Secretaría Uvigo

Premios excelencia académica para estudantado que inicia estudos de Máster, 2021/2022

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Exc Inicio Máster
Data inicio solicitudes21/07/2021
Data fin solicitudes30/09/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8833
Descripción

OBXECTO:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso nos estudos de mestrado oficial da Universidade de Vigo.

PREMIOS:

Convócanse 15 premios distribuídos do seguinte xeito:

 • Artes e Humanidades: 2
 • Ciencias e Ciencias da Saúde: 2
 • Ciencias Sociais e Xurídicas: 7
 • Enxeñaría e Arquitectura: 4

CONTÍA:

A contía individual de cada premio é de 600 €.

Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2021/2022 por primeira vez en estudos de mestrado oficial mestrado en centros propios da Universidade de Vigo ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
 • Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00 calculada según o establecido no punto 6 da convocatoria:
  SELECCIÓN:

  A nota media do expediente académico de grao ou licenciatura que lle da acceso ao Máster, será ponderada coa nota media da titulación:

  Para a ponderación, no caso de estudos realizados en universidades españolas, terase en conta a nota media que, de acordo cos datos da Clasificación Internacional Normalizada da Educación (ISCED), corresponda á súa titulación na universidade na que a cursou:

  https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:50f08421-32b4-4609-8b23-44277340cce8/nm%20isced%20general%20y%20universidad%20fpu%202019.pdf

   

  Para os estudos realizados no estranxeiro, a ponderación realizarase tendo en conta as notas medias ISCED para estudos estranxeiros:

  https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7ae3604f-ca06-4329-9047-236c5bbcb9f9/nota-media-extranjeros.pdf

   

  De resultar vacantes nalgunha das ramas incrementarase o número de premios doutras ramas coa adxudicación á seguinte persoa da lista de agarda en función da puntuación.
Documentacion

SOLICITUDE:

Deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8833, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en asunto “premios excelencia académica inicio mestrado oficial”, achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

 • No caso de estudos de grao cursados nunha universidade distinta á de Vigo, certificación académica dos estudos de grao que lle dan acceso.
 • No caso de alumnado que accede ao mestrado oficial desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace:

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

PRAZO:

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte á publicarse esta convocatoria ata o 30 de setembro de 2021 ata as 23:59 horas (hora peninsular española).

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

21/10/2021 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 5 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os erros, as causas de exclusión e a falta de documentación.

Para tal fin deberán empregar o formulario en liña disponible na Secretaría Virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886

Documentos da fase da convocatoria:

12/11/2021 Listaxe provisoria de solicitudes con premio concedido, denegado e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 26 de novembro ás 23:59h (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario en liña disponible na Secretaría Virtual no seguinte enlace:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886  

Documentos da fase da convocatoria:

01/12/2021 Resolución definitiva de concesión

Documentos da fase da convocatoria:

03/12/2021 Premio complementario

Observacións

Este premio complementario adxudicaráselle ao alumnado seleccionado por Resolución Reitoral de 1 de decembro do 2021 no procedemento de concorrencia competitiva de concesión de Premios á excelencia académica para alumnado que inicia estudios de Mestrado na Universidade de Vigo no curso académico 2021/2022 que figuran no Anexo I.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás