Secretaría Uvigo

Listaxe de enquisas

Atopados 46 rexistros
Páxina 1 de 3
Resultados por páxina:

Privadas

Non existen formularios ou enquisas dispoñibles.

Públicas

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia
Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Formulario para o recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp. innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Área de Formación e Innovación Educativa | eafp.innovacion@uvigo.es | 986 812 035
Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, de ser o caso, portabilidade dos datos
GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL - CURSO 2021/22
Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"
ANEXO II - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PREMIOS UVIGO HUMANA
GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL E GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Application form for incoming Erasmus+ Traineeships students
Rexistro Persoal Investigador Visitante/Visiting Researchers Registration
APLICACIÓN DA INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19
Escola Aberta de Formación Permanente - Universidade de Vigo
Formulario para Declaración responsable de padecer COVID-19 FCCED Curso 2021-2022
Formulario para rexistrar o cumprimento de obrigas docentes FCCED 2021/2022
Enquisa sobre as prácticas realizadas polo alumnado da Facultade de Educación e Traballo Social
Proposta de necesidade para abordar en proxecto APS
Formulario de solicitud de traslado de expediente de ABAU (EVAU)
Recollida de datos | Actividades de cultura científica 2020
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo de Orientación Laboral da AEE_Curso 2021-2022
RETOS PROPOSTOS POLAS ENTIDADES COLABORADORAS
INSCRIPCIÓN AO EVENTO IN
Formulario para solicitar información sobre el título propio "Especialista en Ciberseguridad Industrial" ofertado por la Universidade de Vigo
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Enquisa de satisfacción do Curso "EMPREGarte” - Talleres de Busca Activa de Emprego
Formulario de Solicitude de devolución Título Propio
Formulario de xestión de entrega de documentación desconto Título Propio
Formulario para entrega de documentación das propostas de contrato con cargo a proxectos de investigación.
REXISTRO DE PARTICIPANTES NOS CICLOS DE CHARLAS DO ESPAZO INCUVI
Formulario para recopìlar datos (provisionales) de las ponencias de las VIII Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial (JAI'2022)
Formulario de inscripción (Invitación) a las VIII Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial
INSCRIPCION CANDIDATURAS AOS PREMIOS "We Sea-UVigo" PARA TRABALLOS DE FIN DE ESTUDOS EN MATERIA DE SUSTENABILIDADE E ECONOMÍA CIRCULAR
REXISTRO DE USUARIO@ DA COMUNIDADE ALUMNI-UVIGO
Formulario de inscripción (Pase Visitante) a las VIII Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial
Academic year 2022/2023. Application form for visiting students. Academic year 2022/2023.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA FERIA EMPREGOinCAMPUS22
INETERSE EN RECBIR ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO EN PRÁCTICAS
IMPORTANTE: Este formulario é obrigatorio cubrilo, descargalo e presentalo ante a Sede electrónica da Universidade de Vigo, e acompañará á solicitude xenérica da sede electrónica e ao resto da documentación solicitada na convocatoria.
Recollida de datos | Actividades de cultura científica 2021
Formulario de inscrición | Actividade formativa para persoal investigador e persoal de administración e servicios