Secretaría Uvigo

Axuda

Información útil para estudantes, PAS e PDIs que acaban de chegar á Universidade de Vigo
Nesta sección respóndese a preguntas relativas ao acceso a diversas aplicacións e servizos ofrecidos pola Universidade de Vigo
Dúbidas máis frecuentes
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa matrícula nalgunha titulación oficial (1º e 2º ciclo, graos e másters)
Dúbidas sobre o expediente académico
Dúbidas xerais acerca do funcionamento das actas
Nesta sección respóndese a preguntas relacionadas cos programas de intercambio da ORI
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa Tarxeta Universitaria da Universidade de Vigo
Preguntas relacionadas coa app móbil da Universidade de Vigo
Preguntas frecuentes sobre la utilización de la aplicación de publicación de Convocatorias