Secretaría Uvigo

Premios Consello Social Uvigo_Humana

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoUvigo_humana
Data inicio solicitudes24/09/2021
Data fin solicitudes15/10/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5767
Descripción

Os Premios Consello Social_UVigoHumana teñen por obxecto o recoñecemento por parte da Universidade de Vigo e do Consello Social ao labor desenvolvido por persoas físicas, institucións e organizacións non gobernamentais tanto galegas como internacionais que teñan sobresaído pola súa traxectoria en calquera ámbito vencellado coa solidariedade e a cooperación.

  • Concederanse dous premios, un a nivel galego e outro a nivel internacional.
  • Os Premios están dotados de diploma acreditativo e dun agasallo institucional que pola súa natureza non ten a consideración de subvención en especie. Os Premios non terán asignada dotación en metálico.
Requisitos

 Poderán presentar candidaturas:
o  Membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo.
o  Institucións públicas.
o  Entidades educativas, culturais e sociais.
o  Organizacións Non Gobernamentais.
o  Persoas e institucións de recoñecido prestixio.
o  Outras persoas ou representantes de entidades invitadas pola organización.
•     Non  serán  admitidas  as  candidaturas  a  título  póstumo  nin  a  aquelas  persoas, 
organizacións  ou  institucións  que  soliciten  os  Premios  para  si  mesmas,  nin  as propostas 
provenientes de membros da Comisión de Valoración.

Documentacion

Unha vez cuberto debe descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede, e pór como asunto “Premios Consello Social_UVigo_Humana”, destinado a Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación achegando unicamente o arquivo coa solicitude. A solicitude tamén poderá presentarse por calquera dos medios establecidos na lei 39/2015.

Observacións

A entrega dos Premios realizarase nun acto público organizado pola Universidade de Vigo previsiblemente na segunda quincena de novembro nunha data que será anunciada oportunamente.

Prazo para resolver1 mes
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Atrás