Secretaría Uvigo

Premios á Excelencia Académica para alumnado que inicia estudos de Máster 2018/19

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2018-BPEM
Data inicio solicitudes17/07/2018
Data fin solicitudes17/10/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/3606
Descripción

Os premios teñen por obxecto incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso nos estudos de Máster da Universidade de Vigo

Requisitos

1. Estar matriculado por primeira vez en estudos de Máster na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 e manter a condición de matrícula durante todo o curso académico.

2. Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00. A nota media ponderada calcúlase dividindo a nota media do expediente académico do grao ou da licenciatura previa, entre a nota media da titulación

Documentacion

No caso de estudos de Grao cursados nunha universidade distinta á de Vigo, certificación académica dos estudos de Grao que lle dan acceso.

Observacións

Ao rematar de cubrir o formulario debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

09/11/2018 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Observacións

Alegacións ata o 23 de novembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

28/11/2018 Listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións ata o 13 de decembro

Documentos dunha fase de convocatoria:

18/12/2018 Listaxe defintiva de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás