Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Indicadores do persoal

Datos de PTXAS (persoal técnico, de xestión e de administración e servizos)

Datos de PDI (persoal docente e investigador)

Datos do persoal investigador

desagregados por sexo, idade, procedencia xeográfica, categoría etc.

Nos ficheiros de PDI pode consultar a información relativa ao % profesorado con teses lidas na Uvigo", o número de sexenios e o número de sexenios posibles e o número de quinquenios.

2023_Indicador de recursos humanos_PDI ( xlsx)

2023_Indicador de recursos humanos_Persoal Investigador ( xlsx)

2023_Indicador de recursos humanos_PTXAS ( xlsx)

Evolución dos recursos humanos ( xlsx)

PDI_porcentaxe teses lidas UVigo e sexenios ( xlsx)

2022_Indicador de recursos humanos_PAS ( xlsx)

2022_Indicador de recursos humanos_PDI ( xlsx)

2022_Indicador de recursos humanos_Persoal investigador ( xlsx)

2021_Indicador de recursos humanos_PAS ( xlsx)

2021_Indicador de recursos humanos_PDI ( xlsx)

2021_Indicador de recursos humanos_Persoal investigador ( xlsx)

2020_Indicador de recursos humanos_PAS ( xlsx)

2020_Indicador de recursos humanos_PDI ( xlsx)

2020_Indicador de recursos humanos_Persoal investigador ( xlsx)

2023_Minusvalías, xubilacións e outras situacións administrativas ( xlsx)

2022_Minusvalías, xubilacións e outras situacións administrativas ( xlsx)

2021_Minusvalías, xubilacións e outras situacións administrativas ( xlsx)

2020_Minusvalías, xubilacións e outras situacións ( xlsx)

2019_Minusvalías, xubilacións e outras situacións administrativas ( xlsx)

2019_UVigo en cifras_RRHH ( xlsx)

2018_UVI en cifras RR HH ( xlsx)

2017_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2016_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2015_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2014_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2013_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2012_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2011_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2010_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xlsx)

2009_UVI en cifras RRHH (GALE) ( xls)