Secretaría Uvigo - Buscador de TFG/TFM

Título Defensa TFG/TFM
Physiorecovery: plan empresarial para unha clínica de fisioterapia 04/12/2021 TFM
Análise probabilística que verifica a probabilidade de erro dunha ponte de aceiro para vía férrea. 23/04/2021 TFG
Caracterización automática de manchas de psoriasis. 23/04/2021 TFG
Desenvolvemento e implementación dun sistema de cambio rápido de ferramentas en operación de torneado en serie. 23/04/2021 TFG
Deseño dunha planta de tratamento integral dos xurros e augas residuais derivadas dun conxunto de explotacións porcinas. 23/04/2021 TFG
Deseño ergonómico dunha estación de soldadura para a fabricación de estruturas de asentos 23/04/2021 TFG
Detección e caracterización automática de oclusións en nubes de puntos de ambientes urbanos adquiridas con Mobile Laser Scanner 23/04/2021 TFG
Estudio e instalación dun diferencial de deslizamento limitado nun automóbil 23/04/2021 TFG
Mapeo e localización de vehículos aéreos non tripulados con LiDAR baseado en SLAM 23/04/2021 TFG
Recuperación de ácido sulfúrico residual en efluentes industriais por electrodiálise. 23/04/2021 TFG
Visualización e control dunha rede IoT de sensores con Arduino 23/04/2021 TFG
Adaptación das instalacións dun complexo deportivo co obxectivo de cero emisións, mediante a implementación de medidas de eficiencia e o subministro eléctrico con tecnoloxía fotovoltaica. 22/04/2021 TFG
Calidade da enerxía eléctrica e o seu efecto sobre o comportamento dos motores eléctricos 22/04/2021 TFG
Deseño dun sistema eólico-fotovoltaico para unha vivenda rural illada en Tomiño 22/04/2021 TFG
A xestión do talento na escala de tropa e mariñeiría como factor estratéxico da Armada: Capacidades e especialización 21/04/2021 TFG
Análise do impacto económico da improdutividade en unha obra de construción industrial 21/04/2021 TFG
Desenvolvemento e implementación dun Plan Xeral de Mantemento para unha planta de produción do sector auxiliar do automóbil 21/04/2021 TFG
Deseño dunha nave industrial para o sistema loxístico para a venda de electrodomésticos de gama branca a través de internet. 21/04/2021 TFG
Implantación da Metodoloxía 5?S nunha empresa do sector automoción. 21/04/2021 TFG
Mellora no proceso de aprovisionamento de material indirecto, mediante o rediseño do sistema de información, nunha empresa do sector da automoción. 21/04/2021 TFG
Optimización de procesos productivos e mellora continua nunha planta de elaborados conxelados procedentes do mar. 21/04/2021 TFG
Deseño dunha estación de despaletizado mediante un sistema de visión robótica 15/04/2021 TFM
Deseño dunha estación robotizada para o posicionamento e inserción en xeometría de insertos roscados 15/04/2021 TFM
Determinación de parámetros de funcionamento e control dunha UTA e deseño dun sistema de adquisición de datos 14/04/2021 TFG
Emprego de RPAS en apoio a operacións de Infanteria de Mariña 26/03/2021 TFG
Aplicación dunha rede de sensores inalámbricos distribuídos de baixo custo para a análise das propiedades dinámicas en 3 dimensións de barcos en posicións estacionarias 26/03/2021 TFG
Aplicación dunha rede de sensores inalámbricos distribuídos de baixo custo para estimar o posicionamento de obxectos en 3 dimensións mediante o uso de sinais de Ultrasón 26/03/2021 TFG
Desenvolvemento dun asistente de voz para a xeración dun Caderno de Bitácora dixital 26/03/2021 TFG
Desenvolvemento dun sistema de extracción de terminología náutica en contornas multilingües 26/03/2021 TFG
Desenvolvemento dunha plataforma para a simulación, análise e xestión de mensaxes de incidencias asociados a escenarios CBRN virtuais. 26/03/2021 TFG
Deseño e simulación dun dispositivo para a fabricación de microfibras mediante electrospinning 26/03/2021 TFG
Deseño e simulación dun sistema de fabricación aditiva asistida por láser para materiais metálicos 26/03/2021 TFG
Detección automática de discurso de odio en redes sociais 26/03/2021 TFG
Elaboración de cartografía temática militar de Campos de Manobra e Tiro ? CMT a través dos SIX 26/03/2021 TFG
Ferramentas para a detección de mencións a palabras chave en fluxos de audio 26/03/2021 TFG
Plataforma Big data para o almacenamento de fluxos de información marítima 26/03/2021 TFG
Simulador 3D con tecnoloxía i4.0 de Realidade Virtual para adestramento inmersivo de tiro con arma de fogo. 26/03/2021 TFG
Sistema localizador GPS: análise e implementación 26/03/2021 TFG
A xestión dos medios técnicos, a loxística e o talento na navegación oceánica: De Magallanes-Elcano á actualidade. 25/03/2021 TFG
Deseño fotolumínico do campo de fútbol da Escola Naval Militar mediante técnicas 3D de modelado BIM 25/03/2021 TFG
Estudo da propulsión a gas en buques militares. Aplicabilidade á Armada Española. 25/03/2021 TFG
Mellora da eficiencia enerxética en edificios empregando mesturas de compostos e PCM 25/03/2021 TFG
Optimización enerxética da ENM en tempos de pandemia 25/03/2021 TFG
Plan de Prevención de Riscos Laborais para o Laboratorio de Docencia de Química 25/03/2021 TFG
Xestión da presenza de radón en lugares de traballo: determinación de concentracións e avaliación de riscos na ENM 25/03/2021 TFG
Securización dunha aplicación Android para xeolocalización e comunicacións en despregues de Infantería de Mariña. 24/03/2021 TFG
Análise da estado da arte das Comunicacións Ópticas Submarinas e as súas aplicacións no ámbito militar 24/03/2021 TFG
Análise de algoritmos de clusterización para a detección de roteiros marítimos habituais a partir de datos AIS 24/03/2021 TFG
Análise dos sistemas de indexado xeoespacial para o Coñecemento da Contorna Marítima 24/03/2021 TFG
Análise e documentación dos requirimentos funcionais e estruturais para o desarrollo dunha aplicación da xestión académica do Centro Universitario da Defensa (CUD) 24/03/2021 TFG
Análise e mellora do sistema de xestión do stock de vestiario da Armada: proposta dun modelo de inventario centralizado 24/03/2021 TFG
Análise racional de repostos dun diésel-xerador nun buque militar mediante un proceso analítico xerárquico 24/03/2021 TFG
Caracterización en tempo real de canles radio en comunicacións buque-terra conforme á evolución das mareas 24/03/2021 TFG
Demostrador para a detección de brancos marítimos mediante técnicas de radar pasivo. 24/03/2021 TFG
Desenvolvemento dunha plataforma mecánica de posicionamento de antenas para o seguimento automático de satélites 24/03/2021 TFG
Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión de ficheiros de impresión 3D de repostos da Armada 24/03/2021 TFG
Desprege de motor analítico e ferramenta de visualización de datos (Big Data) para o coñecemento da contorna marítima en tempo real. 24/03/2021 TFG
Estudo prospectivo aplicado á Seguridade Interior 24/03/2021 TFG
Estudo para a implementación de sistemas de celas de combustible en vehículos aéreos non tripulados. 24/03/2021 TFG
Rexistro e análise de variables na transmisión de calor dun panel solar con tecnoloxía de tubos de baleiro. 24/03/2021 TFG
SimRAD: Implementación dun módulo de procesamento de sinal RADAR 24/03/2021 TFG
Simulación e actuación sobre unha instalación solar térmica experimental con tecnoloxía de tubos de baleiro 24/03/2021 TFG
Software libre de código aberto como proposta para a xestión integral de proxectos en enxeñería 24/03/2021 TFG
Ampliación do estudo das leis de Lanchester en conflitos de baixa intensidade 23/03/2021 TFG
Implementación e probas dun protocolo de comunicacións submarinas. 23/03/2021 TFG
Sistema de avaliación e control da renovación de aire para previr a transmisión do COVID-19 en aulas 23/03/2021 TFG
Análise de circuítos RLC como osciladores harmónicos 23/03/2021 TFG
Aproveitamento dos residuos lignocelulósicos das bananeiras para a produción de bioetanol 23/03/2021 TFG
Avaliación de alternativas tecnolóxicas e deseño preliminar dun sistema de depuración de augas residuais para buques 23/03/2021 TFG
Avaliación de factores determinantes na concentración de radon en espazos interiores 23/03/2021 TFG
Construción dun reactor tubular de oxidación fotoquímica a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL 23/03/2021 TFG
Construción dun sistema de absorción a escala de laboratorio para depuración de augas de buques con residuos MARPOL 23/03/2021 TFG
Deseño e simulación de sistemas de control avanzados para freos ABS en vehículos con CarSim. 23/03/2021 TFG
Estudo e simulación de impacto do COVID-19 na ENM 23/03/2021 TFG
Ferramenta de monitoraxe e control da concentración de radon en espazos interiores 23/03/2021 TFG
Implementación e probas dun sistema de cancelación de ecos SOAR 23/03/2021 TFG
Mellora das propiedades hidrófugas do uniforme da Infantaría de Mariña 23/03/2021 TFG
Modelización matemática de problemas de transferencia de calor no ámbito da enxeñaría 23/03/2021 TFG
Obtención de hidróxeno e potabilización de auga a partir de procesos electrolíticos 23/03/2021 TFG
Optimización da planificación de mantemento de helicópteros da Armada 23/03/2021 TFG
Preparación de arxilas sintéticas para o tratamento de augas contaminadas. 23/03/2021 TFG
Proposta de remodelación do campo de fútbol da Escola Naval Militar 23/03/2021 TFG
Proxecto de cubrición das pistas de pádel da Escola Naval Militar 23/03/2021 TFG
Deseño e cálculo dun sistema de cazado de escotas para embarcacións de vela 22/03/2021 TFG
Deseño mecánico dun travelift para as lanchas de instrucción 22/03/2021 TFG
Durabilidade de morteiros aditivados con PCM fronte á agresión de axentes ambientais externos 22/03/2021 TFG
Estudo da modificación das propiedades ao incorporar materiais de cambio de fase a morteiros 22/03/2021 TFG
Estudo da suspensión dianteira tipo MacPherson dun turismo e adaptación para o seu uso en competición. 22/03/2021 TFG
Optimización de material empregado na fabricación aditiva de resina fotocurable mediante variación de parámetros de impression. 22/03/2021 TFG
Problemas éticos e legais da publicidade segmentada a través dos servizos da sociedade da información 18/03/2021 TFG
A responsabilidade civil derivada do accidente de traballo 17/03/2021 TFM
Estudo do control xudicial dos reglamentos: especial referencia os efectos da declaración de nulidade das disposicións de carácter xeral 17/03/2021 TFM
O cancro de próstata oculto como descubrimento incidental en pezas de visto próstata toma radical realizadas para o cancro de vexiga (Hospital Povisa 1998-2019) 11/03/2021 TFG
Modelo simplificado de predición do proceso de secado dunha liña de papel 09/03/2021 TFM
Comprendendo como as características dos hábitats invadidos influen no rendemento de Carpobrotus edulis 03/03/2021 TFM
Estudo faunístico das covas de O Folón e A Trapa 03/03/2021 TFM
Implantación dun sistema ERP nunha PYME do sector do automóbil 27/02/2021 TFG
Control por campo orientado dun motor de indución. 26/02/2021 TFG
Deselvolvemento dunha aplicación de lectura CAN para interconexión de diferentes equipos de ensaio. 26/02/2021 TFG
Desenrolo de sistema IoT para a supervisión de calidade de augas mediante Arduino conectado a rede Sigfox. 26/02/2021 TFG
Deseño e simulación fluidodinámica dun hydrofoil para windsurf 26/02/2021 TFG
Deseño en detalle e construción dun prototipo de man robótica con control xestual. 26/02/2021 TFG
Deseño, fabricación e programación dun robot móbil para actividades formativas. 26/02/2021 TFG
Estudo e simulación dunha aplicación práctica de AGVs. 26/02/2021 TFG
Estudo experimental do comportamento aerodinámico dunha hélice dun cuadricóptero preto do chan 26/02/2021 TFG
Plataforma motorizada optimizada para simulador dinámico de coches 26/02/2021 TFG
Programación dunha aplicación en Android para a análise de datos dunha planta empregando técnicas de Machine Learnig. 26/02/2021 TFG
Análise da empresa Chas Gestal, S.L. 26/02/2021 TFM
A imaxe da sexualidade a través da pornografía: Unha aproximación a través da educación social. 25/02/2021 TFG
A Intelixencia Emocional Como Variable Moduladora Na Rehabilitación E Prevención Das Recaídas Nas Drogodependencias. 25/02/2021 TFG
A presenza da muller nos medios de comunicación deportivos 25/02/2021 TFG
A reforma do artigo 57.1 da Constitución Española: a sucesión á Coroa 25/02/2021 TFG
Acercamento á realidade das persoas Trans* dende unha perpectiva social e educativa 25/02/2021 TFG
Análise dos servizos sociais comunitarios básicos do Concello de Vigo: do real ao ideal. 25/02/2021 TFG
Análise e avaliación do programa de intervención municipal en favor da poboación xitana trasmontana do concello de O Porriño 25/02/2021 TFG
Análise, deseño e posta en marcha dunha plataforma de proba VRU autónoma para probas tipo EuroNCAP. 25/02/2021 TFG
Aproveitamento de residuos do municipio de Boiro para a producción de biogás e a sua aplicación no mesmo concello. 25/02/2021 TFG
Arquitectura Multi-Access Edge Computing para o control e procesado de información de drons 25/02/2021 TFG
Artigo 16 da Constitución española: dereito á liberdade de conciencia 25/02/2021 TFG
As condutas aditivas e o uso de internet no alumnado de educación primaria. Formación ás familias para paliar os riscos e perigos na rede. 25/02/2021 TFG
As lexítimas no código civil e no dereito civil de Galicia 25/02/2021 TFG
Cibercultura: o impacto de internet na xuventude. 25/02/2021 TFG
Desarrollo da sexualidade na etapa Infantil (0-6 anos) 25/02/2021 TFG
Desenvolvemento dun proceso de termoconformado de coiro para produción de pezas de alta gama 25/02/2021 TFG
Deseño de cabezal multifunción para o cortado, flameado e paletizado de pezas de granito 25/02/2021 TFG
Deseño de Detalle dun Sistema de Transmisión de Movemento para un Ergómetro 25/02/2021 TFG
Deseño e desenvolvemento dunha plataforma para o despregamento automático de microinstancias de Moodle empregando Kubernetes 25/02/2021 TFG
Deseño e implementación dunha ferramenta para automatizar o adestramento multiparamétrico de grupos de modelos Word2Vec e Doc2Vec 25/02/2021 TFG
Deseño e mecanizado de eléctrodos mediante impresión 3D para o desenrolo dunha cela electroquímica. 25/02/2021 TFG
Detección de movemento con sensores piezoeléctricos autoalimentados 25/02/2021 TFG
Diseño de cámara climática para crecemento de plantas con condicións controladas 25/02/2021 TFG
Ecodeseño e simulación dunha planta de produción de lacasa a partir de residuos lignocelulósicos. 25/02/2021 TFG
Estudo da aplicabilidade dun vehículo aéreo non tripulado de dispersión para a desinfección de superficies en zonas de acceso público. 25/02/2021 TFG
Estudo das propiedades mecánico térmicas tras impresión 3D de materiais basados en PP 25/02/2021 TFG
Estudo de afeccións en nubes de puntos de obxectos urbanos e a súa influenza na clasificación mediante una red neural. 25/02/2021 TFG
Estudo de ruído en lavandería industrial de roupa hospitalaria 25/02/2021 TFG
Estudo de sensibilidade do programa de predición acústica submarina dBSea 25/02/2021 TFG
Habilidades sociais en adolescentes: Unha revisión teórica. 25/02/2021 TFG
Influencia da situación socioeconómica das familias no rendimento académico dos estudantes. 25/02/2021 TFG
O perfil do menor e as súas relacións socio ? familiares en casa ? fogar Berce ?O perello? 25/02/2021 TFG
Planificación e Implantación dun Sistema de Transporte AGV nunha Planta de Fabricación de Compoñentes para o Sector do Automóbil. 25/02/2021 TFG
Preparación e caracterización de recubrimentos de fosfato de Zn: influencia da composición e da temperatura do baño de fosfato 25/02/2021 TFG
Promover a educación para a paz dende os comezos da escolarización.Unha proposta de intervención dirixida aos alumnos/as da Educación Infantil 25/02/2021 TFG
Responsabilidade penal e administrativa das persoas xurídicas 25/02/2021 TFG
Selección dun biocatalizador extremofílico, optimización e escalado da súa produción. 25/02/2021 TFG
Vulnerabilidade e marxinalidade da minoría étnico xitana 25/02/2021 TFG
O dereito do traballo ante o impacto da nova revolución tecnolóxica: desafío e adaptación 25/02/2021 ----
Accesibilidade e normalización no subtitulado galego 25/02/2021 TFM
Análise da tradución cara o español de Olaf's Frozen Adventure 25/02/2021 TFM
Análise terminolóxica sobre seguridade marítima e construción naval no contexto da Unión Europea (Inglés-Español) 25/02/2021 TFM
A patria potestade no dereito histórico español, dende a súa configuración no dereito privado romano ata a súa recepción no dereito privado actual 24/02/2021 TFG
A teoría do dereito de Alf Ross 24/02/2021 TFG
Analise de grietas en madeira con camara termica 24/02/2021 TFG
Análise, diagnóstico e propostas de mellora da xestión de proxectos nunha empresa comercializadora de enerxías renovables. 24/02/2021 TFG
Aplicación de novos disolventes na eliminación de tintes en auga resisual textil 24/02/2021 TFG
Compostos fenólicos dos aceites de oliva virxe extra. Capacidade antioxidante e potencial antidiabético 24/02/2021 TFG
Deseño e simulación mediante análise de elementos finitos da fabricación de paredes 3D co proceso WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) 24/02/2021 TFG
Determinación de fragrancias sintéticas policíclicas en auga de mar mediante extracción en fase sólida dispersiva empregando un adsorbente nanoporoso. 24/02/2021 TFG
Estudo da influencia de ángulos de deposición en proceso WAAM. Caso de cilindros ocos en aceiro. 24/02/2021 TFG
Estudo de fabricación de probetas prismáticas ocas mediante tecnoloxía WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) 24/02/2021 TFG
Gobernanza e economía da cidade intelixente 24/02/2021 TFG
Medio ambiente na Constitución, Unión Europea e Carta de Dereitos Fundamentais da UE 24/02/2021 TFG
Mellora da produtividade nunha empresa do sector metalúrxico: SMED e métrica de eficiencia OEE 24/02/2021 TFG
Mellora do proceso e aproveitamento de residuos dun matadoiro avícola. 24/02/2021 TFG
O caso da inmigración no territorio español: mercado laboral e mulleres estranxeiras 24/02/2021 TFG
Proxecto de realización de unha concentración parcelaria no concello de Calvos de Randin 24/02/2021 TFG
Simulación e validación experimental de proceso de fundición con modelo fabricado por métodos aditivos 24/02/2021 TFG
As dietas para gastos de viaxe na imposición sobre a renda 24/02/2021 ----
Noxinox, S.L. 24/02/2021 TFM
Parrulos, Residencia Canina 24/02/2021 TFM
TYCHE: A aplicación de asesoramento para o aforro. 24/02/2021 TFM
A educación emocional a través dos contos en Educación Infantil 23/02/2021 TFG
A logopedia como medio para desenvolver a comunicación oral no alumnado de E.P con discapacidade auditiva 23/02/2021 TFG
A obtención de información por parte da Administración Tributaria: Especial mención ás facultades de inspección 23/02/2021 TFG
Análise computacional de MIPs para a deteción de cannabis 23/02/2021 TFG
Análise da transparencia do Tribunal de Contas de España 2013-2020: O Portal de Rendición de Contas 23/02/2021 TFG
Análisis computacional dos orbitais moleculares helicoidais en sistemas con potencial aplicación quiróptica.. 23/02/2021 TFG
As Escolas de Ensino Galego Semente: ?a geraçom das mil primaveras mais? 23/02/2021 TFG
As PEMES nos e-marketplaces 23/02/2021 TFG
Axenda 2030 e Obxectivos do Desenvolvemento Sostible. Importancia no Ámbito Educativo e Abordaxe nas Aulas da Universidade de Vigo. 23/02/2021 TFG
Boas prácticas docentes: a inclusión dun alumno con TDAH en Primaria. 23/02/2021 TFG
Cálculo da Instalación Eléctrica e o Centro de Tranformación dunha Nave Industrial dedicada ao sector maderero 23/02/2021 TFG
Calidade da enerxía eléctrica e o seu efecto sobre o comportamento dos motores eléctricos 23/02/2021 TFG
Contribución á síntese total de janthinopolienemicinas 23/02/2021 TFG
Estudo da reacción de Diels-Alder intramolecular de citraconato de sorbilo 23/02/2021 TFG
Estudo de eficiencia enerxética e deseño dunha instalación fotovoltaica para un edificio residencial 23/02/2021 TFG
Estudo e mellora da xestión dun almacén do sector industrial 23/02/2021 TFG
Estudo e optimización da producción e da xestión dun almacén de produto intermedio na industria da embalaxe. 23/02/2021 TFG
Implantación dunha liña de produto gourmet nunha planta de fabricación de conservas 23/02/2021 TFG
Instalación eléctrica de baixa tensión dun taller de reparacións de vehículos. 23/02/2021 TFG
Márketing dixital e web 3.0. Tendencias e predicións tras a pandemia 23/02/2021 TFG
Mellora da Cadencia de Produción nunha Empresa de Automoción 23/02/2021 TFG
Nivel de coñecemento e coidados sobre a prevención en pacentes con diabetes mellitus: pé diabético. 23/02/2021 TFG
O pensamento Lean en institucións de educación superior 23/02/2021 TFG
Os anxos como personaxe en Rastro de Dios, de Montserrat del Amo. 23/02/2021 TFG
Os medos infantís 23/02/2021 TFG
Simulador didáctico do Sistema de Ficheiros: asignación de memoria a ficheiros 23/02/2021 TFG
Síntese e propiedades ópticas de nanopartículas de CsPbBr3 23/02/2021 TFG
Aplicación web para a xestión de dietas e adestramentos 23/02/2021 ----
A importancia dos servizos de tradución nas empresas da economía global. 23/02/2021 TFM
A Maternidade en Unha Canción de Xeo e Lume de George R.R. Martin 23/02/2021 TFM
Amatonormatividade e Amor Romántico na saga Oscuros de Lauren Kate 23/02/2021 TFM
O mercado da auditoría de contas en España: evolución e situación actual. 22/02/2021 TFG
A acuaponía e os sistemas acuapónicos orientados ao ámbito galego 22/02/2021 TFG
A discriminación da muller en postos directivos. 22/02/2021 TFG
Análise da tecnoloxía Blockchain 22/02/2021 TFG
Análise do contido das redes sociais do Clube Deportivo Lugo, Real Clube Celta de Vigo e Real Clube Deportivo da Coruña 22/02/2021 TFG
Análise económica financeira da empresa Aceites Abril S.L. 22/02/2021 TFG
Análise económico-financeiro do R.C. Deportivo de La Coruña 22/02/2021 TFG
Avaliación da resistencia á corrosión de recubrimentos Zn-Al-Mg aplicados sobre aceiro ao carbono conformados en frío 22/02/2021 TFG
Bio e tanatocenose dos moluscos do Golfo Ártabro 22/02/2021 TFG
Deseño e execución dunha metodoloxía de recollida de residuos non gaseosos de combustión de biomasa (VOCs) 22/02/2021 TFG
Efecto do po do Sahara sobre a produción de fitoplancton no mar mediterráneo 22/02/2021 TFG
Efectos da criopreservación en poboacións monoespecíficas e nunha comunidade multiespecie de fitoplancto mariño. 22/02/2021 TFG
estado ecolóxico da lagoa dos nenos: caracterización biogeoquímica da columna de auga e sedimentos baixo diferentes condicións hidrodinámicas 22/02/2021 TFG
Estandarización dun método para a extracción e determinación de sacarina e acesulfamo-K en auga de mar. 22/02/2021 TFG
Estudo de avaliación de impacto ambiental do parque eólico da Vacaloura 22/02/2021 TFG
Estudo de impacto ambiental e paisaxístico do parque eólico de Novo 22/02/2021 TFG
Estudo do rendemento aerodinámico e a influencia da acumulación de xeo sobre as pas dun aeroxerador eólico comercial de eixo horizontal mediante software CFD 22/02/2021 TFG
Estudo do tracto dixestivo de Gobio mediante técnicas histolóxicas e histoquímicas básicas para a mucina 22/02/2021 TFG
Estudo e Deteción de Parásitos nas Especies de Bivalvos de Interese Comercial 'Mytilus galloprovincialis' e 'Ruditapes philippinarum' na Ría de Vigo 22/02/2021 TFG
Estudo sobre a orientación ao emprendemento do alumnado da Universidade de Vigo 22/02/2021 TFG
Gobernabilidade, upgrading e asimetría de poder na cadea de valor do sector do automóbil 22/02/2021 TFG
Incerteza: finanzas e función de Cobb- Douglass 22/02/2021 TFG
Intención emprededora do alumnado da Universidade de Vigo 22/02/2021 TFG
Intención emprendedora do alumnado na Universidade de Vigo 22/02/2021 TFG
Lean Manufacturing O caso Fontecelta 22/02/2021 TFG
O burnout 22/02/2021 TFG
Os proveedores domésticos de fabricación de componentes e automóbil 22/02/2021 TFG
Plan de industrialización de plataforma mareomotriz 22/02/2021 TFG
Primeiras consecuencias do CoVid-19 no Turismo: o caso de España 22/02/2021 TFG
Produción de biosurfactantes mediante a cepa de Bacillus subtilis CECT 36 en hidrolizados hemicelulósicos obtidos a partir de ourizos de castaña 22/02/2021 TFG
Revisión do efecto da acuicultura de mitílidos (Mollusca: familia Mytilidae) sobre a estructura dos poboamentos bentónicos. 22/02/2021 TFG
Turismo e Crecemento Económico 22/02/2021 TFG
Banca libre e reserva fraccionaria 22/02/2021 ----
O impacto da revolución tecnolóxica e a automatización do emprego en España: desafío e adaptación 22/02/2021 ----
Deseño e despregamento dunha campaña de engano (deception campaign) nunha rede corporativa, baseado en solucións de código aberto 22/02/2021 TFM
Elementos culturais nos procesos de negociación internacional: China, Xapón e India. 22/02/2021 TFM
Estudo e aplicación dos algoritmos de cifrado homomórfico a predición SVM preservando a privacidade nun contexto de detección de fraude bancario 22/02/2021 TFM
Plan de internacionalización dunha PYME Galega ?A Casa Grande de Xanceda? ao mercado alemán 22/02/2021 TFM
Representación feminina nas tradicións celta e cristiá: unha análise literaria 22/02/2021 TFM
A volta da xubilación forzosa nun novo contexto normativo. 19/02/2021 TFG
A xestión do talento e o desenvolvemento de RRHH 19/02/2021 TFG
Avaliación organoléptica de bebidas funcionáis obtidas por fermentación de zumes de froitas con gránulos de kéfir 19/02/2021 TFG
O expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) 19/02/2021 TFG
Proceso de socialización do traballador ao entrar na empresa 19/02/2021 TFG
Teletraballo e saúde mental 19/02/2021 TFG
Últimas tendencias en materia de folga 19/02/2021 TFG
Análise da orientación didáctica dun manual empregado na materia de lingua estranxeira 19/02/2021 TFM
Análise das prácticas pedagóxicas e da situación actual dos patios de educación infantil dende a perspectiva do profesorado e proposta dun seminario formativo de transformación de usos destes espazos 19/02/2021 TFM