Secretaría Uvigo

Non teño acceso a unha materia da que son docente

Todo o profesorado en POD dunha materia debe ter acceso, se non o tes ponte en contacto connosco en soporte.moovi@uvigo.gal

Se aínda non estás en POD, debes contactar coa secretaría do teu centro para que o solucionen canto antes.  Se non estás en POD non podemos darte de alta na materia en MooVi.

Non obstante, o/a coordinador/a da materia pode darche acceso co rol de "profesor invitado" que ten practicamente os mesmos permisos que o rol profesor/a. Simplemente tería que ir a "Participantes" dentro da materia, na parte superior dereita desta páxina, atopará unha opción que é "Matricular usuarios". Na xanela que se abre, no cadro "buscar" introduce o dni do/a profesor/a (opción preferente) e escolle "asignar rol"> 'profesor invitado', apareceralle nome completo que debe seleccionar e, a continuación, darlle a "matricular usuarios". 

Atrás