Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

 

A Universidade de Vigo, quere deixar constancia de que calquera cidadán da Unión Europea pode informar á Oficina Europea de Loita contra o Fraude (OLAF) daquelas sospeitas de fraude que afecten ós intereses financeiros da UE, e que poderá dirixirse a esa entidade en todas as linguas oficias da Unión.

Oficina Europea de Loita contra o Fraude (OLAF)

Ademais o Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) é o órgano dependente da IGAE (Intervención General del Estado) dentro do MINHAFP (Ministerio de Hacienda y Función Pública), encargada de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra o fraude en colaboración coa OLAF.

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SCNA)

 

Resolución reitoral pola que se adaptan as plicas de cláusulas administrativas particulares ó disposto no Código Ético institucional da Xunta de Galicia e as plicas das cláusulas administrativas á execución dos fondos "Next Generation EU"