Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA 

A información económica é unha das áreas máis sensibles en materia de transparencia. A Universidade centraliza neste apartado a información máis relevante en materia económica, non só a esixida pola lexislación sobre transparencia, senón toda a información que se considera útil no que respecta ao rendemento de contas á sociedade.

Plan de financiamento do Sistema Universitario Galego 2016-2020 2.313 KB.pdf

Orzamentos, contas anuais e informes de auditoría

  • Orzamento 2018 4.140 KB.pdf e corrección de erros 118 KB.pdf
  • Orzamento 2017-2018 gastos e ingresos 51.4 KB.xlsx
  • Teito de gasto non financeiro 2018 379 KB.pdf
  • Orzamentos anteriores, informes de auditoría, contas anuais e memorias económicas  enlace

Contratos

Subvencións

 

Consulte os indicadores económicos (facturación, periodo medio de pagamento a provedores), de contrataciónorzamentariosfinanceiros na sección UVIGO EN CIFRAS