Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Concesións administrativas

 

No seguinte apartado pódense consultar as concesións administrativas realizadas pola Universidade de Vigo, con indicación: do número de expediente, o centro no que se realiza, o NIF e nome da empresa que a ten adxudicada, a descrición da concesión, as datas de inicio e fin, as prorrogas, de ser o caso e o canón anual con IVE das mesmas.