Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

No seguinte apartado pode consultarse información sobre a execución orzamentaria da Universidade de Vigo. No orzamento de ingresos establécense: as previsións iniciais, as modificacións orzamentarias, as previsións definitivas, os dereitos recoñecidos, os dereitos anulados e cancelados, os recoñecidos netos e a recadación neta. No orzamento de gastos temos: os créditos iniciais, as modificacións orzamentarias, o crédito total, as retencións, autorizacións, compromisos e obrigas recoñecidas. Esta información pode ser consultada de xeito anual ou trimestral segundo corresponda.

Visor de Transparencia Económica-Financeira

A información sobre a execución orzamentaria da universidade tamén se pode consultar no visor de Transparencia Económica-Financeira dun xeito gráfico, claro e accesible.

Acceso visor

Consulte os indicadores orzamentarios na Sección UVigo en cifras.