Secretaría Uvigo

Publicas

Dereito de acceso á información pública

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia

EIDO.TC32

Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors

Propostas de actividades formativas para o Programa de Formación Permanente do PDI

Área de Formación e Innovación Educativa / innovacion.educativa@uvigo.es / 986 812 035

Memoria de recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Formulario para o recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Solicitude de xeración de Grupo de Innovación Docente

Área de Formación e Innovación Educativa / innovacion.educativa@uvigo.es / 986 812 035

Solicitude de recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Área de Formación e Innovación Educativa | innovacion.educativa@uvigo.es | 986 812 035

Formulario de nominación de estudantes internacionais / Incoming Exchange Students' Nomination Form

Sólo para ser cubierto por las universidades socias / Only to be filled out by partner universities from an institutional e-mail account

Solicitude de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal

Responsable do Tratamento: Universidade de Vigo

Cuestionario Solicitude de Publicación de Monografías

Cuestionario-Solicitude para solicitar a publicación dunha monografía na convocatoria anual. Unha vez cuberto xenérase un pdf para que o interesado imprima e presente unha copia, dirixida ao Servizo de Publicacións, en calquera dos rexistros, xeral ou auxiliares, da Universidade de Vigo, adxuntando un exemplar encadernado da proposta, segundo especifica a Convocatoria Anual de Publicación de Monografias e Manuáis.

Cuestionario Solicitude de Publicación de Manuáis

Cuestionario-Solicitude para solicitar a publicación dun manual na convocatoria anual. Unha vez cuberto xenérase un pdf para que o interesado imprima e presente unha copia, dirixida ao Servizo de Publicacións, en calquera dos rexistros, xeral ou auxiliares, da Universidade de Vigo, adxuntando un exemplar encadernado da proposta, segundo especifica a Convocatoria Anual de Publicación de Monografias e Manuáis.