Secretaría Uvigo

Publicas

Dereito de acceso á información pública

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia

EIDO.TC32

Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors

Propostas de actividades formativas para o Programa de Formación Permanente do PDI

Área de Formación e Innovación Educativa / innovacion.educativa@uvigo.es / 986 812 035

Memoria de recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Formulario para o recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Solicitude de recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado

Área de Formación e Innovación Educativa | innovacion.educativa@uvigo.es | 986 812 035

Solicitude de exercicio de dereitos de datos de carácter persoal

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade dos datos ou oposición.

Traslado expediente ABAU

Formulario de solicitud de traslado de expediente de ABAU (EVAU)

SOLICITUDE DE CERTIFICADO TITOR/A EXTERNO/A

GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL - CURSO 2019/2020

Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"

Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"

Rexistro de docencia

Enviando este formulario rexistrará a docencia correspondente ós datos aportados. Grazas pola súa cooperación.

ANEXO II - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PREMIOS UVIGO HUMANA

ANEXO II - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PREMIOS UVIGO HUMANA

.:: JAI'2020 - Invitación profesional ::.

Formulario para el registro de invitados profesionales a las VIII Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial

.:: Link2Talk | JAI'2020 - Solicitud participación ::.

Formulario para solicitud de participación en las reuniones "Link2Talk" de las VIII Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial

SOLICITUDE DE CERTIFICADO TITOR/A EXTERNO/A DE PRÁCTICAS

Solicitude de certificado tutor/a externo/a - Mestrado Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos - Curso 2019/2020

Formulario de nominación de estudantes internacionais / Incoming Exchange Students' Nomination Form

Sólo para ser cubierto por las universidades socias / Only to be filled out by partner universities from an institutional e-mail account

Solicitud de inscripción · Seminario Greenland halibut: an important resource in the Arctic and countries

Sala Miralles I, Edificio Miralles, Campus Universitario de Vigo. Comienzo: 13.00 h.

Formulario de solicitud para estudiantes internacionales de intercambio. Curso 2020/2021.

Application form for incoming exchange students. Academic year 2020/2021.

Formulario de solicitud para estudiantes internacionales de intercambio. Prácticas.

Application form for incoming Erasmus+ Traineeships students

FFT - Modificacións nas guías docentes

APLICACIÓN DA INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19

FFT - Modificación da avaliación da segunda oportunidade por mor da COVID-19.Alternativa non presencial á xa indicada nas guías docentes

FFT - Modificación da avaliación da segunda oportunidade por mor da COVID-19.Alternativa non presencial á xa indicada nas guías docentes

FFT - Formulario Desescalada

FFT - Formulario Desescalada