Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Propostas de actividades formativas para o Programa de Formación Permanente do Profesorado

Área de Formación e Innovación Educativa / eafp.innovacion@uvigo.es / 986 812 035

O PDI da Universidade de Vigo ten unha triple función na Universidade: ensinar, investigar e xestionar. Pola súas complexas atribucións precisa que a súa formación sexa moi completa e estea moi actualizada. O eixo da formación do PDI céntrase nas competencias docentes, como o dominio das metodoloxías, a planificación das materias, mellora da comunicación, emprego da motivación, desenvolver a súa labor titorial ou poñer en práctica diferentes tipos de avaliación.

 

Persoas destinatarias:

  • O Programa de Formación Permanente do Profesorado está destinado a todo o persoal docente e investigador da Universidade de Vigo con carga docente e dependendo a temática do curso terán preferencia perfís determinados.
  • No caso de que quedasen prazas dispoñibles poderán participar outras persoas interesadas na formación.

 

A información distribuirase por correo electrónico nas listas de «pdi», pola aplicación de Uvigo! da Universidade de Vigo e polo Twitter, Instagram e Linkedin da Escola Aberta de Formación Permanente.

Cada unha das actividades formativas recibirá a acreditación da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado.

 


Datos de contacto
Área de Formación e Innovación Educativa
eafp.innovacion@uvigo.es
986 812 035