Secretaría Uvigo

Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Grao, 2021/2022

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Exc Inicio Grao
Data inicio solicitudes21/07/2021
Data fin solicitudes30/09/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://sede.uvigo.gal/public/catalog-detail/solexcelencia
Descripción

OBXECTO:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso na universidade, ou que teñan acadado un relevante éxito nas distintas fases das Olimpíadas científicas. 

PREMIOS:

60 premios distribuídos do seguinte xeito:

 • 13 premios ao alumnado con premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
 • 12 premios ao alumnado clasificado en postos relevantes das fases internacional, nacional ou autonómica dalgunha das Olimpíadas científicas.
 • 25 premios ao alumnado con excelente resultado académico no Bacharelato.
 • 10 premios ao alumnado con excelente resultado académico no Ciclo Superior

CONTÍA: 

A contía individual de cada premio é de 600 €.

 

 

Requisitos
 1. Estar matriculado no curso 2021/2022 por primeira vez en estudos de Grao en centros propios da Universidade de Vigo ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
 2. Ter finalizado os estudos de bacharelato ou ciclo superior no curso 2020/2021.
 3. Cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:
  • Obter premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior da Xunta de Galicia no curso 2020/2021
  • Estar clasificado do 1º ao 3º posto da fase autonómica, ou do 1º ao 8º posto das fases nacional ou internacional dalgunha das Olimpíadas científicas celebradas no curso 2020/2021, recoñecidas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, ou pola consellerías de educación das Comunidades Autónomas, ou nas olimpiadas organizadas polas universidades públicas.
  • Obter unha puntuación igual ou superior a 8,5 puntos no expediente académico no Bacharelato.
  • Obter unha puntuación igual ou superior a 9 puntos no expediente académico no Ciclo Superior de formación profesional.
Documentacion

SOLICITUDE:

As solicitudes deberán empregar o procedemento SBOL- Solicitude premio excelencia inicio grao existente na sede electrónica para este procedemento: https://sede.uvigo.gal/public/catalog-detail/solexcelencia

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir, segundo corresponda, a seguinte documentación:

 • Acreditación do premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
 • Acreditación da Olimpíada Científica.
 • Certificación académica do Bacharelato ou Ciclo Superior, con nota media.
 • No caso de estudos estranxeiros de bacharelato, declaración de equivalencia da nota media.

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Observacións

OBRIGAS:

A persoa beneficiaria deberá:

 • estar matriculada durante todo o curso académico 2021/2022
 • encher o formulario en liña de declaración responsable existente na secretaría virtual da Universidade de Vigo, no prazo de cinco días desde a publicación da resolución definitiva.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

25/10/2021 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 9 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os defectos que motivaron a súa exclusión ou completar a solicitude.

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do formulario en liña dispoñible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886

Documentos da fase da convocatoria:

12/11/2021 Listaxe provisoria de solicitudes con premio concedido, denegado e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 26 de novembro ás 23:59h (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario en liña disponible na Secretaría Virtual no seguinte enlace:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886

Documentos da fase da convocatoria:

01/12/2021 Resolución definitiva de concesión

Observacións

A persoa beneficiaria deberá encher  o formulario en liña de declaración responsable existente na secretaría virtual da Universidade de Vigo, no prazo de cinco días desde a publicación da resolución definitiva.

Documentos da fase da convocatoria:

03/12/2021 Premio complementario

Observacións

Este premio complementario adxudicaráselle ao alumnado seleccionado por Resolución Reitoral de 1 de decembro do 2021 no procedemento de concorrencia competitiva de concesión de Premios á excelencia académica para alumnado que inicia estudios de Grao na Universidade de Vigo no curso académico 2021/2022 que figuran no Anexo I.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás