Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

No visor de Transparencia Económica-Financeira pódense consultar os datos do orzamento e o estado de execución desglosado por ingresos, gastos e liquidación:

 • Financiación
  • Como se financia? con gráficas circulares de como se financia a universidade por capítulo e artigo.

 

 • Execución ingresos
  • Como se executan os ingresos? coa gráfica en bloques da porcentaxe de execución de ingresos a nivel de capítulo e artigo.

 

 • Gastos
  • Como se gasta? con gráficas circulares de como se gasta na universidade por capítulo e artigo.

 

 • Execución gastos
  • Como se executan os gastos? coa gráfica en bloques da porcentaxe de execución de ingresos a nivel de capítulo e artigo.

 

 • Visor de ingresos 

  • Ingresos coa gráfica en bloques do orzamento de ingresos inicial e o definitivo.
  • Ingresos evolución coa gráfica en bloques do orzamento inicial e definitivo coa evolución dende o ano 2015.
  • Ingresos datos coa táboa do orzamento de ingresos executado.

 

 • Visor de gastos 
  • Gastos coa gráfica en bloques do orzamento de gastos inicial e o definitivo.
  • Gastos evolución coa gráfica en bloques do orzamento inicial e definitivo coa evolución dende o ano 2015.
  • Ingresos datos coa táboa do orzamento de ingresos executado.

 

 • Visor estado de liquidación 
  • Evolución ingresos e gastos coa gráfica en liña comparativa dos ingresos por dereitos recoñecidos e os gastos por obrigas recoñecidas coa evolución dende o ano 2013.

 

Na seguinte ligazón pode acceder ó visor e ver os diferentes elementos e filtrar a información polo exercicio económico: