Secretaría Uvigo

Non vexo en MooVi un curso no que estou matriculado/a

A maioría dos cursos créanse en MooVi ocultos para o estudantado, polo que non serán visibles ata que o profesorado o active.

Ademais, ten en conta que durante o curso 2021/2022 tamén estará en uso a plataforma Claroline dentro de Faitic, así que pode que a materia que buscas estea en Claroline.

Atrás