalización das actividades de mellora continua nunha empresa do sector da automoción. 15/09/2023 TFG
A fibra dietética e o seu efecto na saúde. Revisión bibliográfica 15/09/2023 TFM
a osteoporose e a dieta atlántica galega 15/09/2023 TFM
Análise da composición corporal e a forza en xogadores de fútbol sala en etapa escolar 15/09/2023 TFM
Análise e redeseño do modelo de custos dunha empresa do sector textil 15/09/2023 TFM
Análise magneto-térmica dun motor de seis fases para a unidade de potencia dun vehículo eléctrico 15/09/2023 TFM
Antropometría dos xogadores de fútbol en etapa formativa. Estudo da forza muscular segundo o desenvolvemento dos membros superiores e inferiores. 15/09/2023 TFM
Avaliación do proceso produtivo dun xerador eléctrico con bobinado de aluminio para aplicacións de enerxía eólica. 15/09/2023 TFM
Avaliación dos análogos de galactosa como posible tratamento para enfermidades metabólicas 15/09/2023 TFM
Baby-led weaning e risco no desenvolvemento de obesidade infantil 15/09/2023 TFM
Desenvolvemento do sistema de control da área de atado e acumulación de paquetes de barras de aceiro nunha pranta siderúrxica 15/09/2023 TFM
Desenvolvemento dun algoritmo para o cálculo de fluxo vascular en pequenos vasos mediante técnicas ecográficas. 15/09/2023 TFM
Desenvolvemento e validación dun índice de diatomeas para a avaliación do estado ecolóxico das concas mediterráneas andaluzas no ámbito da Directiva Marco da Auga (DMA) 15/09/2023 TFM
Deseño e desenvolvemento de láseres tipo ECDL que se poidan integrar en sensores cuánticos de campos electromagnéticos. 15/09/2023 TFM
Deseño, modelado e simulación dinámica dunha plataforma Goug-Stewart para simulador de condución de vehículos terrestres 15/09/2023 TFM
Deseño, montaxe e probas, de una maqueta de transferencia de calor para prácticas de control. 15/09/2023 TFM
Diseño dun tensiómetro pendant drop para o estudo de disolución biopoliméricas 15/09/2023 TFM
Estudo do patrón temporal do canto de catro paseriformes (Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla, Turdus merula e Troglodytes troglodytes) en diferentes hábitats (carballeira, eucaliptal e piñeiral) en Pontevedra. 15/09/2023 TFM
Estudo do potencial da inxección de hidróxeno renovable en red de gas natural de cliente industrial 15/09/2023 TFM
Farmacoxenética das estatinas 15/09/2023 TFM
Implementación dos sistemas necesarios para a toma automática de mostras de auga mariña con DGTs mediante o deseño dun prototipo de boia. 15/09/2023 TFM
Life time tracking-Implementación de un sistema de trazabilidade de pezas 15/09/2023 TFM
Limoneno, un producto excedente da industria alimentaria con bioactividade na regulación do metabolismo 15/09/2023 TFM
Manipulador XY para a toma automática de mostras 15/09/2023 TFM
Maqueta dun buque con posicionamiento dinámico e navegación autónoma 15/09/2023 TFM
Mellora no rendemento de algas para a obtención de carraxenina 15/09/2023 TFM
Mostraxe acústica da avifauna en hábitats forestais nativos e exóticos da illa de Madeira. 15/09/2023 TFM
Papel dos ácidos graxos de cadea curta na secreción de GLP-1 Revisión sistemática 15/09/2023 TFM
Proxecto de dixitalización de procesos en áreas de operacións. 15/09/2023 TFM
Rediseño de layout para incrementar a productividade nunha fábrica de grupos electróxenos 15/09/2023 TFM
Síntese de nanoportadores biodegradables para o desenvolvemento de vacinas terapeuticas 15/09/2023 TFM
A contaminación dos recursos naturais en Galicia: un estudo dogmático- penal e xurisprudencial dos tipos penais dos artigos 325 e seguintes 14/09/2023 TFG
A duración do procedemento de inspección tributaria. Aspectos problemáticos 14/09/2023 TFG
A inactividade da Administración 14/09/2023 TFG
A intervención das comunicacións persoais no proceso penal 14/09/2023 TFG
A nova Ley de Axuizamento Criminal e o cambio no Estatuto do Ministerio Fiscal 14/09/2023 TFG
A prostitución e a vulnerabilidade da muller na Antiga Roma 14/09/2023 TFG
Achegas nutricionais de pensos elaborados con proteínas animais transformadas (PAT) e necesidades nutricionais dos animais monogástricos 14/09/2023 TFG
Avaliación da interacción e axuste de biopróteses de válvula aórtica mediante métodos de simulación numérica 14/09/2023 TFG
Big data e intelixencia de negocios 14/09/2023 TFG
Cálculo e deseño dunha caixa de cambios de triplo embrague de seis velocidades 14/09/2023 TFG
Caracterización volátil de especies de plantas visitadas por Vespa velutina en Galicia 14/09/2023 TFG
Clasificador de movementos para protése de man controlada por sEMG. 14/09/2023 TFG
Composición proximal de mazás e peras de interese trófico para os osos pardos da Cordilleira Cantábrica 14/09/2023 TFG
Construción dun modelo de elementos finitos (FEM) para a simulación dos efectos da terapia de estimulación cerebral profunda (DBS). 14/09/2023 TFG
Deberes de construcción e guerra nos concellos medievais do reino de León 14/09/2023 TFG
Deseño e mellora da loxística interna no almacén dun operador logístico 14/09/2023 TFG
Deseño e/ou mellora dun sistema mecánico para a carga e descarga dende un dron 14/09/2023 TFG
Divindades Gregas 14/09/2023 TFG
Educación e escola no réxime franquista. Unha aproximación a partir das fontes orais. 14/09/2023 TFG
Estratexia de márketing e posicionamento online 14/09/2023 TFG
Estudo de rutas alternativas de producción nunha empresa de fabricación de caixas de carton 14/09/2023 TFG
Estudo de sistemas e modelos de captación de movementos mediante optometría con aplicación no ámbito deportivo 14/09/2023 TFG
Evaluación de estadísticas de baloncesto 14/09/2023 TFG
Identificación de Especies de Interese Forestal Mediante a Análise de Datos LiDAR Aéreo 14/09/2023 TFG
Límites dos principios da potestade sancionadora na Ley 40/2015, do 1 de Octubre, do réxime xurídico do sector público 14/09/2023 TFG
MagicApp 14/09/2023 TFG
Modelización de CyanoHABs a través de datos Sentinel-2 14/09/2023 TFG
Modificación do método de traballo nun centro de telecomunicacións mediante a aplicación do método das 5s 14/09/2023 TFG
Optimización do sistema de fabricación, almacenaxe e loxística de pezas nunha empresa de mecanizados. 14/09/2023 TFG
Parámetros físicos e composición proximal de diferentes variedades de castaña (Castanea sativa Mill.) 14/09/2023 TFG
Pasado, presente e futuro da conectividade ecolóxica entre masas de frondosas nas ZEC Serra do Cando e Serra do Candán a partir de imaxes multiespectrais sentinel-2 14/09/2023 TFG
Plan de innovación nunha empresa galega de autobuses 14/09/2023 TFG
Redistribución do almacén de expedicións dunha empresa da industria do metal 14/09/2023 TFG
O despido discriminatorio 14/09/2023 ----
O teletraballo: Análise en clave de prevención 14/09/2023 ----
O traballador autónomo: aproximación á figura do TRADE 14/09/2023 ----
Violencia de xénero e subtracción internacional de menores 14/09/2023 ----
A economía 4.0 e o seu impacto no mercado laboral. A Intelixencia Artificial nas relacións laborais e a proposta de regulación europea. 14/09/2023 TFM
A internacionalización de Cerveza Nós nos mercados portugués e británico: aspectos culturais 14/09/2023 TFM
Actuacións tecnolóxicas en Impresora 3D de cámara pechada de alta temperatura 14/09/2023 TFM
Adaptación do transporte marítimo ao cambio climático retos e medidas 14/09/2023 TFM
Analise, deseño dun sistema de dirección ?Steer by Wire? para vehículos autónomos 14/09/2023 TFM
Aplicación da Metodoloxía DIP a un Proxecto de Mellora de Envases 14/09/2023 TFM
As comunidades enerxéticas: retos e oportunidades para o sistema enerxético 14/09/2023 TFM
Automatización e sensorización dunha prensa hidráulica de 50 Tn de control manual para realizar ensaios de deformación plástica. 14/09/2023 TFM
Avaliación da viabilidade económica do 'proxecto de xestión dunha comunidade de enerxías renovables' 14/09/2023 TFM
Concienciación dos valores positivos e formativos do fútbol base español. 14/09/2023 TFM
Contribucións á simulación fluidodinámica computacional de celas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) 14/09/2023 TFM
Desenvolvemento de dúas ferramentas para o deseño de rodamentos hidrodinámicos 14/09/2023 TFM
Desenvolvemento dun prototipo de escáner para a dixitalización e almacenamento na nube de rexistros de electrocardiogramas 14/09/2023 TFM
Desenvolvemento e optimización dunha ferramenta de cálculo para un recuperador nun sistema de microturbina 14/09/2023 TFM
Deseño de prototipo de sistema localizador de paquetes de taboeiro/madeira 14/09/2023 TFM
Deseño e calculo estructural dun dispositivo para o tratamento da epilepsia mediante imáns 14/09/2023 TFM
Dimensionamento dun sistema híbrido para a subministración dunha estación de recarga de vehículos eléctricos no porto de Vigo 14/09/2023 TFM
Empleabilidade en colectivos vulnerables 14/09/2023 TFM
Estudo de aplicación de drons para portar cámaras de visión artificial en industria siderúrxica. 14/09/2023 TFM
Estudo de viabilidade dun proxecto eólico marino no Mar Arxentino 14/09/2023 TFM
Identificación de signos non radiolóxicos en informes de probas radiolóxicas. 14/09/2023 TFM
Imposto sobre o valor engadido no réxime da Unión Europea 14/09/2023 TFM
Legado dos Xogos Paralímpicos na imaxe obxectivo 14/09/2023 TFM
Liderado feminino no sector TIC en España: realidade e proyección 14/09/2023 TFM
Medición automática da rugosidade superficial de pezas metálicas fabricadas mediante fusión selectiva por láser usando aprendizaxe fondo 14/09/2023 TFM
Plans de igualdade: marco de negociación e contidos 14/09/2023 TFM
Posta en marcha dun Emprendemento de Panadería e Cafetería na Coruña. ?8 Mesitas?. 14/09/2023 TFM
Programa Demostrador dun sistema de avaliación da sustentabilidade en plantas industriais. 14/09/2023 TFM
Proxecto de planta solar térmica para AQS nun camping de 2ª categoría 14/09/2023 TFM
Reforma das instalacións para o acondicionamento da sede de Puertos del Estado 14/09/2023 TFM
Utilización de técnicas numéricas de optimización para o deseño dun sistema de amortiguación variable tipo Skyhook 14/09/2023 TFM
A Desecación do Mediterráneo: A Crise de Salinidade Messiniense 13/09/2023 TFG
A regulación xurídico-laboral dos riscos psicosociais: Impacto no sector sanitario 13/09/2023 TFG
Algas invasoras nas praderías mariñas de Zostera marina: potencial alelopático de Gracilaria vermiculophylla 13/09/2023 TFG
Análise da hibridación dun autobús con placas solares. 13/09/2023 TFG
Aplicación móbil para o troque de obxetos entre persoas 13/09/2023 TFG
Avaliación das condicións adecuadas para a futura criopreservación de ovos e embrións de peixe, utilizando como modelo Cyprinodon variegatus 13/09/2023 TFG
Benestar laboral e persoal. Unha mirada crítica. 13/09/2023 TFG
CefaApp, aplicación móbil para o rexistro sistemático de cefaleas 13/09/2023 TFG
Cultura e protocolo empresarial nos países árabes: análise de casos 13/09/2023 TFG
Desenrolo dun procedemento metodoloxico para implementar o deseño e fabricación aditiva de porcelana sanitaria personalizada. 13/09/2023 TFG
Desenvolvemento dun banco de ensaios de intercambiadores de calor para refrixeración líquida de dispositivos electrónicos. 13/09/2023 TFG
Deseño de novos sistemas bifásicos biocompatibles para a separación de colorantes. 13/09/2023 TFG
Deseño dun aeroxerador síncrono multipolar de imáns permanentes con rotor externo de accionamento directo. 13/09/2023 TFG
Deseño dunha instalación de producción de ozono e hidróxeno a partir dos excendentes enerxéticos dunha caldeira de biomasa 13/09/2023 TFG
Deseño dunha planta de produción de astaxantina por fermentación directa utilizando residuos alimentarios. 13/09/2023 TFG
Deseño e análisis dun rotor de un motor síncrono de reluctancia de 45 kW. 13/09/2023 TFG
Deseño e simulación do sistema de alimentación e do banco de probas dun motor foguete. 13/09/2023 TFG
Efecto diferencial da materia orgánica disolta liberada por Gracilaria vermicullophylla e Zostera marina en Alexandrium minutum 13/09/2023 TFG
Efecto do quecemento global na migración dunha ave mariña lonxeva 13/09/2023 TFG
Empregadas do fogar:¿escravas con dereitos? 13/09/2023 TFG
Estandarización da dieta en pacientes con disfaxia. 13/09/2023 TFG
Estudo comparativo de solucións de propulsión sostibles na aviación civil española e a súa loxística asociada. 13/09/2023 TFG
Estudo da biodegradabilidade de diferentes produtos químicos empregando modelos de aprendizaxe automática 13/09/2023 TFG
Estudo da biodegradación e toxicidade de bioplásticos en condicións mariñas a pequena escala. 13/09/2023 TFG
Estudo da calor liberada debido ao comportamento magnético de nanopartículas de ferrita de cobalto ao aplicar un campo magnético alterno e as súas aplicacións en nanoterapia 13/09/2023 TFG
Estudo da redución da toxicidade dos axentes crioprotectores sen comprometer a crioprotección. 13/09/2023 TFG
Fabricación por impresión 3D e caracterización de materiais compostos reforzados con fibra longa 13/09/2023 TFG
Impacto do Covid-19 no turismo en España 13/09/2023 TFG
Impacto do dragado na Ría do Burgo sobre o contido en mercurio dos bivalvos. 13/09/2023 TFG
Implantacion dun proceso productivo no ambito de la industria 4.0 13/09/2023 TFG
Instalación solar fotovoltaica en réxime de autoconsumo colectivo en edificio en Cangas do Morrazo. 13/09/2023 TFG
Magnitude e estructura de tamaños da clorofila no gradiente costa-oceáno do suroeste da Península Íberica en setembro 2022 13/09/2023 TFG
Mercado de traballo neerlandés vs. mercado de traballo español: lexislación e datos 13/09/2023 TFG
Metodoloxía para a creación dun plan estratéxico de transformación dixital para unha empresa industrial. 13/09/2023 TFG
O contexto cultural chino e o seu sistema protocolar no ámbito comercial 13/09/2023 TFG
O dereito do menor a ser escoitado nun procedemento de mediación familiar 13/09/2023 TFG
O teletraballo desde un punto de vista social 13/09/2023 TFG
Optimización da reconstrución de mallas 3D a partir de nubes de puntos para a súa integración en ' game engines ' (Unreal Engine 5) 13/09/2023 TFG
Optimización da síntese de eléctrodos baseados en óxidos de ferro sobre substrato de aceiro para baterías ión-Li 13/09/2023 TFG
Optimización de redes metalo-orgánicas para a eliminación de contaminantes orgánicos emerxentes en medio acuoso 13/09/2023 TFG
Planos de evacuación 3D interiores para persoas con discapacidade visual. 13/09/2023 TFG
Reconstrución de modelos BIM a partir de datos LiDAR low-cost. 13/09/2023 TFG
Rede social enfocada ao ámbito estudantil 13/09/2023 TFG
Sargassum muticum e o seu potencial alelopático sobre Tetraselmis suecica 13/09/2023 TFG
Síntese, caracterización e aplicación de biochar e hidrochar como catalizadores na producción de hidróxeno. 13/09/2023 TFG
Transformación dixital no ámbito empresarial. Expectativas e retos das novas TIC. 13/09/2023 TFG
Validacón experimental e análise paramétrico do efecto chan e efecto teito dun cuadrirrotor mediante simulación CFD 13/09/2023 TFG
Valorización biotecnolóxica de subproducto industrial para a produción de ácido láctico: optimización do medio de cultivo e deseño de planta industrial 13/09/2023 TFG
Viabilidade da Operación Flexible nas Centrais Nucleares españolas 13/09/2023 TFG
Visualización de espazos funcionais en Realidade Mixta con HoloLens2. 13/09/2023 TFG
Zetapp - App educativa de encrucillados para aprender a ler 13/09/2023 TFG
A fraude de lei en materia tributaria 13/09/2023 ----
Abolición da prostitución 13/09/2023 ----
Custodia compartida: xurisprudencia e análise do domicilio 13/09/2023 ----
Dilixencia debida e explotación laboral 13/09/2023 ----
Os dereitos fundamentais dos refuxiados en España 13/09/2023 ----
Responsabilidade Ambiental Corporativa 13/09/2023 TFM
?Desenvolvemento dun planificador para mellorar a precisión e eficiencia no procedemento de implantación de válvulas aórticas transcatéter (TAVI), mediante técnicas de aprendizaxe profunda? 13/09/2023 TFM
Análise da calcificación na aorta centrada nos procedementos de cateterismo cardíaco mediante o uso de técnicas de intelixencia artificial (aprendizaxe automática e aprendizaxe profunda) na análise automática de series de imaxes de tomografía computarizad 13/09/2023 TFM
Aplicación da metodoloxía de xestión integrada de proxectos ao deseño e implantación dunha planta de reciclaxe de caucho vulcanizado, en Bos Aires (Arxentina). 13/09/2023 TFM
Aplicación da metodoloxía dip ao proxecto de fachada das torres de colon en Madrid 13/09/2023 TFM
Aplicación da Metodoloxía DIP e Agile Scrum para a incorporación de novas funcións nun software dunha empresa dedicada ao marketing omnicanal 13/09/2023 TFM
Aplicación da metodoloxía DIP en proxectos chave en man na industria siderúrxica 13/09/2023 TFM
Aplicación das tecnoloxías SIX ao estudo das posesións patrimoniais femininas na Galiza medieval 13/09/2023 TFM
Aprendizaxe Automático para a Identificación de Orixe en Lentinula Edodes usando Firmas Isotópicas 13/09/2023 TFM
Aspectos financieiros e éticos dos préstamos hipotecarios multidivisa 13/09/2023 TFM
Avaliación experimental de solucións tecnolóxicas específicas para a mellora do ciclo de funcionamento dunha bomba de calor comercializable 13/09/2023 TFM
Deseño e cálculo de instalacións para unha edificación de uso administrativo 13/09/2023 TFM
Diferenzas culturais: como afectan ás relacións laborais 13/09/2023 TFM
Edificio "Nexus Puente del Burgo" Desenvolvemento de Proxecto Arquitectónico e Seguimento da Construción 13/09/2023 TFM
Educación patrimonial nos museos. Estudo do caso anglosaxón 13/09/2023 TFM
Globalización e liberalización do comercio e os seus efectos na igualdade de xénero 13/09/2023 TFM
Investigar a detección e clasificación dos poros nas imaxes obtidas durante o proceso de fusión selectiva con láser 13/09/2023 TFM
'Iso pasa por preguntar'. Disonancia e conflito entre o discurso patrimonial autorizado e a poboación civil en torno ao hórreo asturiano 13/09/2023 TFM
Optimización da eficiencia enerxetica dunha planta madereira a través da xestión industrial dos combustibles 13/09/2023 TFM
Plan de empresa para a creación dunha empresa de produción e comercialización de fertilizantes orgánicos na Comunidade Autónoma de Galicia-España. 13/09/2023 TFM
Plan de Negocio para "Hostel Do Alto" 13/09/2023 TFM
Plan de negocios de empanadas argentinas 13/09/2023 TFM
PortCon 13/09/2023 TFM
Proposta de Custodia do Territorio para o Colexio dos Xesuítas de Camposancos. Procesos do procomún para a súa posta en valor 13/09/2023 TFM
Algoritmo para a esqueletización de imaxes en GPU 12/09/2023 TFG
Análise de Exercicio Físico mediante Visión Artificial 12/09/2023 TFG
Análisise de paxinas web de PYMEs Ourensanas 12/09/2023 TFG
Aplicación da intelixencia artificial ao recoñecemento de obxectos mediante radar 12/09/2023 TFG
Aplicación informática de apoio ao operario en tarefas de abastecemento ao borde de liña para produción industrial en cadea. 12/09/2023 TFG
Aplicación móbil para xestionar gastos persoais 12/09/2023 TFG
Aplicación para a xestión de Andainas e Trails 12/09/2023 TFG
Control de niveis de contaminación acústica IoT. 12/09/2023 TFG
Deseño dun sistema de control, adquisición e monitorización de datos online para un reactor de tratamento electroquímico de efluentes. 12/09/2023 TFG
Determinación do contenido fenólico total, vitamina C e capacidad antioxidante do polen apícola producido en Galicia 12/09/2023 TFG
Dixitalización da PEME 12/09/2023 TFG
Estudo da aplicabilidade das redes convolucionais no ámbito da clasificación de estilos artísticos. 12/09/2023 TFG
Estudo e comparación de dous métodos para a calibración xeométrica de robots 12/09/2023 TFG
Extractor de Datos Clave dentro de Documentos basados en Modelos 12/09/2023 TFG
Ferramenta web para a xestión de mazos e arquetipos MTG 12/09/2023 TFG
Filtro de expresións regurales para contido HTTP 12/09/2023 TFG
Impacto da alimentación no crecemento e maduración sexual das miñocas Eisenia andrei e Eisenia fetida. 12/09/2023 TFG
Implantacón dun sistema de xestión da innovación baseado en (iso 56002:2019 ? une 166002:2021) na startup de movilidade eléctrica vi&go 12/09/2023 TFG
Mellora do control de calidade do etiquetado dunha queixería mediante un sistema de visión artificial 12/09/2023 TFG
O sector fitness: Atrevéndonos a deseñar o futuro deste sector de mercado 12/09/2023 TFG
Optimización global da cadea de suministro na industria da automoción 12/09/2023 TFG
Plan estratéxico para unha startup dedicada aos pequenos satélites 12/09/2023 TFG
Programación en Python dunha ferramenta de modelado de redes de sinalización celular: SELDOMpy 12/09/2023 TFG
Recuperación de compostos antioxidantes de diferentes subprodutos de cítricos e avaliación do seu potencial bioactivo 12/09/2023 TFG
Rehabilitación Estructural de vivienda mediante modelado en CYPE 12/09/2023 TFG
Repensando o enoturismo en Galicia 12/09/2023 TFG
Sistema de control de accesos nun centro educativo con Raspberry Pi 12/09/2023 TFG
Sistema de detección de defectos superficiais en pezas de plástico basado en visión artificial e iluminación multiángulo. 12/09/2023 TFG
Sistema IoT basado en comunicación MQTT entre un autómata e un servidor Apache 12/09/2023 TFG
Turismo Oscuro 12/09/2023 TFG
Envases na industria alimentaria na transición cara á economía circular: unha análise de superficies comerciais e prácticas actuais 12/09/2023 TFM
Residuos sector construcción e demolición: situación actual e propostas de mellora 12/09/2023 TFM