Secretaría Uvigo

Como se crean en MooVi as materias de 1º de Industriais?

As materias das distintas titulacións de primeiro de Industriais (V12G) están agrupadas e os espazos en MooVi son por grupo, non por titulación. Por exemplo, para a materia "Expresión gráfica" de primeiro, crearanse 16 espazos en MooVi, un para cada grupo (A01 a A16) e, en cada espazo, estará agrupado o alumnado dos distintos graos de industriais (Enxeñaría Eléctrica, Electrónica Industrial e Automática, Organización Industrial, Química Industrial etc.).

O coordinador/a de materia, pode solicitarnos en soporte.moovi@uvigo.es:

  • ter acceso a todos os grupos da súa materia
  • agrupar dous ou máis grupos nun único espazo en MooVi. No espazo agrupado daremos de alta ao profesorado en POD deses grupos, independientemente de se imparten teoría, prácticas, coordinación etc. e eliminaremos de MooVi os espazos grupais individuais.

Atrás