Secretaría Uvigo

.::Portal de transparencia da Universidade de Vigo::.

Prácticas curriculares e extracurriculares

Indicadores que recollen a formación práctica do estudantado de titulacións oficiais, tanto a formación curricular coma a que se realiza para complementar a formación académica.

Núm. de estudantes de titulacións oficiais que realizan prácticas curriculares e extracurriculares desagregado por titulación.

% con respecto á matrícula.