Secretaría Uvigo

X Edición do programa INCUVI-Emprende

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_Incuvi Emprende
Data inicio solicitudes06/10/2021
Data fin solicitudes05/11/2021
Descripción

OBXECTO:

Apoiar as ideas emprendedoras que xurdan entre o alumnado e persoas recentemente tituladas pola Universidade de Vigo co fin de fomentar o espírito emprendedor e impulsar as habilidades e competencias emprendedoras entre a comunidade universitaria.

A axuda consiste na formación e titorización do equipo emprendedor durante un período de preincubación de 7 meses. Estas accións irán encamiñadas a elaborar un modelo de negocio das ideas presentadas.

O número máximo de proxectos seleccionados será 12. Poderán desenvolverse en calquera dos tres campus da Universidade de Vigo (Ourense, Pontevedra ou Vigo) e abranguer todos os ámbitos de coñecemento: tecnolóxico, científico, xurídico-social e humanidades.

Requisitos
 1. Os membros dos equipos promotores das ideas deberán pertencer a algún dos seguintes colectivos:
   • Alumnado matriculado na Universidade de Vigo en estudos de grao ou mestrado no curso 2021/2022.
   • Persoas tituladas en titulacións oficiais pola Universidade de Vigo no curso 2018/2019 ou posteriores.
   • Persoas matriculadas nunha titulación oficial no curso actual ou tituladas noutras universidades españolas no curso 2018/2019 ou posteriores, sempre que non superen o 50% dos membros do equipo.
 2. A idea emprendedora poderá presentarse de maneira individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso existirá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo. A persoa ou equipo promotor deberán posuír a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
 3. Non se admitirán proxectos presentados por grupos nos que algún dos membros fose premiado en anteriores convocatorias de INCUVI.
 4. Non se poderá presentar mais dun proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
Documentacion

SOLICITUDES:

A persoa promotora ou a persoa coordinadora do equipo deberá encher o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8861, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en asunto “Axudas INCUVI Emprende”, achegando unicamente o arquivo coa solicitude

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

 1. Breve currículo de todas as persoas integrantes do equipo emprendendor (máximo 1 cara tamaño A4) no que indiquen formación, experiencia e outra información considerada de utilidade para reforzar a súa candidatura.
 2. Carta de interese/motivación redactada pola persoa promotora da idea/coordinadora do equipo na que xustifiquen a súa motivación e compromiso potencial para traballar na maduración da idea emprendedora a través da súa participación no programa INCUVI-Emprende.
 3. Outra documentación complementaria  que consideren oportuno achegar.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

10/11/2021 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Prazo de alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 17 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin deberán empregar o formulario en liña disponible na Secretaría Virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886

Documentos da fase da convocatoria:

02/12/2021 Listaxe definitiva de proxectos preseleccionados e rexeitados

Observacións

As persoas participantes nos proxectos preseleccionados deberán asistir a un obradoiro en liña teórico-práctico de 2 horas de duración orientado á preparación dunha presentación dos seus proxectos ante a comisión de selección, que terá lugar o día 3 de decembro de 12:00 a 14:00 horas no seguinte enlace https://us02web.zoom.us/j/87446547862

Documentos da fase da convocatoria:

12/01/2022 Listaxe provisoria de axudas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:

24/01/2022 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás