Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Punto Lila Virtual

Formulario de contacto

A través deste formulario podes facer unha consulta ou trasladar unha queixa sobre unha posible situación de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo en calquera espazo, físico ou virtual, da Universidade de Vigo.

Os datos trataranse sempre de xeito confidencial.

Cubrir o cuestionario non supón unha denuncia formal nin implica a activación do Protocolo para a prevención e a sanción do acoso sexual e por razón de sexo da UVigo.

Unha vez recibida a información, porémonos en contacto contigo a través do medio que nos indiques nun prazo máximo de 48 horas.

Podes atopar outros recursos contra as violencias machistas na web da Unidade de Igualdade. 

(EN)

Through this form you can make a query or submit a complaint about a possible situation of sexual harassament in any space, physical or virtual, of the Universidade de Vigo. 

The data will always be treated confidentially. 

Completing the questionnaire does not constitute a formal complaint and it does not imply the activation of the Protocol for the prevention and punishment of sexual and gender-based harassment at the Universidade de Vigo

Once the information has been received, we will contact you in a maximum period of 48 hours. 

You can find other resources against sexist violence on the website of the Equality Unit. 


Datos de contacto
Unidade de Igualdade
igualdade@uvigo.gal
986813419