Secretaría Uvigo

Listaxe de enquisas

Atopados 52 rexistros
Páxina 1 de 3
Resultados por páxina:

Privadas

Non existen formularios ou enquisas dispoñibles.

Públicas

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia
Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Formulario para o recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado
Área de Formación e Innovación Educativa | eafp.innovacion@uvigo.es | 986 812 035
Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, de ser o caso, portabilidade dos datos
Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"
ANEXO II - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PREMIOS UVIGO HUMANA
Contacta coa Sección de Bolsas e Axudas
SOLICITUDE DE CERTIFICADO TITOR/A EXTERNO/A - GRAO EN TRABALLO SOCIAL - CURSO 2022-2023
Application form for incoming Erasmus+ Traineeships students
Rexistro Persoal Investigador Visitante/Visiting Researchers Registration
APLICACIÓN DA INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19
Escola Aberta de Formación Permanente - Universidade de Vigo
Formulario para rexistrar o cumprimento de obrigas docentes FCCED 2022/2023
Proposta de necesidade para abordar en proxecto APS
Datos charlas divulgativas impartidas en centros educativos
Formulario para solicitar información sobre el título propio "Especialista en Ciberseguridad Industrial" ofertado por la Universidade de Vigo
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Formulario para entrega de documentación das propostas de contrato con cargo a proxectos de investigación.
REXISTRO DE USUARIO@ DA COMUNIDADE ALUMNI-UVIGO
Formulario de solicitud de traslado de expediente de ABAU (EVAU)
Por favor, cubra o seguinte formulario para participar na actividade
IDEAS DE PROXECTOS PROPOSTOS POLO ALUMNADO
Formulario de Solicitude de devolución Título Propio 2022/2023
Formulario de xestión de modificación da forma de pagamento de prezos públicos asociados á matrícula Títulos Propios
Formulario de Solicitude de Desconto Título Propio 2022/2023
Application Form for International Regular Students
Formulario de Solicitude de matrícula de máster fóra de prazo 22/23
Solicitudes do programa de accións estratéxicas de investigación da UVIGO
FORMULARIO DE SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN DE ACCESO AO DCAP "LA ESCRITURA ROMÁNTICA DE LA EDAD MEDIA.JUAN II DE CASTILLA Y SU CORTE (ALITES 2023)
SOLICITUDE SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL
CITA PARA ASESORAMENTO DE IDEAS DE NEGOCIO OU PROXECTOS EMPRESARIAIS
Formulario de xestión de entrega de documentación desconto Título Propio 2022/2023
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo de Orientación Laboral da AEE_Curso 2022-2023
XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2023)
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo SUCEDE_Curso 2022-2023
Enquisa de satisfacción Itinerario "EMPREGarte” - Talleres de Busca Activa de Emprego
XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2023)
INTERESE DAS EMPRESAS EN PARTICIPAR CUN STAND NA FERIA EMPREGOinCAMPUS DE PONTEVEDRA
INTERESE DAS EMPRESAS EN PARTICIPAR CUN STAND NA FERIA EMPREGOinCAMPUS DE OURENSE
INTERESE DAS EMPRESAS EN PARTICIPAR CUN STAND NA FERIA EMPREGOinCAMPUS DE VIGO
INTERESE EN PARTICIPAR NUNHA ENQUISA SOBRE O POTENCIAL DA UVIGO COMO FONTE DE TALENTO
Formulario Consultas para o portal da investigación da UVIGO
Seguimiento de publicación de oferta y selección candidaturas de la Universidad de Vigo
Obradoiros de Busca Activa de Emprego
Obradoiros de Busca Activa de Emprego
Obradoiros de Busca Activa de Emprego