Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Enquisa de satisfacción sobre o Servizo SUCEDE_Curso 2022-2023

Enquisa de satisfacción sobre o Servizo SUCEDE_Curso 2022-2023

 

A túa opinión é moi importante para mellorar o Servizo de Asesoramento na Creación de Empresas do Estudantado (Servizo SUCEDE) da Universidade de Vigo. Grazas pola confianza depositada neste servizo!

Indicarche que as túas respostas serán tratadas de forma anónima e só se utilizarán para fins estatísticos e de redacción de informes.

Toda a información que nos facilites estará suxeita á Lei de Protección de Datos (Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantías de Dereitos Dixitais).


Datos de contacto
Area de Emprego e Emprendemento
sucede@uvigo.es
986818710