Secretaría Uvigo

CONVOCATORIA DE PREMIOS WE SEA-UVigo AOS MELLORES TRABALLOS DE FIN DE GRAO E TRABALLOS DE FIN DE MÁSTER EN MATERIA DE SUSTENTABILIDADE E ECONOMÍA CIRCULAR

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoWE SEA
Data inicio solicitudes18/05/2022
Data fin solicitudes16/09/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9388
Descripción

A Universidade de Vigo e Conservas Rianxeira S.A.U a través do seu programa de Responsabilidade Social Corporativa “We Sea” veñen de convocar os “Premios We Sea-UVigo aos mellores traballos de fin de grao e traballos fin de máster en materia de sustentabilidade e economía circular”.

Outorgaranse os seguintes premios:

  • Premio ó mellor Traballo de Fin de Grao (TFG)
  • Premio ó mellor Traballo de Fin de Máster (TFM

Cada un dos premios consistirá nunha axuda en  metálico de 1.000 € e da realización dunhas prácticas por un período de 3 meses. As prácticas estarán remuneradas con 650€ brutos mensuais e realizaranse en calquera centro de traballo da sociedade de Conservas Rianxeira S.A.U (Jealsa), situados na comarca de Barbanza (costa norte de la ría de Arousa).

Requisitos
  1. Participantes: Estudantado da UVigo que teña superado o seu Traballos de fin de Grao (TFG) ou Traballo fin Mestrado (TFM) durante o curso 2021/2022 na Universidade de Vigo, cunha cualificación igual ou superior a 8
  2. Temática dos traballos: debe estar relacionada co:
  • Sustentabilidade: proxectos orientados a consecución dalgunha das metas incluídas no ODS 14 (Vida submariña: conservar e utilizar sostiblemente os océanos, mares e recursos mariños)
  • Economía Circular: proxectos orientados a consecución dalgunha das metas do ODS 12 (Producción e consumo responsable: garantizar modalidades de consumo e producción sostibles)

 

Documentacion

- Cubrir o formulario en liña descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo  a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede. Xunto co formulario en liña, o alumnado solicitante deberá subir a seguinte documentación (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

- Informe favorable do director/a do traballo.

- Unha copia en formato pdf do Traballo Fin Grao / Traballo Fin de Mestrado

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Atrás