Secretaría Uvigo

Para que sirve o plugin «MATLAB Grader»?

Este plugin instalado en MooVi permite ao profesorado crear e administrar exericicios de codificación de MATLAB que se poden cualificar automaticamente e comentar. 

Consulta o seguinte vídeo se queres saber como empregalo na túa materia. 
MOOCUnican (31 de agosto 20217). Añadir en Moodle Matlab Grader [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=W1RXgL-RYrs

Atrás