Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

 

 

A Universidade de Vigo, quere deixar constancia de que calquera cidadán da Unión Europea pode informar á Oficina Europea de Loita contra o Fraude (OLAF) daquelas sospeitas de fraude que afecten ós intereses financeiros da UE, e que poderá dirixirse a esa entidade en todas as linguas oficias da Unión.

 

Oficina Europea de Loita contra o Fraude (OLAF)

 

Ademais o Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) é o órgano dependente da IGAE (Intervención General del Estado) dentro do MINHAFP (Ministerio de Hacienda y Función Pública), encargada de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra o fraude en colaboración coa OLAF.

 

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SCNA)