Secretaría Uvigo

Regulamento de transparencia e de acceso á información pública da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoUnidade de Análises e Programas
Categorias Administración e xestión
DescriciónO presente regulamento desenvolve a lexislación estatal e autonómica en materia de transparencia, do dereito de acceso á información pública e do bo goberno na Universidade de Vigo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás