Secretaría Uvigo

Manuais para traballo desde a casa

Axuda

Información útil para estudantes, PAS e PDI que acaban de chegar á Universidade de Vigo
Preguntas relacionadas co uso de MooVi, campus virtual da UVigo para o curso 2023/2024
Preguntas relativas ao uso de Office 365
Preguntas sobre Campus Remoto
Respostas ás preguntas sobre a matrícula nalgunha titulación oficial (grao, máster e doutoramento)
Nesta sección respóndense a preguntas relacionadas coa Tarxeta Universitaria da Universidade de Vigo
Preguntas relacionadas coa app móbil da Universidade de Vigo
Preguntas frecuentes sobre a utilización da aplicación de publicación de Convocatorias
Esta sección inclúe as preguntas relacionadas co teletraballo e as guías elaboradas a tal efecto.