Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

No seguinte apartado pode consultarse información sobre axudas e subvencións concedidas pola Universidade de Vigo, con indicación do seu importe, obxectivo, finalidade e persoas beneficiarias. Nos documentos adxuntos pode verse a relación de subvencións financiadas directamente pola nosa universidade e as bolsas de estudo e colaboración.