Secretaría Uvigo

Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE,2021/2022

TipoBolsa de inclusión
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Once Crue
Data inicio solicitudes16/02/2022
Data fin solicitudes28/02/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8937
Descripción

OBXECTO:

Facilitar o desenvolvemento de prácticas académicas externas dirixidas a alumnado universitario con discapacidade promovendo así a mellora da súa empregabilidade e futuro profesional.

DURACIÓN:

O período de prácticas terá unha duración de 3 meses consecutivos, e poderán desenvolverse desde o día seguinte á publicación da resolución de concesión das bolsas por parte da Universidade ata o 31 de decembro do 2022. 

O horario será de 25 horas semanais.

CONTÍA:

O importe da bolsa ascende a 600 € brutos mensuais nos que se inclúe a cantidade precisa para o cumprimento das obrigas existentes en materia fiscal e coa seguridade social.

 

Requisitos
  • Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%
  • Estar matriculado/a en centros propios da Universidade de Vigo en titulacións oficiais de grao ou mestrado no curso 2021/2022.
  • Terán preferencia o alumnado do último curso e que teñan superado o 50% dos créditos dos estudos de grao ou másterter do plan de estudos.
Documentacion

SOLICITUDE:

Deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8937

O prazo finaliza o 28 de febreiro de 2022

Descargar o referido formulario en liña (arquivo en pdf) e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo a través do apartado Instancia Xenérica (SXER): https://sede.uvigo.gal/public/catalog-detail/22615858

Importante: Indicar no Asunto “Bolsa prácticas CRUE ONCE ”, e subir á sede electrónica unicamente o formulario en liña (o arquivo en pdf).

DOCUMENTACIÓN:

Subir a documentación que de seguido se relaciona, ao seguinte enlace da plataforma once-crue: http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx 

  • o currículo,
  • o certificado de discapacidade,
  • o certificado académico da titulación de grao coa nota media calculada sobre 10.

 

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

18/02/2022: Resolución reitoral de concedidas definitivas

Documentos da fase da convocatoria:

17/03/2022 Listaxe provisoria de solicitudes concedidas e denegadas- 2º período

Documentos da fase da convocatoria:

30/03/2022 Listaxe definitiva de solicitudes concedidas e denegadas- 2º período

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás