Secretaría Uvigo

Listaxe de enquisas

Atopados 39 rexistros
Páxina 1 de 2
Resultados por páxina:

Privadas

Non existen formularios ou enquisas dispoñibles.

Públicas

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia
Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp. innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Área de Formación e Innovación Educativa | eafp.innovacion@uvigo.es | 986 812 035
Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, de ser o caso, portabilidade dos datos
Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"
ANEXO II - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PREMIOS UVIGO HUMANA
Application form for incoming Erasmus+ Traineeships students
Rexistro Persoal Investigador Visitante/Visiting Researchers Registration
APLICACIÓN DA INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19
Escola Aberta de Formación Permanente - Universidade de Vigo
Formación para Emprendedores en el Ámbito de la Movilidad Avanzada y Extendida
Formulario para rexistrar o cumprimento de obrigas docentes FCCED 2021/2022
Formulario de candidatura para iniciativas emprendedoras MoBAE
Formulário de inscrição para iniciativas empreendedoras do MoBAE participantes da convocatória do Selo MoBAE
Proposta de necesidade para abordar en proxecto APS
Enquisa English Friendly para o profesorado
Formulario de solicitud de traslado de expediente de ABAU (EVAU)
Recollida de datos | Actividades de cultura científica 2020
Formulario de Solicitude de matrícula de máster fóra de prazo 21/22
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo de Orientación Laboral da AEE_Curso 2021-2022
INSCRIPCIÓN AO EVENTO IN
2021 XOVES EMPREGABLES: REXISTRO DE PARTICIPANTES
Formulario para solicitar información sobre el título propio "Especialista en Ciberseguridad Industrial" ofertado por la Universidade de Vigo
Propostas sobre melloras no funcionamento da biblioteca
Formulario de solicitud de participación en las VIII Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial (JAI'2022)
Obradoiros de Busca Activa de Emprego
Formulario para solicitud de inscripción en el título propio "Especialista en Ciberseguridad Industrial" ofertado por la Universidade de Vigo
2021/22 Axudas Prazas Propias e GE4 SOLICITUDE
Formulario de inscrición | Actividade formativa para persoal investigador. Plan anual "Ciencia de ida e volta" da UCC+i
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Formulario para solicitud de inscripción en el título propio "Experto en Interpretación Simultánea de Voz a Texto" ofertado por la Universidade de Vigo