Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Medidas antifraude

A Universidade de Vigo, mediante unha declaración institucional aprobada no Consello de Goberno do día 21 de decembro de 2021 sobre a loita contra a fraude, manifesta a súa decidida vontade de combater a fraude, a corrupción e os conflitos de intereses na xestión de fondos públicos.

O obxectivo desta declaración é promover e consolidar unha cultura na nosa institución que exerza un efecto disuasorio para realizar calquera tipo de actividade fraudulenta e conseguir que as nosas actividades sexan percibidas como opostas á fraude e a corrupción en calquera das súas formas.

A dita declaración pode ser consultada nos seguintes enlaces e nos seguinte idiomas: galego, castelán e inglés.

A resolución reitoral do 10 de febreiro de 2022 aproba o Plan de medidas antifraude que se aplicarán na execución dos proxectos executados pola Universidade de Vigo e que sexan financiados con cargo dos fondos do Plan de recuperación, transformación e resilencia (enlace normativa / corrección).

 

Código ético

O artigo 19 do regulamento de transparencia e de acceso á información pública da Universidade de Vigo di "O código ético aprobado pola Xunta de Galicia será de aplicación na universidade, sen prexuízo de que esta decida aprobar as normas específicas de adaptación ao ámbito universitario" (enlace Portal de Transparencia Xunta de Galicia)

Código Ético (aprobado no Claustro Universitario o 18 de abril de 2023)

Normas de convivencia (aprobado no Claustro Universitario o 18 de abril de 2023)

Resolución reitoral pola que se adaptan as plicas de cláusulas administrativas particulares ó disposto no Código Ético institucional da Xunta de Galicia e as plicas das cláusulas administrativas á execución dos fondos "Next Generation EU"

 

Canles de denuncia antifraude

Denuncia externa

Universidade de Vigo, quere deixar constancia de que calquera cidadán da Unión Europea pode informar á Oficina Europea de Loita contra o Fraude (OLAF) daquelas sospeitas de fraude que afecten ós intereses financeiros da UE, e que poderá dirixirse a esa entidade en todas as linguas oficias da Unión. Pode atopar máis información da OLAF na seguinte ligazón:

Oficina Europea de Loita contra o Fraude (OLAF)

Ademais o Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) é o órgano dependente da IGAE (Intervención General del Estado) dentro do MINHAFP (Ministerio de Hacienda y Función Pública), encargada de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra o fraude en colaboración coa OLAF. Pode atopar máis información da SCNA na seguinte ligazón:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SCNA)

Denuncia interna

A denuncia interna sobre posibles sospeitas de fraude, corrupción ou conflitos de interese non declarados nos fondos do Plan de recuperación, transformación e resilencia poderá exercerse mediante denuncia verbal  ou  pedimento dunha reunión presencial, en ámbalos dous casos por vía telefónica no teléfono 986 81 86 40 (Unidade de Análises e Programas).

 

Proxectos

De conformidade co artigo 8.c e 12.d da resolución reitoral do 10 de febreiro de 2022, polo que se aproba o Plan de medidas antifraude, dáse publicidade agregada da referencia dos proxectos, subvencións axudas e contratos que reciben financiamento dos fondos do Plan de recuperación, tranformación e resilencia.

Ficheiro de relación de proxectos (xlsx)