Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Xornada de formación "Retos da cooperación Universitaria ao Desenvolvemento en Galicia"

Datos necesarios

A Rede Galega de Cooperación Universitaria, integrada pola Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo, organiza a xornada  de formación "Retos da cooperación Universitaria ao Desenvolvemento en Galicia".

DATA E MODALIDADE:

As xornadas realizarase o día 15 de decembro de 10:00 a 14:00.

Formato : virtual síncrono , as contrasinais de acceso serán proporcionadas por e-mail a todas as persoas inscritas nas xornadas.

PROGRAMA:

1-DEBILIDADES E  PAUTAS PARA A MELLORA NAS FORMULACIÓNS DE PROXECTOS NO EIDO DA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO DESENVOLVEMENTO. 

Explicación das principais debilidades detectadas nas solicitudes presentadas ao abeiro das convocatoria de axudas e subvencións para a execución de proxectos no exterior e pautas para a mellora nas próximas formulacións en: Pertinencia, coherencia, financiamento, recursos humanos e técnicos, análise da entidade solicitante e contraparte local, poboación beneficiaria, viabilidade, complementariedade e incorporación dos enfoques transversais, adecuación e contribución aos principios da Declaración de París e aos ODS.

2-PRINCIPAIS CONVOCATORIAS NO EIDO DA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO DESENVOLVEMENTO

Convocatorias de subvencións existentes no eido autonómico, estatal e internacional para a Cooperación Universitaria ao desenvolvemento.

3- FORO VIRTUAL " OS RETOS DA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO DESENVOLVEMENTO"

Logo das xornadas celebraremos un Foro virtual sobre a cooperación Universitaria ao Desenvolvemento onde se debatera sobre a Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento  abordando as seguintes cuestións

- Cal é o papel das Universidades na cooperación  ao desenvolvemento?

-Que retos presenta o traballo na CUD para o PDI e PAS que traballada nos proxectos e accións de cooperación?

-Necesidades formativas e propostas dende o ámbito Universitario no eido da CUD.

 

Persoas destinatarias: Comunidade Universitaria e entidades sociais.

Estas xornadas van dirixidas a docentes, investigadores/as, estudantes, persoal universitario de servizos e administración así como a traballadores/as das entidades sociais que teñan un interese especial na cooperación universitaria ao desenvolvemento (CUD).

Obxecto:

Nestas xornadas achegarémonos  ao fenómeno da CUD establecendo un foro de diálogo e reflexión entre os principais actores da cooperación en torno á cooperación universitaria ao desenvolvemento, co obxecto de reforzar o papel das Universidades Públicas como axentes de cooperación.

(Máis información: direc.equidade@uvigo.es)

 


Datos de contacto
Área de Equidade e Diversidade
direc.equidade@uvigo.es
986130261