Secretaría Uvigo

Resolución reitoral, do 3 de setembro de 2021, pola que se publica a convocatoria de inscrición e matrícula no programa universitario para o emprego e a vida autónoma da Universidade de Vigo para o curso académico 2021/2022

TipoBolsa de inclusión
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoMatrícula emprego e vida autónoma
Data inicio solicitudes06/09/2021
Data fin solicitudes10/09/2021
Descripción

Resolución reitoral, do 3 de setembro de 2021, pola que se publica a convocatoria de inscrición e de matrícula no Programa universitario para o emprego e a vida autónoma da Universidade de Vigo para o curso académico 2021/2022.

 

Requisitos

Poderán solicitar a inscrición no programa as persoas con idades comprendidas entre 18 e  29 anos con discapacidade intelectual recoñecida igual ou superior ao 33 % e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

A idade mínima de 18 anos ten que cumprirse no ano 2021.

O programa desenvolverase no Campus de Vigo e o número máximo de alumnado que poderá ser admitido no programa será de 12 persoas.

Documentacion
  • Fotocopia do documento nacional de identidade (DNI) ou documento de identificación de estranxeiros (NIE).
  • No caso de ter representante legal, fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI) ou documento de identificación de estranxeiros (NIE) de dito representante.
  • Fotocopia do Expediente Académico (Certificado de Estudos) dos estudos cursados ata a actualidade.
  • Documentación que xustifique os cursos e accións formativas adicionais realizadas.
  • Certificado de discapacidade completo e actualizado.
  • Copia da tarxeta de demanda de emprego da persoa solicitante. De non ter dita tarxeta poderá achegarse no momento da matrícula.
Prazo para resolver5 días habiles
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria

Listado Provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Descrición

Anexos I e II

Documentos da fase da convocatoria:

Corrección de erros da convocatoria

Descrición

Resolución de Corrrección de Erros

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás