Secretaría Uvigo - Buscador de TFG/TFM

Título Defensa TFG/TFM
Estudo de Datos de Poboación de Galicia 28/01/2021 TFM
Algoritmos de detección de anomalías e as súas aplicacións no ámbito marítimo 28/01/2021 TFM
Aproximación á Topoloxía da Rede de Telecomunicacións Terrestres da I3D do Ministerio de Defensa 28/01/2021 TFM
Ciberseguridade en infraestruturas críticas 28/01/2021 TFM
Implantación de Tecnoloxías de Contedores nunha Organización 28/01/2021 TFM
Simulación dun ataque de Enxeñería Social para o roubo de credenciais mediante SOCIAL ENGINEER TOOLKIT 28/01/2021 TFM
Xestión da seguridade da información tratada nun lugar de traballo 28/01/2021 TFM
128/10000 A atracción de talento mediante a marca crave de competitividade nas organizacións: Aplicación de TIC ao ámbito de Defensa. 27/01/2021 TFM
DevOps que é e como pode mellorar a Xestión de TI no Ministerio de Defensa 27/01/2021 TFM
Futuro da Ciberdefensa nas FAS e perfil de carreira para o seu persoal 27/01/2021 TFM
Interoperabilidade entre os diferentes sistemas europeos no ámbito da xustiza e os asuntos de interior 27/01/2021 TFM
Metodoloxía de goberno, dirección e xestión TIC para a transformación dixital no Ministerio de Defensa de España: Guía práctica para o desenvolvemento áxil de aplicacións baseadas en procesos como servizo ( BPMaaS) 27/01/2021 TFM
Reingeniería de procesos para la implantación de un sistema de calidad en un laboratorio de informática forense 27/01/2021 TFM
Usar o sistema Talos para axudar en situacións de emerxencia. 27/01/2021 TFM
Xeración e Caracterización de Secuencias PRN. 27/01/2021 TFM
Arquitectura de Referencia única para a Xestión da Información e do Coñecemento no Ministerio de Defensa (AR GIC) 26/01/2021 TFM
Internet como canle de comunicación para redes clasificadas, posible solución versátil e segura para despregamentos militares 26/01/2021 TFM
Solucións para protección fronte a ataques DoS. Implementación para o Ministerio de Defensa e posible evolución. 26/01/2021 TFM
A protección da privacidade dos menores nas redes sociais 22/01/2021 TFG
Desafíos para os dereitos humans no desenvolvemento de Internet das cousas 22/01/2021 TFG
Fabricación de pezas curvas complexas mediante o proceso WAAM 09/12/2020 TFM
Contratación a distancia e sinatura electrónica 25/11/2020 TFG
Desenvolvemento de aplicación biométrica para control de horario laboral 24/11/2020 TFG
Desenvolvemento dunha aplicación para a xestión de horarios académicos 24/11/2020 TFG
Desenvolvemento e integración dun SRS para a plataforma BeA 24/11/2020 TFG
Deseño e implementación dun sistema de comunicacións baseado en Narrowband-IoT 24/11/2020 TFG
Detección de pingueiras a partir da súa sinatura acústica 24/11/2020 TFG
Dispositivo de interacción sen contacto, deseño e validación dunha versión de produción en masa 24/11/2020 TFG
Empresas e servizos 2.0: aplicación das redes sociais na empresa. Análise e impacto das RRSS 24/11/2020 TFG
Feminismo e dereito 24/11/2020 TFG
Influencia das pantallas en espazos abertos de acústica de oficinas 24/11/2020 TFG
JS Hotels: Plan estratéxico de comunicación externa 24/11/2020 TFG
Marketing LGTB: Pinkwashing 24/11/2020 TFG
Novas tecnoloxías e dereito laboral: poder de dirección e control empresarial 24/11/2020 TFG
O mercado da literatura infantil e xuvenil en España. Aspectos significativos e modelo editorial de éxito: a editorial Kalandraka. 24/11/2020 TFG
O proceso de transformación dixital. Proposta do modelo das necesidades funcionais para a transformación dixital 24/11/2020 TFG
Plataforma para a xeración automática de cadernos web de recolleita de datos partindo de documentos excel 24/11/2020 TFG
Protocolo de emisións de campo magnético para automoción segundo normativa EMC 24/11/2020 TFG
Simulador software do laboratorio de Comunicacións por Radio 24/11/2020 TFG
Análise xuridico-constitucional do proceso independentista catalán 24/11/2020 ----
Clubes e asociacións de cannabis en España. Análise xurídico da cuestión 24/11/2020 ----
Proposta de intervención integral para a posta en valor da illa das esculturas 24/11/2020 TFM
?Economía de las instituciones: el impacto de la corrupción y sus implicaciones en la economía? 23/11/2020 TFG
A desvalorización da Política tras a crise financieira do ano 2008. 23/11/2020 TFG
A influencia da Covid-19 na comunicación publicitaria en España 23/11/2020 TFG
A Pobreza e as súas medicións. Unha análise comparativa entre Galicia e España. 23/11/2020 TFG
A RSC no sector alimentario: o despilfarro de alimentos 23/11/2020 TFG
Análise da fenda salarial de xénero. 23/11/2020 TFG
Análise da pobreza infantil en España entre 2008 e 2018: evolución, causas e políticas 23/11/2020 TFG
Análise de campañas de comunicación: Mercadona e a COVID-19 23/11/2020 TFG
Análise do persoal docente e investigador na Universidade de Vigo: Os retos da súa xestión 23/11/2020 TFG
Análise estratéxica da empresa Estrella Galicia 23/11/2020 TFG
Análise estratéxica de Netflix 23/11/2020 TFG
Aplicación ó mercado de opcións financieiras. Caso práctico dun trader. 23/11/2020 TFG
Barreiros Diésel, S.A. 23/11/2020 TFG
Bitcoin e a revolución descentralizada de Blockchain 23/11/2020 TFG
Bitcoin e impostos 23/11/2020 TFG
Cambio no modelo de sostenibilidade do sistema de pensions Español 23/11/2020 TFG
Comparativa entre España e Alemaña: Políticas sobre as comunidades enerxéticas de enerxía fotovoltaica. 23/11/2020 TFG
Cooperación transfronteiriza galego-portuguesa e evolución do tráfico de mercadorías nos portos e aeroportos da eurorrexión galego-portuguesa entre 2008-2016 23/11/2020 TFG
Creación dun porfolio para fotografía nupcial e plan de negocio para Toby Jr 23/11/2020 TFG
Desenvolvemento rexional na UE: avaliación do seguimento e impacto do programa POCTEP 23/11/2020 TFG
Estudo da imaxe corporativa e a súa repercusión nas redes sociais: Caso de Clinicas Dr.Carla Barber en Instagram 23/11/2020 TFG
Fondos de investimento. Análise fondo Vanguard Global Stock Index Fund Investor 23/11/2020 TFG
Innovación no sector turístico 23/11/2020 TFG
Inversión na bolsa de valores a través do número Pi 23/11/2020 TFG
Mater Dolorosa 23/11/2020 TFG
Mercados de capitais nun escenario de baixos tipos de interese 23/11/2020 TFG
Métodos de distribución de asentos 23/11/2020 TFG
MON NOM Nantes (Meu nome Nantes) 23/11/2020 TFG
Normas sociais e análise económico: explicando o tabú das vacas sagradas na India 23/11/2020 TFG
o comercio exterior da economía española (2002-2019) 23/11/2020 TFG
O control fiscal sobre o comercio electrónico 23/11/2020 TFG
O imperio comunista dos incas?. Análise do sistema económico do Imperio Inca 23/11/2020 TFG
O misterio do cotián. Tras as sombras dunha realidade. 23/11/2020 TFG
O retorno dos muchachos 23/11/2020 TFG
O sector das telecomunicacións en España 23/11/2020 TFG
o VESTUARIO EN ?LUZ DE GAS?: Proposta de vestuario dunha curtametraxe e análise sobre o papel de este na narración audiovisual. 23/11/2020 TFG
Pádel Center El Valle 23/11/2020 TFG
Patrón de crecemento das CCAA 23/11/2020 TFG
Plan de internacionalización dunha empresa 23/11/2020 TFG
Plan de negocio: administración de lotería "O Trébol de catro follas" 23/11/2020 TFG
Políticas públicas en España arredor do cancro 23/11/2020 TFG
Produción sonora da curtametraxe "Dúas Cores" 23/11/2020 TFG
Promoción de música pop en redes sociais: análise de Map of the soul: 7 de BTS en Twitter 23/11/2020 TFG
Reflexión para un plan de negocio na industria do cine 23/11/2020 TFG
Videoxogos de acción aventura con mecánicas de sigilo y caso práctico de diseño de un videojuego: Tripping Out 23/11/2020 TFG
Análise da mercadotecnia termal en Galicia e aplicación das súas ferramentas ao caso Balneario Termas de Cuntis 23/11/2020 ----
Análise estatística do mercado secundario de calzado deportivo en StockX 23/11/2020 ----
Crecemento económico e desenvolvemento social en China 23/11/2020 ----
Mercadotecnia en redes sociais: a mercadotecnia de influencia 23/11/2020 ----
O sector lácteo en Europa, España e Galicia 23/11/2020 ----
Plan de empresa Hotel & Ocio Zamburiña 23/11/2020 ----
Análise da rendibilidade das distintas tipoloxías fotovoltaicas nun fogar do rural galego 23/11/2020 TFM
Aplicación para a xestión ERASMUS da ESEI basada en workflows 23/11/2020 TFM
Implementación da gobernanza na esfera colombiana: unha revisión crítica da enquisa de Cultura Política (2007-2019) e as eleccións presidenciais (2006-2018). 23/11/2020 TFM
Efeitos sobre ansiedade e desempeño en estudantes cuando estresores son adicionados en simulacións realistas de suporte avanzado de vida. 20/11/2020 TFG
Evolución dos usos do solo de 1956 a 2017 do concello de San Cibrao das Viñas 20/11/2020 TFG
O réxime simplificado do IVE 20/11/2020 TFG
O traballo a tempo parcial como factor de discriminación por razón de sexo 20/11/2020 TFG
Reducción de esterco dunha explotación equina mediante vermicompostaje 20/11/2020 TFG
A cláusula de regularización tributaria no delito fiscal 20/11/2020 ----
Protección penal de menores fronte á violencia: especial atención ós delitos de homicidio ou asasinato por razóns de xénero. 20/11/2020 ----
O videoxogo, unha oportunidade nacional e internacional 20/11/2020 TFM
Adaptación da práctica docente de ensaio de grupos electróxenos para grupos baseados en motores de acendido provocado 19/11/2020 TFG
Deseño dunha plataforma mecánica de elevación e sistemas de control de loT para persoas con baixa mobilidade, cadeiras de rodas e padiolas. 19/11/2020 TFG
A análise do modelo de negocio. 19/11/2020 TFG
A firma na contratación electrónica. A firma electrónica 19/11/2020 TFG
A identidade nacional dos estados membros da Unión Europea 19/11/2020 TFG
A importancia do liderado e a comunicación nas organizacións 19/11/2020 TFG
Acoso laboral: marco teórico e trazos básicos 19/11/2020 TFG
Análise comparativo dos diferentes modelos de negocio do turismo colaborativo-de plataforma 19/11/2020 TFG
Análise e proposta de melloras no sistema loxístico dos procesos de fresco dunha empresa do sector da distribución 19/11/2020 TFG
Análise e simulación dun sistema fotovoltaico. Como mellorar o seu rendemento empregando algoritmos de Seguemento do Punto de Máxima Potencia e análise da saída de potencia 19/11/2020 TFG
Análise, mediante ferramentas de simulación CFD, de muíños hidráulicos antiguos en Galicia 19/11/2020 TFG
Aplicación de métodos MFC para o seguimento de traxectoria dun vehiculo autonomo e comparación con métodos tradicionais. 19/11/2020 TFG
App para realizar procesos de compra baseada en recoñecemento de voz 19/11/2020 TFG
As persoas con discapacidade e o dereito á educación: influencia da convención internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade 2006, no ordenamento xurídico español. 19/11/2020 TFG
Bitcoin e a revolución Blockchain 19/11/2020 TFG
Como afecta o proceso independentista á economía catalá 19/11/2020 TFG
Dereitos e obrigas dos nacinais terceros estados estados dentro de a Unión Europea 19/11/2020 TFG
Deseño dun procedemento para a extracción de compostos fitotóxicos de orixe vexetal. 19/11/2020 TFG
Deseño dunha turbina de gas de ciclo simple regenerativo de 100 kW de potencia de saída no eixo. 19/11/2020 TFG
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a carpintaría metálica. 19/11/2020 TFG
Eliminación de microplásticos nunha EDAR (Estación Depuradora de Augas Residuais) 19/11/2020 TFG
Estudo de caso sobre desenrolo e adquisición da linguaxe 19/11/2020 TFG
Extracción de bioactivos mariños empregando tecnoloxía enzimática. 19/11/2020 TFG
Extracción electroquímica de cloruros mediante o emprego de electrodos alternativos baseados en cementos conductores 19/11/2020 TFG
Hipatia, a primeira muller matemática 19/11/2020 TFG
'Illamento de microorganismos termófilos de Caldas de Reis para a produción de encimas lipolíticas' 19/11/2020 TFG
Instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo nunha comunidade enerxética 19/11/2020 TFG
Integración dun lector de tarxetas de banda magnética para o pago en aparcadoiros con tarxetas de identificación. 19/11/2020 TFG
Intimidade e videovixilancia no traballo 19/11/2020 TFG
Liderazgo e recursos humanos na empresa Mercadona S.A. 19/11/2020 TFG
Literatura infantil e educación en valores: a tolerancia no conto "Elmer". 19/11/2020 TFG
Mellora da instalación de vapor dun hospital 19/11/2020 TFG
Mellora enerxética dos procesos térmicos da planta de tratamento de grava NAROM SL_Porriño 19/11/2020 TFG
Modelos diferenciais: inventarios e inflación 19/11/2020 TFG
O maltrato animal no Código Penal 19/11/2020 TFG
Os medos infantís 19/11/2020 TFG
Racionalización dos procesos productivos dunha empresa do sector alimentario 19/11/2020 TFG
Recollida e aproveitamento de basura plástica marina 19/11/2020 TFG
Repotenciación do Parque Eólico A Ruña 19/11/2020 TFG
Ribeira Sacra como destino turístico de interior 19/11/2020 TFG
Sector do automóbil: cadea de valor global e evolución dos provedores domésticos 19/11/2020 TFG
Simulación e análise dun proceso de obtención de hidróxeno a partir de biomasa. 19/11/2020 TFG
Trasladando a narrativa do videoxogo ao cine: Expandindo o universo de Tomb Raider 19/11/2020 TFG
Turismo e países en desenvolvemento 19/11/2020 TFG
As marcas non convencionais 19/11/2020 ----
Deseño dun cadro de mando integral para o caso Bodegas Marino 19/11/2020 ----
Tratamento contable do Imposto sobre Sociedades 19/11/2020 ----
Análise das interaccións de dispersión de froitas e sementes nun ambiente periurbano. 18/11/2020 TFG
Análise dos requirimentos técnicos para un proxecto de aplicación da realidade aumentada no ambito industrial. Avaliación de alternativas e aspectos críticos. 18/11/2020 TFG
Comunidades de diatomeas en ríos do Norte de España e o seu uso como bioindicadoras. 18/11/2020 TFG
Desenvolvemento dun tren de aterraxe autonivelante para drons multirrotor. 18/11/2020 TFG
Estudio e mellora dunha liña de corte de atún. 18/11/2020 TFG
Mantemento preditivo de aeroxeradores mediante análise de vibracións 18/11/2020 TFG
Modelo de xerarquización das necesidades do cliente dentro do proceso de deseño e desenvolvemento dun novo produto baseado en conxuntos difusos intuicionistas. 18/11/2020 TFG
Revisión do procedemento de punción arterial para a determinación dunha gasometría no ámbito sanitario. 18/11/2020 TFG
A publicidade comparativa 17/11/2020 TFG
Análise dos sistemas xurídicos estadounidense e español peninsular para a tradución do tipo textual testamento. 17/11/2020 TFG
Elaboración dunha bebida para deportistas con auga de mar e zume de limón natural 16/11/2020 TFG
Extracción multietapa de ácidos graxos e antioxidantes de Mastocarpus stellatus mediante tecnoloxía de fluídos supercríticos e microondas. 16/11/2020 TFG
Eficacia da terapia electroconvulsiva en pacientes diagnosticados con trastorno depresivo maior 13/11/2020 TFG
Avaliación de riscos laborais da empresa Enterprise LTD 13/11/2020 TFM
Plan de prevención de riscos laborais de Impresión Envases Ibérica S.A. 13/11/2020 TFM
Análise e plan de mellora para a administración de fincas Maigler. 12/11/2020 TFG
Friantartic. Diagnóstico e Plan Estratégico 12/11/2020 TFG
Galiplanner 12/11/2020 TFG
Iberoamericana de Negocios e Inversiones 12/11/2020 TFG
Proxecto de creación de empresa: BITES 12/11/2020 TFG
Proxecto de creación de empresa: MONDO 12/11/2020 TFG
Teeyees 12/11/2020 TFG
Fabricación de pezas curvas complexas mediante o proceso WAAM 11/11/2020 TFM
Eliminación de residuos sanitarios en centros da Área sanitaria de Vigo 06/11/2020 TFG
UCI de portas abertas. Revisión Sistemática 06/11/2020 TFG
Dor lumbar no remo olímpico 29/10/2020 TFG
Efectos do adestramento de forza en persoas con Esclerose Múltiple 29/10/2020 TFG
Impacto da hidradenite supurativa crónica na calidade de vida das persoas afectadas 29/10/2020 TFG
EDUCOvid - Implantación Plataforma de Teledocencia 26/10/2020 TFG
Monitoreo da vexetación de ribeira existente mediante o uso de novas tecnoloxías 26/10/2020 TFG
Pancreatite: relación etiolóxica e fisiopatolóxica co consumo de alcol e tabaco. 20/10/2020 TFG
A educación sexual na diversidade funcional. Adolescentes con TEA 16/10/2020 TFG
A transferencia de coñecemento do medio natural como instrumento para educar: a saída académica de estudos ao Parque Natural de Corrubedo, Lagoas de Vixán e Carregal. 16/10/2020 TFG
Aproximación dende a Educación Social á Parentalidade Positiva 16/10/2020 TFG
Efectividade do Neurofeedback como tratamento no alumnado con TDAH. Resultados a partir dunha revisión sistemática 16/10/2020 TFG
Factores de risco na conducta suicida: intervención dende o Traballo Social 16/10/2020 TFG
Inmigración latinoamericana e emprego en España: Caracterización e necesidades 16/10/2020 TFG
O ADN da cidade de Ourense e a transferencia de coñecemento do medio urbano para a Educación Pirmaria. 16/10/2020 TFG
Persoas maiores e Calidade de Vida: Aportacións e reflexións dende o Traballo Social 16/10/2020 TFG
Proposta de intervención para a resolución de conflitos en educación infantil 16/10/2020 TFG
Redescubrindo os Parques Naturais do Barbanza dende a perspectiva do alumnado. 16/10/2020 TFG
Revisión sobre a situación actual dos maiores institucionalizados e o modelo residencial en España 16/10/2020 TFG
Análise e comparación das especies de peixes presentes no intermareal de tres praias expostas e da súa relación coas características ecolóxicas das mesmas. 09/10/2020 TFG
Avaliación da validez do xene mitocondrial de codificación da subunidade 1 da Citocromo Oxidasa C (COI) como identificador de especie no xénero Carcharhinus (familia Carcharhinidae) 09/10/2020 TFG
Avaliación dos efectos dunha planta de tratamento de augas residuais nun estante de Zostera noltei empregando indicadores morfolóxicos e de poboación 09/10/2020 TFG
Comportamento das orcas (Orcinus orca) en catividade 09/10/2020 TFG
Efectos de Asparagopsis armata na estructura e funcionamento das comunidades bentónicas 09/10/2020 TFG
Inventario crítico dos hidroideos da familia de Aglaopheniidae do noroeste de África e augas próximas 09/10/2020 TFG
Mostraxe, identificación e cuantificación de microplásticos en sedimentos do Atlántico Nordeste 09/10/2020 TFG
Radares de alta frecuencia na costa atlántica ibérica. 09/10/2020 TFG
A Aprendizaxe Basada en Proxectos na Educación Primaria 07/10/2020 TFG
A cultura maker na aula de música: Análise da situación e proposta educativa. 07/10/2020 TFG
A influencia do sistema de xogo no perfil físico, técnico e táctico no fútbol de élite. Unha revisión sistemática. 06/10/2020 TFG
Asociación entre as habilidades motrices básicas e o índice de masa corporal en estudantes de 3º da ESO 06/10/2020 TFG
Detección de blooms de algas en embalses a través do análise xeoespacial: desenvolvemento de tecnicas de teledetección 06/10/2020 TFG
Estudo nun edificio histórico das patoloxías na súa estrutura da cuberta de madeira antiga. 06/10/2020 TFG
Impacto da forza máxima de presión no rendemento do judo a nivel internacional: revisión sistemática 06/10/2020 TFG
Proxecto de creación e adecuación dun Centro BTT no Monte Paralaia, no termo municipal de Moaña 06/10/2020 TFG
Deseño dunha instalación renovable para subministración dunha plantación de aguacate en Tenerife 05/10/2020 TFG
Estudo da viabilidade do autoabastecemento mediante enerxía fotovoltaica de varias naves bioclimáticas no Polígono Industrial de Porto do Molle. 05/10/2020 TFG
Identificación de blooms de algas mediante imaxes satélite 05/10/2020 TFG
Instalación de paneis solares fotovoltaicos e redución da pegada de carbono nun ecobarrio situado en Ourense 05/10/2020 TFG
Plan de restauración da canteira Benedicta 05/10/2020 TFG
Procedemento de montaxe de intercambiadores Gas-Gas (APEX) na instalación dun sistema catalítico de redución de óxidos de nitróxeno nunha planta de valorización enerxética de residuos municipais. 05/10/2020 TFG
Aproximación conceptual ás intervencións en enfermidades neurodexenerativas dende o Traballo Social 20/07/2021 TFG
Programa combyvencia 21/12/2020 TFM
Instalación fotovoltaica aislada nunha granxa de polos. 14/12/2020 TFM
Sistema de enerxía híbrida (Eólico-FV-Baterías) para subministración eléctrica en autoconsumo de complexo industrial 14/12/2020 TFM
Análise estrutural do edificio de Fundición da escola de Enxeñería Industrial de Vigo. 11/12/2020 TFG
Aplicación para móbil de cálculos de instalacións eléctricas de media tensión 11/12/2020 TFG
Desenvolvemento dunha ferramenta destinada á modificación dinámica do comportamento dunha cela de soldadura. 11/12/2020 TFG
Deseño de molde para fabricación dun conector para billa por proceso de inxección plástica. 11/12/2020 TFG
Deseño dun mecanismo para a introducción, suxeción e transporte seguro de motocicletas en ascensores de vivendas residenciais. 11/12/2020 TFG
Deseño dunha maqueta de control para un cooler dun vehículo industrial. 11/12/2020 TFG
Deseño dunha máquina adicada á realización de ensaios de tracción en ligamentos anteriores cruzados de coellos. 11/12/2020 TFG
Deseño dunha planta solar fotovoltaica de 144 kWp para autoconsumo nunha nave industrial 11/12/2020 TFG
Deseño e fabricación de enrutador CNC de baixo presuposto 11/12/2020 TFG
Deseño e implantación de un parque eólico na comarca de Viana do Bolo. 11/12/2020 TFG
Deseño e implementación dun banco de probas para a validación funcional dun sistema avanzado de asistencia á condución (ADAS) 11/12/2020 TFG
Deseño e implementación dun sistema de condución autónoma baseado nunha rede neuronal convolucional facendo uso de diferentes simuladores. 11/12/2020 TFG
Estudo dinámico dunha grúa pico de pato empregando modelo acausal multicorpo 11/12/2020 TFG
Estudo proteccións transformador e liña de media tensión. 11/12/2020 TFG
Estudo, diseño e fabricación dunha máquina CNC láser específica para grabado de colmeas de abella. 11/12/2020 TFG
Evacuación do parque eólico das Penizas mediante unha liña eléctrica aérea de alta tensión. 11/12/2020 TFG
Implementación de re-deseño e control nun sistema de extrusión de plásticos para a xeración de bobinado de uso en impresoras 3D 11/12/2020 TFG
Instalación eléctrica de baixa tensión dun taller de reparacións de vehículos. 11/12/2020 TFG
Instalación eléctrica de baixa tensión en nave industrial dedicada á carpintaría metálica 11/12/2020 TFG
IoT. Comunicación de robot con controlador remoto e visualización de variables. 11/12/2020 TFG
Laboratorio de comunicacións dixitais paso banda. 11/12/2020 TFG
Modelado 3D e simulación da estructura dun aeroplano ultralixeiro. Affordaplane. 11/12/2020 TFG
Modelado, Control e Implementación de un Semi-Cuadricóptero 3 DOF. 11/12/2020 TFG
Obtención e uso da enerxía eléctrica nunha aeronave 11/12/2020 TFG
Readoo: Aplicación para compartir libros 11/12/2020 TFG
Sistema dosificador de CO2 de baixo custo para ambientes confinados 11/12/2020 TFG
Análise experimental dun sistema de refrixeración por compresión de vapor con tubo capilar traballando cos refrixerantes R134a e R1234yf 10/12/2020 TFG
Análisis e desenvolvemento mediante CFD do sistema DRS dun Fórmula Student. 10/12/2020 TFG
Desenvolvemento dunha web para a organización de torneos dependentes de ranking 10/12/2020 TFG
Deseño dun sistema de síntese de nanopartículas metálicas por ablación láser en solventes orgánicos 10/12/2020 TFG
Ensaios preliminares de producción de auga quente sanitaria con unha bomba de calor líquido-auga 10/12/2020 TFG