Secretaría Uvigo

Listaxe de enquisas

Atopados 81 rexistros
Páxina 3 de 5
Resultados por páxina:

Privadas

Non existen formularios ou enquisas dispoñibles.

Públicas

Formulario para exercer o dereito de acceso á información pública regulado pola lei de transparencia
Formulario/Form EIDO - TC32. Membros tribunais e directores/as / Jury members and supervisors
Área de Formación e Innovación Educativa /cpfp.innovacion@uvigo.gal / 986 812 035
Formulario para o recoñecemento de actividade formativa coma Formación Permanente do Profesorado
Área de Formación e Innovación Educativa | cpfp.innovacion@uvigo.es | 986 812 035
Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, de ser o caso, portabilidade dos datos
Este formulario recopila a infomación necesaria para a avaliación do Practicum de cada estudante do grao de Educación Infantil e Primaria
Inscrición ás xornadas "A xeración de valor a partir da I+D"
ANEXO II - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PREMIOS UVIGO HUMANA
GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL E GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Contacta coa Sección de Bolsas e Axudas
APLICACIÓN DA INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19
Escola Aberta de Formación Permanente - Universidade de Vigo
Formulario para rexistrar o cumprimento de obrigas docentes FCCED 2023/2024
Catálogo de Charlas científico divulgativas
Proposta de necesidade para abordar en proxecto APS
Formulario para solicitar información sobre el título propio "Especialista en Ciberseguridad Industrial" ofertado por la Universidade de Vigo
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Formulario para entrega de documentación das propostas de contrato con cargo a proxectos de investigación.
REXISTRO DE USUARIO@ DA COMUNIDADE ALUMNI-UVIGO
Por favor, cubra o seguinte formulario para participar na actividade
Formulario para que o PDI solicite certificado de participación en proxecto(s) do programa STEMBACH
Application Form for International Regular Students
SOLICITUDE SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL
CITA PARA ASESORAMENTO DE IDEAS DE NEGOCIO OU PROXECTOS EMPRESARIAIS
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo SUCEDE_Curso 2022-2023
Formulario Consultas para o portal da investigación da UVIGO
Seguimiento de publicación de oferta y selección candidaturas de la Universidad de Vigo
Formulario para a solicitude de Avaliación Global nas materias do 1º cuadrimestre do Grado en Enfermería Meixoeiro para o curso 2023-24
Formulario de solicitud de traslado de expediente de ABAU (EVAU)
Neste formulario podes solicitar espazos nos edificios institucionais
INSCRICIÓN COMO MENTOR/A NO PROGRAMA MENTORING ALUMNI-UVIGO
INSCRICIÓN COMO MENTORIZADO/A NO PROGRAMA MENTORING ALUMNI-UVIGO
Datos charlas divulgativas impartidas en centros educativos
SOLICITUDE SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL
Enquisa de satisfacción sobre o Servizo de Orientación Laboral da AEE_Curso 2023-2024
Formulario de contacto
Neste formulario podes solicitar unha visita aos Centros da UVigo no Campus de Ourense
RETOS PROPOSTOS POLAS ENTIDADES COLABORADORAS
Neste formulario podes solicitar unha charla de orientación xeral da Universidade de Vigo
A través deste formulario podes confirmar a asistencia do teu centro á Xornada de Orientación Universitaria (XOU) da UVigo
Neste formulario podes solicitar unha visita aos Centros da UVigo no Campus de Pontevedra
Neste formulario podes solicitar unha visita aos Centros da UVigo no Campus de Vigo
A través deste formulario podes formar parte da base de datos a través da cal enviamos información directa sobre as actividades que se levan a cabo dende a UVigo dirixidas a centros de educación secundaria
IDEAS DE PROXECTOS PROPOSTOS POLO ALUMNADO
Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035
Enquisa de satisfacción alumnado sobre o Programa Mentoring 2023-2024
Enquisa de satisfacción mentores/assobre o Programa Mentoring 2023-2024
Formulario de solicitud de participación como patrocinador de las X Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial (JAI'2024)
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS / FOTOGRAFIA EMPREGOinCAMPUS
Enquisa sobre as prácticas realizadas polo alumnado da Facultade de Educación e Traballo Social
Formulario para a solicitude de Avaliación Global nas materias do 2º cuadrimestre do Grado en Enfermería Meixoeiro para o curso 2023-24
Neste formulario podes solicitar a participación do reitor ou membros do equipo de dirección en actos de graduación
Formulario de inscripción como invitad@ a las X Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial
Formulario de inscripción a las X Jornadas sobre tecnologías y soluciones para la Automatización Industrial
Recopilación de formadores y mentores para participar en proyecto ECOTOURS
Sólo para ser cubierto por las universidades socias / Only to be filled out by partner universities from an institutional e-mail account
Enquisa de satisfacción charlas AEE en Centros
Solicitudes do programa de accións estratéxicas de investigación da UVIGO
Formulario para participar como madriña ou padriño na campaña GALEGO DE TRANQUIS
Formulario para participar como aprendente na campaña GALEGO DE TRANQUIS
Actitud emprendedora: un espazo creativo para trabajar de forma práctica el desarrollo de competencias emprendedoras.
Taller diseñado paracomprender la importancia de la gestión efectiva de equipos en el éxito empresarial y desarrollar habilidades de liderazgo y estrategias de networking
La actividad propuesta trata de introducir a los participantes en el mundo de la creatividad empresarial y su intersección con la inteligencia artificial.
Jornada al aire libre orientada a resaltar la importancia del concepto Ecosistema emprendedor en torno a tres actividades: una carrera de orientación, una actividad de Scenes by SAP y una merienda final de networking
Documentación BOLSA MEFP 2024/2025_INICIO ESTUDOS UVIGO
Formulario para inscripción en la Conferencia "Robótica en el sector Healthcare"
Challenge elBulli1846
Este formulario específico é obrigatorio. Unha vez cuberto debe descargarse e presentarse ante a sede electrónica da Universidade de Vigo xunto coa instancia xenérica, o Curriculum Vitae e a documentación que inclúa unha relación de materias contables e fiscais cursadas e superadas en titulacións de educación superior.
INTERESE EN ADHERIRSE AO PROGRAMA CAMPUS RURAL DA UVIGO
Datos necesarios
Formulario para la expresión de interés para asistir al curso de observador científico pesquero