Secretaría Uvigo

Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero no TFG e TFM, 2020/2021

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 Egeria
Data inicio solicitudes21/07/2021
Data fin solicitudes30/09/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://sede.uvigo.gal/public/catalog-detail/23242881
Descripción

OBXECTO:

Recoñecer, publicitar e premiar os mellores Traballos de Fin de grao (TFG) e de mestrado oficial (TFM) que inclúan a perspectiva de xénero realizados polo alumnado da Universidade de Vigo.

PREMIOS:

 • 1 premio de TFG por cada un dos seguintes grupos:
  • Rama Xurídico – Social
  • Rama Ciencias – Rama Ciencias da Saúde – Rama Enxeñaría e Arquitectura
  • Rama Artes e Humanidades
 • 1 premio de TFM por cada un dos seguintes grupos:
  • Rama Xurídico - Social
  • Rama Ciencias – Rama Ciencias da Saúde – Rama Enxeñaría e Arquitectura
  • Rama Artes e Humanidades

CONTÍA:

A contía máxima de cada premio será:

 • TFG de 500 €
 • TFM de 600 €
Requisitos

Ter presentado o traballo fin de grao ou fin de mestrado oficial na Universidade de Vigo no curso 2020/2021 e obter unha cualificación mínima de 8.

Documentacion

SOLICITUDES:

Deben empregar o procedemento SBOL- Premios Egeria á inclusión da perspectiva de xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Mestrado existente na sede electrónica para este procedemento: https://sede.uvigo.gal/public/catalog-detail/23242881

DOCUMENTACIÓN:

Xunto coa solicitude deberán subir a seguinte documentación:

 1. O TFG/TFM en formato pdf.
 2. Resumo, en formato pdf , de como máximo 500 palabras. Non poderá conter elementos identificativos sobre a súa autoría ou titoría pero si indicar a que grao ou máster oficial corresponde.

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión

PRAZO:

O prazo de presentación das solicitudes comeza o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e remata o 30 de setembro de 2021 ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

07/10/2021 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 22 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os erros e a falta de documentación.

Para tal fin deberán empregar o formulario en liña disponible na Secretaría Virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886

Documentos da fase da convocatoria:

11/11/2021 Listaxe provisoria de permios concedidos, denegados e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 25 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser o caso, emendar os defectos que motivaron a súa denegación.

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do modelo dispoñible no enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/7886

Documentos da fase da convocatoria:

30/11/2021 Resolución definitiva de concesión

Observacións

As persoas beneficiarias deberán encher o formulario en liña  de declaración responsable existente na secretaría virtual da Universidade de Vigo, no prazo de cinco días desde a publicación da resolución definitiva

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás