Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

INFORMACIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA 

A información económica é unha das áreas máis sensibles en materia de transparencia. A Universidade centraliza neste apartado a información máis relevante en materia económica, non só a esixida pola lexislación sobre transparencia, senón toda a información que se considera útil no que respecta ao rendemento de contas á sociedade.

Plan de financiamento do Sistema Universitario Galego 2016-2020 2.313 KB.pdf

 

Orzamentos, contas anuais e informes de auditoría

  • Orzamento actual e anteriores, informes de auditoría, contas anuais e memorias económicas enlace
  • Teito de gasto non financeiro 2020 235 KB.pdf
  • Orzamento 2020-2021 gastos e ingresos 811 KB.xlsx

 

Visor de transparencia Económica-Financeira

No visor preséntanse as principais magnitudes económicas-financeiras do orzamento de ingresos e gastos consolidado.

Acceso visor

 

Informe de fiscalización do Consello de Contas de Galicia

Último informe de fiscalización  período 2015-2018  por parte do Consello de Contas de Galicia  enlace (descarga pdf)     enlace Consello de Contas                 

 

Consulte os indicadores económicos (facturación, periodo medio de pagamento a provedores), de contrataciónorzamentariosfinanceiros na sección UVIGO EN CIFRAS 

Consulte outras páxinas desta sección: