Secretaría Uvigo

Normas de convivencia da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoNormativa
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Outras normas
DescriciónO seu propósito principal é favorecer a igualdade de trato e de oportunidades, o entendemento, a convivencia pacífica e o pleno respecto dos valores democráticos, os dereitos fundamentais e as liberdades públicas no ámbito universitario.
ObservaciónsA presente normativa foi aprobada polo Claustro Universitario o 18 de abril de 2023 e publicada no taboleiro electrónico oficial da Universidade de Vigo o 21 de abril de 2023.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás