Secretaría Uvigo

MooVi (Moodle 2022/2023)

Podes pórte en contacto connosco no correo soporte.moovi@uvigo.gal

Por favor, intenta aportar a información imprescindible para poder atender o teu caso (código da materia, dni, plataforma empregada etc.).

Se necesitas atención telefónica indícanos o teu número de teléfono.

Lembra consultar primeiro as FAQs que están nesta sección, nas que están resoltas moitas das cuestións que podes necesitar.

Ir á FAQ

Podes acceder desde https://moovi.uvigo.gal/

O teu nome de usuario/a é o teu documento de identidade normalizado (con letra, pero sen puntos, sen espazos e sen guións) e o enderezo de correo electrónico asociado é aquel co que te matriculaches.

A primeira vez que accedas deberás usar a función "Esqueceu o seu nome de usuario ou o contrasinal?" para establecer un contrasinal de acceso á aula virtual. Debes facer a busca polo teu nome de usuario/a, que é o teu documento de identidade normalizado (con letra pero sen espazos, puntos, guións etc.) OU polo teu enderezo de correo-e (o que tes introducido na secretaría virtual) (IMPORTANTE: debe facerse a busca por UN SÓ campo).

Recibirás un correo electrónico coas instrucións para establecer un novo contrasinal de acceso.

Ten en conta que:

 1. O correo electrónico que recibes caduca aos 30 minutos. Pasado ese tempo deberás solicitar o envío doutro correo
 2. Se non sabes cal é o teu enderezo de correo en MooVi podes actualizalo segundo "Como podo actualizar a miña conta de correo en Moovi?"

As materias créanse en MooVi ocultas para o estudantado, polo que non serán visibles ata que o profesorado as active.

Ir á FAQ

Cada curso académico, créanse de xeito automático as aulas virtuais de todas as materias oficiais de grao e máster, polo que non é necesario realizar ningún trámite. Créase unha alta por materia, polo que se en POD hai máis dun profesor/a, en MooVi terán unha aula virtual compartida.

IMPORTANTE: os datos que cargamos son os que se obteñen directamente da base de datos oficial da UVigo, polo que se hai algún erro debes pórte en contacto coa secretaría do teu centro para que procedan a actualizar o POD.

Ten en conta que as materias se crean ocultas en MooVi, para que o alumnado poida acceder tes que modificar este axuste (máis información aquí: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/show/ocultar-materia-moovi).

Ir á FAQ

Unha vez iniciado o curso, realízase unha carga diaria do alumnado matriculado oficialmente, polo que non é preciso realizar ningún trámite.

Se desexas dar acceso a túa materia a alguén que non está matriculado/a, podes inscribilo manualmente na aula virtual a través de "participantes" (máis información aquí: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/show/inscricions-manuais).

Ir á FAQ

A partir do curso 2022/2023, a plataforma de FaiTIC-Claroline deixará de estar operativa. Despois de case 20 anos de servizo, é unha plataforma obsoleta e con diversas carencias técnicas e funcionais polo que non se crearán espazos novos en FaiTIC.

Ir á FAQ

Actualmente non existe ningún sistema para importar nun único paso os materiais de FaiTIC-Claroline a MooVi, xa que son plataformas con formatos incompatibles. Non obstante, para axudar ao profesorado a pasar os contidos e as preguntas entre plataformas, vimos de implementar unha ferramenta de exportación de preguntas e unhas guías de axuda. 

 • Exportar/importar preguntas de Claroline a Moodle
 • Migrar documentos de Claroline a Moodle

En caso de dúbidas ou incidencias durante a importación ou exportación, contacta con
soporte.moovi@uvigo.gal

Ir á FAQ

No Servizo deseñamos un curso autoformativo (sen titorización) para o profesorado da UVigo que se inicia en Moodle. Contén diversos vídeos e autoavaliacións para axudar a adquirir as destrezas necesarias no manexo básico da plataforma. Ao final de cada tema, hai un test (con intentos ilimitados) que se debe superar para poder visualizar o seguinte módulo. É un curso que ten carácter informativo e non se certifica como formación do profesorado.

Se che interesa inscribirte, envía un correo a soporte.moovi@uvigo.gal indicando o teu nº de DNI ou NIE.

Ir á FAQ

Podes acceder a MooVi desde o teu móbil empregando a App “Moodle Mobile”, dispoñible para dispositivos Android e Apple. Podes descargala gratuitamente desde os sitios oficiais:

Unha vez instalada, debes introducir a URL para conectar co MooVi (https://moovi.uvigo.gal).
A continuación, pedirache que introduzas os teus datos de acceso (o usuario/a e contrasinal que usas para acceder á páxina de MooVi). Se  introduciches correctamente os datos, aparecerache na pantalla a listaxe de materias ás que tes acceso.

Ir á FAQ

A nova instalación de Moodle é un Moodle estándar polo que en internet hai multitude de documentación que podes consultar.

 

Ir á FAQ

Se precisas información sobre o funcionamento básico e os procedementos asociados á plataforma MooVi (acceso, editar o perfil persoal, subir unha tarefa etc.)., podes descargar a seguinte guía para o alumnado.

Ir á FAQ

Consulta a guía rápida de calificación na páxina oficial de Moodle (máis info).

IMPORTANTE: para definir unha fórmula no libro de cualificacións, hai que ter en conta que se traballamos con MooVi en español ou galego, hai que empregar punto e coma (;) como separador de listas nas funcións. En inglés, o separador é a coma (,).

Ir á FAQ

Podes copiar os contidos do teu curso no Moodle de Faitic a MooVi seguindo estes pasos:

 1. Accede a Faitic e realiza unha copia de seguridade do teu curso
 2. Descarga esa copia de seguridade ao teu PC
 3. Accede a MooVi, selecciona o teu curso e restaura a copia

Importante: Ao iniciar a restauración, no paso 2, deberás seleccionar a opción "Fusionar a copia de seguridade do curso con este curso".

No caso de seleccionar "Eliminar o contido do curso actual e continuar" tamén se eliminarán as matrículas dos alumnos/as. Estas volveranse a insertar na seguinte sincronización, pero durante unhas horas o curso non terá estudantes.

Na seguinte guía tes unha descrición paso a paso de todo o proceso.

Ir á FAQ

Podes copiar os contidos dunha materia en MooVi para outra seguindo estes pasos:

 1. Accede á materia en MooVi na cal queres incorporar os contidos.
 2. Unha vez dentro, preme no menú de accións da dereita e escolle a opción «Importar».
 3. Selecciona o curso que desexas importar e preme en «Continuar» (se tes moitos cursos e non aparece na listaxe, podes buscalo no cadro de «Buscar» polo código ou nome).
 4. A pantalla «Axustes iniciais» amosa o tipo de datos a importar. Preme en «Seguinte».
 5. No paso «Axustes do esquema» debes deixar marcados os recursos/actividades que desexas importar. IMPORTANTE: desactiva o cadro do «Foro de novas» («Anuncios») para evitar duplicalo. Preme no botón «Seguinte» para continuar co proceso.
 6. Na pantalla «Confirmación e revisión» amósase un resumo dos elementos a importar. Se todo é correcto preme no botón «Facer a importación».
 7. Unha vez rematado o proceso, aparecerache unha mensaxe indicando que a importación foi realizada correctamente. Premendo en "Continuar", volves ao curso no que deberías ter importados os contidos seleccionados.

Tes a túa disposición unha guía e un vídeo coa descrición detallada de todo este proceso.

 

Ir á FAQ

En MooVi manteranse as materias de dous cursos académicos, o actual e o anterior. Por iso, é recomendable que ao rematar o curso actual realices unha copia de seguridade das materias en MooVi para almacenalas nun lugar seguro e poder recuperalas no futuro se o precisas.

Para realizar unha copia de seguridade sigue estes pasos:

 1. Accede á materia en MooVi correspondente.
 2. Fai clic no menú de accións despregable con forma de roda, situado na parte superior dereita, e escolle "copia de seguridade".
 3. Se queres copiar todos os contidos, fai clic en "Ir ao último paso" e agarda a que saia a mensaxe "Creouse satisfactoriamente o ficheiro de copia de seguridade". En caso de só querer copiar certos contidos do curso, preme en "Seguinte" e selecciona os elementos que desexas incluír na copia.
 4. Fai clic en "Continuar".
 5. En "Área da copia de seguridade privada de usuario" aparecerá o ficheiro .mbz da copia, preme en "Descargar" para almacenalo no teu ordenador.
 6. Unha vez descargado, é moi importante por temas de espazo, eliminar as copias de MooVi. Para borralas, debes seleccionar o botón inferior "Xestionar os ficheiros de copia de seguridade". Na fiestra que se abre, aparecen os ficheiros das copias realizadas, ao premer sobre o ficheiro aparece a opción "eliminar". Por último, unha vez borrado, preme en "Gardar os cambios".
IMPORTANTE: debes xestionar as túas copias de seguridade e borralas de MooVi, xa que por temas de mantemento, en calquera momento, poden eliminarse sen previo aviso.

Na seguinte guía tes unha descrición paso a paso de todo o proceso.

Ir á FAQ

Este bloque é moi útil para copiar recursos e actividades entre materias de MooVi de xeito rápido e sinxelo.  Os ítems poden recadarse e gardarse dentro da bolsa de recursos, servindo tamén como biblioteca de contidos dos cursos que empregas de xeito frecuente e dispoñibles para dupricarse cando o precises (máis información aquí).

 • O primeiro que debes facer é acceder á materia na que tes os contidos que desexas copiar. Unha vez dentro preme en «Activar edición».
 • Na parte inferior da esquerda , preme en «Engadir un bloque» e escolle «Sharing Cart» (coa interface en galego) ou «Bolsa de recursos» (coa interface en castelán).
 • No menú da dereita aparece un novo bloque e por cada sección, recurso ou actividade aparece unha nova icona con forma de cesta que nos vai permitir copialo ao bloque «Bolsa de recursos». É posible copiar na bolsa os recursos e actividades de xeito individual ou por sección/tema completo.
 • A medida que engades contidos a través da icona con forma de cesta, estes aparecerán dentro do bloque «Bolsa de recursos» da dereita.
 • Unha vez teñas no bloque os contidos que precisas, xa podes importar noutra materia. Para iso accede ao curso no que desexas incluír eses contidos, activa edición e engade de novo o bloque «Bolsa de recursos». Neste caso o bloque aparece co contido que copiaches do outro curso.
 • O único que tes que facer é premer na icona copiar que aparece á dereita de cada ítem que desexas importar do bloque. Cando o fagas verás que ao final de cada sección aparecen uns espazos punteados con frechas que nos permiten incorporar o contido na sección que lle indiquemos.
 • Feito isto, o recurso, actividade ou sección estará copiado na materia correspondente, mantendo as características orixinais.

Tes a túa disposición unha guía coa descrición detallada e capturas de todo este proceso.

Ir á FAQ

Todo o profesorado en POD dunha materia debe ter acceso, se non o tes ponte en contacto connosco en soporte.moovi@uvigo.gal

Se aínda non estás en POD, debes contactar coa secretaría do teu centro para que o solucionen canto antes.  Se non estás en POD non podemos darte de alta na materia en MooVi.

Non obstante, o/a coordinador/a da materia pode darche acceso co rol de "profesor invitado" que ten practicamente os mesmos permisos que o rol profesor/a. Simplemente tería que ir a "Participantes" dentro da materia, na parte superior dereita desta páxina, atopará unha opción que é "Matricular usuarios". Na xanela que se abre, no cadro "buscar" introduce o dni do/a profesor/a (opción preferente) e escolle "asignar rol"> 'profesor invitado', apareceralle nome completo que debe seleccionar e, a continuación, darlle a "matricular usuarios". 

Ir á FAQ

Non, se o docente figura en POD non se pode eliminar.

Moovi importa ao profesorado do POD, polo que calquera alta ou baixa debe facerse alí.

Ir á FAQ

Excepto para aquelas materias que foron solicitadas expresamente, os cursos en MooVi creáronse de forma que estean ocultos ao alumnado.

Isto ofrécelle dúas vantaxas ao profesorado:

 1. Podes traballar no teu curso sen que o alumnado vexa os cambios ata que ti consideres que xa se pode abrir
 2. Se non vas a empregar MooVi no curso 2020/2021, o espazo xa non estará dispoñible para o alumnado.

Tes a túa disposición unha guía e un vídeo de como comprobar a visibilidade dos teus cursos e como os podes ocultar e facer visibles segundo desexes.

 

Ir á FAQ

As materias dos plans a extinguir sen docencia non se crean por defecto en MooVi. Pero se es docente dunha materia deste tipo e con alumnado matriculado podes solicitarnos a súa alta ou ben agrupala coa materia do plan novo. Simplemente envíanos un correo a soporte.moovi@uvigo.gal e indícanos o código da materia e que opción prefires.

Ir á FAQ

Cando accedes a MooVi cos teus datos, na opción "Taboleiro" hai un bloque de "vista xeral de cursos" no que aparecen os cursos aos que tes acceso como alumno/a ou profesor/a. Este bloque conta cun filtro para seleccionar se queres ver os cursos actuais, futuros, pasados. Tamén permite destacar ou retirar da vista as materias que desexes.

O seguinte vídeo do profesor Carlos López Ardao explica detalladamente a "Configuración da vista dos nosos cursos no Taboleiro".

Ir á FAQ