Secretaría Uvigo - Buscador de TFG/TFM

Título Defensa TFG/TFM
Invasoras en sinerxía: interaccións insecto-planta entre tres especies introducidas 06/10/2022 TFG
Modelos predictivos para a estimación da humidade do mato en Sierra Morena Occidental (Córdoba) 06/10/2022 TFG
Optimización e revalorización da biomasa forestal residual. 06/10/2022 TFG
Análise experimental da transferencia térmica de placa plana de aceiro inoxidable para uso en sistemas quentadores eléctricos de alta voltaxe de vehículos híbridos e eléctricos. 04/10/2022 TFG
Ferramenta de cálculo para determinar o factor de eficiencia enerxética estacional e o coeficiente de rendemento estacional en bombas de calor 04/10/2022 TFG
Instalación fotovoltaica en vivenda unifamiliar 04/10/2022 TFG
Planificación a curto, medio e longo prazo dunha explotación de feldespatos 03/10/2022 TFG
Aplicación da teledetección sobre os efectos do confinamento por COVID 19 sobre parámetros químicos das aguas superficiales da Ría de Vigo 28/09/2022 TFG
Avaliación da biodegradabilidade e toxicidade de bioplásticos no medio mariño 28/09/2022 TFG
Bioluminiscencia en dúas cepas do dinoflaxelado Alexandrium tamarense 28/09/2022 TFG
Ecoloxia e fixacion de Mytilus galloprovincialis nas rias galegas 28/09/2022 TFG
Estrutura e diversidade das diatomeas bentónicas 28/09/2022 TFG
Monografía sobre Biotoxinas Mariñas 28/09/2022 TFG
Aira da Pepa 17/12/2022 TFM
Aluguer de motos eléctricas por minutos en Vigo 17/12/2022 TFM
Análise empresarial da empresa Reformas Viñao, S.L. 17/12/2022 TFM
Creación de Empresa: Moon Entertainment 17/12/2022 TFM
FarmTec Project 17/12/2022 TFM
Get Fit. Proxecto de desenvolvemento de App deportiva 17/12/2022 TFM
HI Natural Curls 17/12/2022 TFM
Meraki 17/12/2022 TFM
Termas do Verdugo 17/12/2022 TFM
The Data Strategy 17/12/2022 TFM
Vértice 17/12/2022 TFM
Polifenois como ingredientes emerxentes na industria da panadería: modulación tecnolóxica e funcional 21/09/2022 TFM
Réxime de aportacións non dinerarias na constitución das sociedades de capital 19/09/2022 TFG
Análise da aplicación de escaneado tridimensional para determinación xeométrica de peito en mamoplastia 16/09/2022 TFG
Análise do perfil profesional de responsable de medio ambiente na industria de Galicia 16/09/2022 TFG
Análise e comparación de técnicas de modulación por ancho de pulso para convertedores en fonte de quasi-impedancia 16/09/2022 TFG
Avances no estudo da especie invasora Vespa velutina desde a súa detección en Galicia en 2012. 16/09/2022 TFG
Caracterización de pericardio porcino mediante ensaios mecánicos e análises por FEM para posible aplicación en válvulas biolóxicas 16/09/2022 TFG
Control dunha planta solar térmica 16/09/2022 TFG
Deseño de extrusora de manteiga de doble parafuso sin fin para baixos volumes de producción 16/09/2022 TFG
Deseño de implantes porosos de titanio, elaborados por Sinterizado Selectivo por Láser, para a rexeneración ósea en animais: Un estudo in vivo en coellos. 16/09/2022 TFG
Deseño dun sistema automático para o proceso de tapado de bandexas con arandos nunha liña de envasado 16/09/2022 TFG
Deseño dun sistema de transporte de pezas de automción en fábrica con AGV. 16/09/2022 TFG
Deseño dunha instalación híbrida para autoconsumo no parque tecnolóxico de Santa Comba. 16/09/2022 TFG
Deseño e análise mecánica do modelo para simulación dunha férula de pulso realizada mediante impresión 3D de polímero reforzado con fibra 16/09/2022 TFG
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha fábrica dedicada a producción de fiestras de PVC 16/09/2022 TFG
Deseño e construción dun prototipo de manipulador XY para toma de mostras. 16/09/2022 TFG
Deseño e construción dunha maqueta de CycloRotor. 16/09/2022 TFG
Deseño e integración do sistema eléctrico e neumático dunha liña de producción robotizada. 16/09/2022 TFG
Deseño, implementación e validación dun sistema polo aprendizaxe práctico de robótica movil 16/09/2022 TFG
Detección remota de contaminación por hidrocarburos en recursos hídricos. 16/09/2022 TFG
Dispositivo intelixente IoT e aplicación para o control das mesas na hostalería 16/09/2022 TFG
Estudo do fraccionamento de residuos da vide mediante a utilización de disolventes verdes 16/09/2022 TFG
Ferramenta multiplataforma para o análise e deseño de convertedores CC/CC PWM 16/09/2022 TFG
Influencia dos polisacáridos na conservación de microorganismos de interese enolóxico 16/09/2022 TFG
Instalación Fotovoltaica Conectada á Rede para Unha Carpintería Industrial de Madeira 16/09/2022 TFG
Optimización de próteses mecánicas de membro superior aplicando técnicas DFMA 16/09/2022 TFG
Optimización do deseño de detalle e prototipado dunha mano protésica mecánica para países en vías de desarrollo 16/09/2022 TFG
Reducción do consumo de combustible dun camión destinado ao transporte refrixerado mediante unha instalación fotovoltaica 16/09/2022 TFG
Rehabilitación de micro-central hidroeléctrica para alimentar unha edificación residencial illada 16/09/2022 TFG
Educación nutricional para fomentar o consumo de alimentos saudables nunha poboación nova 16/09/2022 TFM
Adherencia á Dieta Atlántica durante o embarazo Centro de Saude Virgen Peregrina Pontevedra 16/09/2022 TFM
Análise do crecemento urbano e dos cambios no uso do solo mediante técnicas de teledetección e delimitación de zonas de acollida para usos urbanos mediante análise multicriterio e sistemas de información xeográfica -six- 16/09/2022 TFM
Avaliación do impacto ambiental dos envases utilizados para a distribución de produtos da pesca e da acuicultura no mercado español. 16/09/2022 TFM
Avaliación do risco químico de novos produtos e compostos xorxendo, previo á comercialización (regolamento REACH): aditivos alimentos, drogas, compostos fitosanitarios (pesticidas e medicamentos veterinarios), deterxentes, cosméticos, etc. 16/09/2022 TFM
Cálculo, deseño e montaxe dunha cheminea para dar servizo a unha central térmica de biomasa 16/09/2022 TFM
Certificación enerxética_ Informe de certificación enerxética co uso do Programa de ferramentas unificadas LIDER-CALENER (HULC 16/09/2022 TFM
Comparación de dous colmeares baixo unha alta presión do avispón asiático na costa atlántica de Galici 16/09/2022 TFM
Compostos híbridos de estilbeno-piridazina con potencial actividade terapéutica 16/09/2022 TFM
Comunicación intercultural nas actividades de servizos 16/09/2022 TFM
contribución ao estudo dos impactos ambientais e sociais do proxecto de construción do hotel e residencias do lago municipal de yaundé - camerún 16/09/2022 TFM
Control de Robot cdpr 16/09/2022 TFM
Desenvolvemento de novos nanofluídos baseados en palmitato de isopropilo para almacenamento de enerxía térmica 16/09/2022 TFM
Deseño de soporte múltiple de sensores tipo SSD-FooT para o experimento R3B-FAIR 16/09/2022 TFM
Deseño e automatización de arquitectura de eixos Cartesians para traballos sobre cinta transportadora. 16/09/2022 TFM
desnutrición en anciáns 16/09/2022 TFM
Detección e control de microorganismos potencialmente patóxenos nos alimentos 16/09/2022 TFM
Dixitalización e a transformación dixital de procesos de traballo a través de aplicacións móbiles 16/09/2022 TFM
Eficacia dunha bebida deportiva baseada en augas profundas sobre o rendemento durante un protocolo de exercicio físico e a súa recuperación despois 16/09/2022 TFM
El Cacao en Guinea Ecuatorial: desde la producción al aprovechamiento de residuos con alto valor añadido 16/09/2022 TFM
Estudo de cadmio en cefalópodos 16/09/2022 TFM
Extracción das fraccións lipídicas de Ulva clathrata con CO2 supercrítico 16/09/2022 TFM
Galiza e Portugal. Unha ponte lingüística. Ideoloxías lingüísticas na poboación universitaria do Porto 16/09/2022 TFM
Hábitos dietéticos, actividade física, consumo de alcohol e tabaquismo na prevención e/ou tratamento da Síndrome metabólica 16/09/2022 TFM
Impactos Fenolóxicos na Viña e Cambio Climático 16/09/2022 TFM
Implantación dun sistema de Xestión da Calidade baixo a norma ISO 9001:2015 16/09/2022 TFM
O discurso negacionista da pandemia da COVID-19 en Internet 16/09/2022 TFM
Pel de plátano: composición, importancia e usos potenciais 16/09/2022 TFM
Predición da actividade antioxidante dos compostos fenólicos mediante modelos de aprendizaxe automática 16/09/2022 TFM
Proposta de instalación de almacenamento de enerxía mediante bombeo reversible no encoro de ?Os Peares? 16/09/2022 TFM
Prototipado dun sistema de telemetría para actividades deportivas de remo. 16/09/2022 TFM
Recuperación do amoníaco presente no dixestato anaerobio con membranas permeables aos gases 16/09/2022 TFM
Repercusión social do ensino da lingua de signos española en mans da comunidade xorda 16/09/2022 TFM
Revisión: Usos da biomasa alelopática con potencial herbicida para o control de malas herbas 16/09/2022 TFM
Riboflavina (vitamina B2): funcións e patoloxía asociada 16/09/2022 TFM
Síntesis de compostos semi-sándwich de Ru(II) con ligandos diimina 16/09/2022 TFM
A captación e gravación de comunicacións orais e de imaxes mediante a utilización de dispositivos electrónicos como dilixencia de investigación no proceso penal 15/09/2022 TFG
A violencia obstétrica: un estudo da súa posible relevancia xurídico-penal 15/09/2022 TFG
Actualización tecnolóxica de programa de control e IHM de Robot Delta e novas funcionalidades 15/09/2022 TFG
Aerobioloxía e Fenoloxía da variedade Loureira na D.O. Ribeiro durante a campaña 2021. 15/09/2022 TFG
Análise e caracterización de mostras de tisne mediante técnicas termogravimétricas tras a súa exposición en atmosferas de ozono 15/09/2022 TFG
Análise, simulación, deseño e construcción dun quecedor por inducción baseado nun inversor resoante Royer 15/09/2022 TFG
Aplicación web para a exploración de resultados do pipeline S-Locus Finder en xenomas de Eudícotas 15/09/2022 TFG
Aplicacións Prácticas da Análise de Sentimentos 15/09/2022 TFG
Deseño e execución dunha nave industrial destinada á fabricación de tarima e xestión de taboleiros 15/09/2022 TFG
Estudo de pequenos ríos. 15/09/2022 TFG
Estudo e análise de algoritmos de Intelixencia Artificial para a implementación dunha ferramenta de predición do tempo e da enerxía producida por paneis solares. 15/09/2022 TFG
Implementación da metodoloxía Lean nunha liña de produción de peches de bucina 15/09/2022 TFG
Implementación do xogo de cartas ?Rummy? en Unity 15/09/2022 TFG
Mellora da tolerancia ao etanol mediante adaptación evolutiva de laboratorio dunha cepa de Saccharomyces cerevisiae autóctona da D.O. Rías Baixas 15/09/2022 TFG
Modelos BIM para planificación de operacións de deconstrución e xestión de RCD 15/09/2022 TFG
O custo real da oferta hipotecaria 15/09/2022 TFG
O triángulo do IPC, SMI e Convenios Colectivos. 15/09/2022 TFG
Parella de feito 15/09/2022 TFG
Proxecto de instalacións de nave adicada a locais de ensaio, estudos de gravación e sala de concertos. 15/09/2022 TFG
Proxecto dunha nave industrial metálica destinada ao almacén de componentes metálicos para o sector da automoción. 15/09/2022 TFG
Sistema de detección en liña de fibras submicrométricas mediante técnicas de procesamento de imaxe. 15/09/2022 TFG
Variedade Godello,fenoloxía e aerobioloxía nuun viñedo pertencente a DO. O Ribeiro 15/09/2022 TFG
Videoxogo de acción e plataforma para PC 15/09/2022 TFG
Xerador aleatorio de exercicios de matemáticas para Bacharelato 15/09/2022 TFG
Xestión da creación dun ERP e app para os operarios e deseño dun almacén de roupa e EPIs 15/09/2022 TFG
A Paratradución na prensa dixital francesa: Un estudo de caso en Le Monde diplomatique 15/09/2022 TFM
A tradución d?O bosque animado: unha análise paratradutiva dos peritextos 15/09/2022 TFM
A Transferencia de Coñecemento ante a Economía Circular e a Economía do Carbono en Galicia: Sectores estratéxicos produtivos enerxético, silvícola-forestal, mar-pesca e mineiro. 15/09/2022 TFM
Aplicación da lexislación en materia de reporte de información Non Financeira no sector conserveiro en España. 15/09/2022 TFM
Aplicación da metodoloxía DIP na construcción e viabilidade da modificación da norma do plan parcial de desenvolvemento urbanístico dunha vivenda unifamiliar en Zapopan, JAL, México. 15/09/2022 TFM
Aplicación da metodoloxía DIP para o desenvolvemento das fervenzas de Metché (Camerún Occidental) e mediante a creación dun parque ecoturístico. 15/09/2022 TFM
Aplicación da metodoloxía DIP para un proxecto de construción dunha central solar de 100 MW en Colombia 15/09/2022 TFM
Aplicación das tecnoloxías Bin Picking ao sector da automoción 15/09/2022 TFM
Aplicación de Metodoloxía DIP a Plan Director e Servicios Sanitarios para a localidade de Solís, Provincia de Buenos Aires, Arxentina 15/09/2022 TFM
Automatización de máquinas cartesianas para a execución de ficheiros Code G 15/09/2022 TFM
Automatización e novas funcionalidades. Sistema Pick&Place con Robot Delta. 15/09/2022 TFM
Automatización e novas funcionalidades. Sistema Pick&Place con Robot SCARA 15/09/2022 TFM
Cálculo da pegada de carbono do restaurante camping illas Cíes do parque nacional marítimo-terrestre das illas atlánticas de Galicia e proposta de.mellora. 15/09/2022 TFM
Desenvolvemento de interfaces para bus LIN con ferramentas de código aberto 15/09/2022 TFM
Desenvolvemento dun xemelgo dixital aplicado a un prototipo educativo dun tanque de procesos industriais. 15/09/2022 TFM
Desenvolvemento dunha aplicación de venda para agricultores e pequenas empresas do sector alimentario. 15/09/2022 TFM
Deseño dunha instalación fotovoltaica con conexión en autoconsumo con baterías para complexo industrial en Galicia 15/09/2022 TFM
Deseño e cálculo dunha instalación híbrida illada para unha casa rural de montaña en Lugo 15/09/2022 TFM
Deseño e simulación dun portico de cuberta 15/09/2022 TFM
Deseño, construción e programación dun sistema de test para ensaios cíclicos pneumáticos 15/09/2022 TFM
Dixitalización do proceso de xestión de compras nunha empresa pública do sector naval 15/09/2022 TFM
Estandarización do traballo en área produtiva dunha empresa do sector da automoción. 15/09/2022 TFM
Estudo dun modo de erro por choque térmico en placas calefactoras para quentadores de refrixerante en vehículo eléctrico e análise e implementación de solucións no compoñente 15/09/2022 TFM
Expresiones regulares aplicadas a la localización de webs 15/09/2022 TFM
Feminismo en tradución: como a teoría (en moitas ocasións) se contradi coa práctica 15/09/2022 TFM
Gabinetes Tecnoloxicos e Comunitarios GaliciaRural® 15/09/2022 TFM
Implantación dun sistema IoT de validación sen fíos para o rearmamento de barreiras dunha célula robótica 15/09/2022 TFM
Implementación de Standard Work en área productiva a través da metodoloxía Kaizen nivel 3 15/09/2022 TFM
Instalación fotovoltaica conectada á rede para autoconsumo dun centro de saúde en A Coruña 15/09/2022 TFM
Instalación fotovoltaica para autoconsumo en industria frigorífica 15/09/2022 TFM
Medición automática da rugosidade en pezas fabricadas con tecnoloxía SLM usando modelos pre-entrenados de aprendizaxe profundo 15/09/2022 TFM
Memoria básica e de execución dunha nave industrial para o desenvolvemento da actividade de fundición de materiais non férricos. 15/09/2022 TFM
Metodoloxía de Dirección Integral de Proxectos aplicada a un sistema de marcaxe láser para cunchas de bivalvos 15/09/2022 TFM
Política Lingüística Familiar nun ámbito semiurbano 15/09/2022 TFM
Proposta de compostaxe comunitaria e descentralizada para os biorresiduos das cafeterías e comedores do Campus Universitario de Vigo (As Lagoas-Marcosende) 15/09/2022 TFM
Proposta de reforestación con especies autóctonas de interese nas Illas Cíes do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 15/09/2022 TFM
Proxecto de rehabilitación e melloras no edificio do xulgado de Ortigueira, A Coruña 15/09/2022 TFM
Proxecto de urbanización do Plan Especial de Reforma Interior do Polígono de Execución Integral Nº9 do PXOM de Sanxenxo (Pontevedra). 15/09/2022 TFM
Proxecto de urbanización dun polígono industrial que conforman os solos urbanizables na modificación puntual Nº10 do PXOM de Tomiño. Fase 1. 15/09/2022 TFM
Proxecto de urbanización para un ámbito de 9.270 m2 relativo a un plan especial de reforma interior no núcleo urbano de Covelo, Pontevedra. 15/09/2022 TFM
Redución do refugallo alimentario como parte da economía circular, a súa relación co benestar e sustentabilidade. A educación ambiental como chave para a solución deste problema 15/09/2022 TFM
Re-enxeñaría de procesos para a operación interna e xestión de proxectos do departamento de enerxías renovables dunha empresa. 15/09/2022 TFM
Sistema de xestión de información para a contorna de fabricación dunha planta de produción de compoñentes de automoción 15/09/2022 TFM
Solución industrializada de cerramento exterior de fachada mediante panel prefabricado de formigón arquitectónico autoportante na obra Prisma, El Bercial 15/09/2022 TFM
Transporte de materia prima na industria de film de plástico. 15/09/2022 TFM
Uso de tecnoloxía RFID para sistemas de seguimento e trazabilidade: Caso de deseño e implementación en estacións de aprendizaxe 15/09/2022 TFM
Yasmina: Comentario Traductolóxico 15/09/2022 TFM
A flexibilidade laboral mediante o traballo a distancia tras a COVID-19 14/09/2022 TFG
A personalidade robótica, con especial referencia aos problemas de responsabilidade civil transfronteiros 14/09/2022 TFG
Acceso remoto a dispositivos IIoT 14/09/2022 TFG
Actividades culturais como dinamizadoras do sector económico e social dos territorios. Galicia 14/09/2022 TFG
Análise contable, sector e empresa por definir 14/09/2022 TFG
Análise e mellora dos recursos loxísticos internos nunha empresa do sector de automoción. 14/09/2022 TFG
Análise experimental de depósitos de feluxe sometidos a tratamentos en atmosferas de ozono 14/09/2022 TFG
AppPVGA: Prevención da violencia de xénero na adolescencia 14/09/2022 TFG
As cláusulas abusivas nos préstamos hipotecarios. 14/09/2022 TFG
Atenuación da luz na Ría de Vigo 14/09/2022 TFG
Avaliación e optimización de procesos de oxidación avanzada para a redución do impacto medioambiental de tinguiduras 14/09/2022 TFG
Caracterización mediante ensaios experimentais e simulacións numéricas do comportamento térmico dun biomaterial para control antibacteriano por fototermia 14/09/2022 TFG
Centro de mando - Planificación semanal (secuenciador de máquinas para liñas de produción) 14/09/2022 TFG
Check My Public Repositories 14/09/2022 TFG
Contaminantes orgánicos e microplásticos no sedimento da ría de Vigo 14/09/2022 TFG
Desenvolvemento dun eixe fixo de rodadura desplazable con cambio automático de ancho para bogies autopropulsados 14/09/2022 TFG
Deseño de detalle dun dispositivo auxiliar de inhaladores DPI para solventar os problemas de fluxo inspiratorio. 14/09/2022 TFG
Deseño do sistema de distribución capilar nunha empresa de transporte 14/09/2022 TFG
Deseño e desenvolvemento dun sistema de diagnóstico intelixente aplicado á categorización de deformacións da columna vertebral baseado nun modelo de rede neuronal convolucional. 14/09/2022 TFG
Deseño e optimización topolóxica de unha unión para estructuras aeronáuticas lixeiras. 14/09/2022 TFG
Deseño, montaxe e programación de impresora 3D térmica. 14/09/2022 TFG
Diseño e desarrollo dunha web social enfocada á música folk. 14/09/2022 TFG
Dixitalización dunha empresa farmacéutica de produción de insulina 14/09/2022 TFG
Efecto dos arribazóns no ecosistema de tres praias da Ría de Vigo 14/09/2022 TFG
Efectos interactivos das entradas de nutrintes e a radiación ultravioleta sobre a produción e biomasa do bacterioplancton estuarino 14/09/2022 TFG
Entorno de simulación integrado de Robot Paralelo Actuado por Cables con aplicación en Biomedicina. 14/09/2022 TFG
Enxeñería básica e mellora dunha planta de produción de acetona a partir de isopropanol (IPA) por deshidroxenación. 14/09/2022 TFG
Estudo da estratificación de aire e o confinamento de chama como métodos de redución de emisións na combustión de biomasa. 14/09/2022 TFG
Estudo do comportamento da cimentación dun aeroxerador e a súa interacción co terreo: Aplicación a un caso práctico 14/09/2022 TFG
Estudo numérico do efecto do aire sobre un aeroxerador 14/09/2022 TFG
Fundamentos histórico-xurídicos do matrimonio e a súa proxección no dereito español. 14/09/2022 TFG
Hidroideos bentónicos del margen continental gallego 14/09/2022 TFG
Identificación e control dun bioproceso de produción de proteínas mediante unha comunidade microbiana. 14/09/2022 TFG
Impacto do entorno cultural na publicidade: análise de casos 14/09/2022 TFG
Impactos do cultivo intensivo da palma (Elaeis guineensis) a nivel mundial 14/09/2022 TFG
Integración de controis de usuario en un aplicativo IIoT 14/09/2022 TFG
Mellora da eficiencia dunha franquía do sector panadeiro baixo o enfoque Data-Driven. 14/09/2022 TFG
Modelado 3D e cálculo de ponte de aceiro da liña férrea Madrid-Vigo a partir de datos LIDAR. 14/09/2022 TFG
Modelado e predición da irradiación solar global mensual na zona inferior das Rías Baixas usando modelos de aprendizaxe automática. 14/09/2022 TFG
Modelización e simulación da estrutura dunha aeronave lixeira de dúas prazas 14/09/2022 TFG
Novo tratamento da discapacidade no Código Civil 14/09/2022 TFG
O período executivo na recadación tributaria: apertura e efectos 14/09/2022 TFG
Optimización dunha liña de electropintado por cataforese 14/09/2022 TFG
Pesquerías de cefalópodos e cambio climático 14/09/2022 TFG
Praderas marinas y marismas descripción general e influencia sobre el ciclo del carbono 14/09/2022 TFG
Proxecto de dixitalización (procesos de negocio, xestión de almacén, servizo ao cliente e tratamento de datos) dunha empresa de distribución de bebidas. 14/09/2022 TFG
Responsabilidade social empresarial e a súa vinculación coas mulleres no mercado laboral. Liderazgo feminino 14/09/2022 TFG
RSC e xestión ambiental na empresa 14/09/2022 TFG
Seguridade Social Europea: devindicación de pensións de xubilación no marco dos Regulamentos Europeos de Coordinación. 14/09/2022 TFG
Servizo de alertas persoal para Amazon vía Telegram 14/09/2022 TFG
Simulación numérica CFD de fluxo arredor de emprazamento urbano costeiro 14/09/2022 TFG
Síntese e caracterización de fosfatos de ferro-litio por vía electroquímica para cátodos de baterías de ión litio. 14/09/2022 TFG
Sistema de monitorización de parámetros IIoT 14/09/2022 TFG
Transformación dixital do clásico: o camiño inevitable das marcas heritage cara ao mundo dixital 14/09/2022 TFG
O interese superior do menor na adopción internacional. 14/09/2022 ----
Unha aproximación aos dereitos das mulleres e as nenas desde o Dereito Internacional Público 14/09/2022 ----
A protección e xestión do patrimonio arqueolóxico en Andalucia: evolución histórica (ss. XIX-XXI) vista a través das declaracions BIC 14/09/2022 TFM
A relevancia do sector pesca e acuicultura na seguridade alimentaria e a súa contribución á Axenda 2030. Perú como caso de estudo. 14/09/2022 TFM
A sostenibilidade das pensións e o mecanismo de sostenibilidade interxeracional: valoración e proposta. 14/09/2022 TFM
Análise comparativa dos fluxos comerciais do sector farmacéutico esloveno e croata antes e despois de entrar na UE 14/09/2022 TFM
Análise de Valorización de Residuos na Industria de Tratamento da Macadamia tras a Granxa. Caso de Estudo: Macadamias Direct 14/09/2022 TFM
Análise do impacto estimado do programa Recreos Residuos Cero no Concello de Gondomar e resto de España para o período 2022-2030 14/09/2022 TFM
Aplicación web para xestionar a contratación de persoal 14/09/2022 TFM
Avaliación e xestión do roteiro guiado de kaiak nas Illas Cíes para o turismo sostible dentro do Parque Nacional Marítimo -Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 14/09/2022 TFM
Comparación dos parámetros de contaminación por metais pesados entre a ría de Pontevedra e o resto das rías baixas 14/09/2022 TFM
Control de calidade mediante visión artificial nunha liña de mesados de aglomerado 14/09/2022 TFM
Dereito a adaptar a xornada laboral por motivos familiares 14/09/2022 TFM
Dereito de adaptación da xornada de traballo por razóns familiares 14/09/2022 TFM
Deseño e desenvolvemento dun sistema LCA para a clasificación de pezas mediante visión artificial. 14/09/2022 TFM
Deseño, optimización e validación dun sistema baseado en Intelixencia Artifical para a segmentación autónoma dos elementos principais dun proceso de soldadura por arco de tungsteno con gas(TIG). 14/09/2022 TFM
Detección de fraude en contadores eléctricos mediante técnicas de Machine Learning 14/09/2022 TFM
Diferencias culturais nos negocios internacionais, énfase nas relacións comerciais entre España e Xapón 14/09/2022 TFM
Ensino do español como panca á internacionalización do sector agroalimentario 14/09/2022 TFM
Escultura pública en pedra de Camilo Nogueira (1904-1982) nos Parques, Xardins, Rúas e Edificios da Cidade de Vigo. Catalogación e Valorización. 14/09/2022 TFM
Estudo de técnicas de modelado e aprendizaxe baseadas en vectores aplicadas ó procesamento da linguaxe natural 14/09/2022 TFM
Factoring no mundo empresarial 14/09/2022 TFM
Ferramenta para a extracción de publicacións de Reddit e obtención das súas temáticas 14/09/2022 TFM
Fiscalidade de PEMES 14/09/2022 TFM
Guía de protocolo para a negociación intercultural cos países do Consello de Cooperación do Golfo (CCG) 14/09/2022 TFM
Impacto do confinamento de 2020 na calidade do aire de zonas suburbanas e de fondo de Portugal continental 14/09/2022 TFM
Implantación do Estándar IFS Global Markets Food v2 nunha empresa que fabrica e comercializa peixe fresco refrixerado 14/09/2022 TFM
Interface de usuario en liña de comandos para SEDA 14/09/2022 TFM
Manual de xestión de alertas alimentarias nunha conserveira 14/09/2022 TFM
Métricas de Circularidade Empresarial 14/09/2022 TFM
Multilingüismo, Tradución e Interpretación nas institucións europeas 14/09/2022 TFM
Optimización do engraxe nunha das liñas de lixado de Finsa Fibranor mediante o deseño dun sistema de engraxe automático e o desenvolvemento dun sistema intelixente de predición baseado en redes neuronais convolucionais. 14/09/2022 TFM
Patrimonio Cultural Inmaterial e Desenvolvemento Local. Aplicación no cantón Loja Ecuador (Análise crítica da percepción dos seus directivos e directivos) 14/09/2022 TFM
Patrimonio vitivinícola e enoturismo. O caso de O Ribeiro (Galicia) 14/09/2022 TFM
Plan de incentivos para riders: de riders a liders en Deelivers 14/09/2022 TFM