Secretaría Uvigo

Manuais para traballo desde a casa

Axuda

Esta sección inclúe as preguntas relacionadas co teletraballo e as guías elaboradas a tal efecto.
Preguntas relativas ao uso de Office 365
Preguntas relacionadas co uso de MooVi, a instalación do Moodle corporativo da Universidade de Vigo para o curso 2022/2023
Preguntas sobre Campus Remoto
Información útil para estudantes, PAS e PDI que acaban de chegar á Universidade de Vigo
Respostas a preguntas sobre o acceso a diversas aplicacións e servizos ofrecidos pola Universidade de Vigo
Dúbidas máis frecuentes
Respostas ás preguntas sobre a matrícula nalgunha titulación oficial (grao, máster e doutoramento)
Dúbidas sobre o expediente académico
Dúbidas xerais acerca do funcionamento das actas
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa Tarxeta Universitaria da Universidade de Vigo
Preguntas relacionadas coa app móbil da Universidade de Vigo
Preguntas frecuentes sobre a utilización da aplicación de publicación de Convocatorias