Secretaría Uvigo

Convocatoria complementaria de axudas para a recualificación do sistema universitario

TipoRecursos Humanos
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código22-REC-UVIGO
Data inicio solicitudes22/08/2022
Data fin solicitudes12/09/2022
Descripción

O obxectivo desta convocatoria é establecer as bases para a realización dun proceso de selección para a concesión por parte da Universidade de Vigo das axudas para a recualificación do sistema universitario español outorgadas  mediante a Orde UNI/551/2021, de 26 de maio, pola que se conceden as subvencións previstas no Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, porlo que se regula a concesión directa de subvencións a universidades públicas para la recualificación do sistema universitario español.

Convócanse 2 modalidades de axuda: 

A. MARGARITA SALAS

C. MARÍA ZAMBRANO

Requisitos

Conforme á base sexta da convocatoria de axudas para cada unha das modalidades.

Documentacion

Conforme á base sétima da convocatoria de axudas para cada unha das modalidades.

Observacións

Para calquera consulta sobre a convocatoria, débese enviar un correo electrónico ao enderezo seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Taboleiro de anuncios: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=28114830
Enlace Ministerio de Universidades: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/concesion-universidades-publicas.html

Fase de admisión

Documentos da fase da convocatoria:

Criterios de valoración

Documentos da fase da convocatoria:

Fase de concesión

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás