Secretaría Uvigo

Axuda

Información útil para estudantes, PAS e PDI que acaban de chegar á Universidade de Vigo
Nesta sección respóndese a preguntas relativas ao acceso a diversas aplicacións e servizos ofrecidos pola Universidade de Vigo
Dúbidas máis frecuentes
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa matrícula nalgunha titulación oficial (graos,  másters e doutoramentos)
Dúbidas sobre o expediente académico
Dúbidas xerais acerca do funcionamento das actas
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa Tarxeta Universitaria da Universidade de Vigo
Preguntas relacionadas coa app móbil da Universidade de Vigo
Preguntas frecuentes sobre a utilización da aplicación de publicación de Convocatorias