Secretaría Uvigo

Axuda

Información útil para estudantes, PAS e PDIs que acaban de chegar á Universidade de Vigo
Nesta sección respóndese a preguntas relativas ao acceso a diversas aplicacións e servizos ofrecidos pola Universidade de Vigo
Dúbidas máis frecuentes
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa matrícula nalgunha titulación oficial (1º e 2º ciclo, graos e másters)
Dúbidas sobre o expediente académico
Dúbidas xerais acerca do funcionamento das actas
Nesta sección respóndese a preguntas relacionadas cos programas de intercambio da ORI
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa Tarxeta Universitaria da Universidade de Vigo
Preguntas relacionadas coa app móbil da Universidade de Vigo
Preguntas frecuentes sobre la utilización de la aplicación de publicación de Convocatorias
Categoría non visible que agrupa FAQs de información pública