Secretaría Uvigo

Listaxe de enquisas

Atopados 49 rexistros
Páxina 1 de 3
Resultados por páxina:

Privadas

Non existen formularios ou enquisas dispoñibles.

Públicas

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia
Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Formulario para o recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado
Área de Formación e Innovación Educativa | eafp.innovacion@uvigo.es | 986 812 035
Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, de ser o caso, portabilidade dos datos
Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"
ANEXO II - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PREMIOS UVIGO HUMANA
Contacta coa Sección de Bolsas e Axudas
Application form for incoming Erasmus+ Traineeships students
Rexistro Persoal Investigador Visitante/Visiting Researchers Registration
APLICACIÓN DA INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19
Escola Aberta de Formación Permanente - Universidade de Vigo
Formulario para rexistrar o cumprimento de obrigas docentes FCCED 2022/2023
Proposta de necesidade para abordar en proxecto APS
Datos charlas divulgativas impartidas en centros educativos
Formulario para solicitar información sobre el título propio "Especialista en Ciberseguridad Industrial" ofertado por la Universidade de Vigo
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Formulario para entrega de documentación das propostas de contrato con cargo a proxectos de investigación.
REXISTRO DE USUARIO@ DA COMUNIDADE ALUMNI-UVIGO
Formulario de solicitud de traslado de expediente de ABAU (EVAU)
Por favor, cubra o seguinte formulario para participar na actividade
Formulario para que o PDI solicite certificado de participación en proxecto(s) do programa STEMBACH
IDEAS DE PROXECTOS PROPOSTOS POLO ALUMNADO
Application Form for International Regular Students
SOLICITUDE SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL
CITA PARA ASESORAMENTO DE IDEAS DE NEGOCIO OU PROXECTOS EMPRESARIAIS
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo de Orientación Laboral da AEE_Curso 2022-2023
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo SUCEDE_Curso 2022-2023
Enquisa de satisfacción Itinerario "EMPREGarte” - Talleres de Busca Activa de Emprego
XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2023)
Formulario Consultas para o portal da investigación da UVIGO
Seguimiento de publicación de oferta y selección candidaturas de la Universidad de Vigo
Obradoiros de Busca Activa de Emprego
Obradoiros de Busca Activa de Emprego
Solicitudes do programa de accións estratéxicas de investigación da UVIGO
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp. innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Sólo para ser cubierto por las universidades socias / Only to be filled out by partner universities from an institutional e-mail account
IMPORTANTE: Este formulario é obrigatorio cubrilo, descargalo e presentalo ante a Sede electrónica da Universidade de Vigo xunto á solicitude xenérica da sede electrónica e o teu Curriculum Vitae, conforme indica o apartado 5.2 da convocatoria.
Rexistro das horas de traballo presencial do TFG Química 22/23
Propostas temáticas para TFG Química 2023/2024
Documentación BOLSA MEFP 2023/2024_INICIO ESTUDOS UVIGO
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA FERIA EMPREGOinCAMPUS23
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA FERIA EMPREGOinCAMPUS23
INTERESE EN RECIBIR ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO EN PRÁCTICAS