Secretaría Uvigo

Moovi e datos persoais

Os datos persoais incluídos en cada materia de Moovi son exclusivamente para a actividade docente.

Considéranse datos persoais calquera información sobre unha persoa física identificada ou identificable. Unha persoa física identificable é calquera persoa cuxa identidade poida determinarse, directa ou indirectamente, en particular mediante un identificador, como un nome, un número de identificación, datos de localización, un identificador en liña ou un ou varios elementos propios da identidade física, fisiolóxica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social na devandita persoa.

Todo o persoal docente autorizado con acceso a Moovi ten a obriga, de acordo coa lexislación vixente, de cumprir as normas e políticas que determine a Universidade de Vigo no ámbito da súa actividade docente e adoptar todas aquelas medidas de seguridade, técnicas e organizativas que a Universidade de Vigo estableza para garantir a confidencialidade e o deber de segredo de toda a información de carácter persoal. A obriga de confidencialidade é de carácter indefinido e manterase aínda que finalice a súa relación contractual coa Universidade de Vigo.

O alumnado usuario de Moovi non pode difundir nin utilizar os datos persoais dos que tivese coñecemento sen estar previamente autorizado polo titular dos mesmos, sendo responsable a todos os efectos no caso de incumprimento.

Atrás