Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Indicadores do persoal

Datos de PTXAS (persoal técnico, de xestión e de administración e servizos)

Datos de PDI (persoal docente e investigador)

Datos do persoal investigador

desagregados por sexo, idade, procedencia xeográfica, categoría etc.

Nos ficheiros de PDI pode consultar a información relativa ao % profesorado con teses lidas na Uvigo", o número de sexenios e o número de sexenios posibles e o número de quinquenios.