Secretaría Uvigo

Programa "Becas Santander Estudios Progreso" 2021-2022

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021-2022 Santander Estudios Progreso
Data inicio solicitudes17/09/2021
Data fin solicitudes01/12/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8859
Descripción

Convócanse:

  • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
  • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%
  • 8 bolsas de asignación xeral

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €.

Requisitos
  1. Estar matriculado no curso 2021/2022 nalgunha das titulacións de Grao, Máster ou Doutoramento da Universidade de Vigo en centros propios da Universidade de Vigo ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
  2. Ter concedida no curso 2020/2021 bolsa xeral do MEFP.
  3. Ter unha nota media igual ou superior a 8 no curso 2020/2021, calculada tal e como establece a convocatoria de bolsa xeral do MEFP (Ministerio de Educación e Formación Profesional). Para tal efecto multiplicaranse por 1,17 as notas medias procedentes de estudos da rama de Enxeñaría. Ao alumnado que inicia estudos de Grao se lle terá en conta a nota de acceso á universidade.
Documentacion

Solicitude:

As persoas solicitantes deberán inscribirse na web do Santander www.becas-santander.com e no formulario electrónico dispoñible no seguinte enlace do Portal de bolsas da UVIGO https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8859

As persoas que desexen que se lles teña en conta a pertenza a algún dos colectivos sinalados no punto 1 deberán presentar documentación acreditativa.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094

15/12/2021 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:

13/01/2022 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás