Secretaría Uvigo

CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2020-2021

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoPED-2021
Data inicio solicitudes13/09/2021
Data fin solicitudes24/09/2021
Descripción

En cumprimento do establecido no artigo 45 do Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo, esta Reitoría resolve publicar a convocatoria de Premios extraordinarios de doutoramento para as teses lidas nesta Universidade no curso académico 2020-2021 que alcanzaran a cualificación “Sobresainte cum laude”, abranguendo o período entre o 1 de setembro de 2020 ata o 31 de xullo de 2021. Non obstante, non poderán participar nesta convocatoria as persoas que optaran por presentarse aos premios da convocatoria 2019/20 en virtude da situación excepcional prevista naquela convocatoria como consecuencia do adiamento de algunhas teses por mor do estado de alarma vixente durante 2020.

Requisitos

Alumnos que defenderon as súas teses de doutoramento  nesta Universidade no curso académico 2020-2021 e que acadaron  a cualificación “Sobresainte cum laude”, abranguendo o período entre o 1 de setembro de 2020 ata o 31 de xullo de 2021. Non obstante, non poderán participar nesta convocatoria as persoas que optaran por presentarse aos premios da convocatoria 2019/20 en virtude da situación excepcional prevista naquela convocatoria como consecuencia do adiamento de algunhas teses por mor do estado de alarma vixente durante 2020.

Convocatoria

Descrición

Esta Reitoría resolve publicar  a convocatoria de Premios extraordinarios de doutoramento para as teses lidas nesta Universidade no curso académico 2020-2021 que acadaran a cualificación “Sobresaínte Cum Laude”,  abranguendo o período entre o 1 de setembro de 2020 ata o 31 de xullo de 2021. Non obstante, non poderán participar nesta convocatoria as persoas que optaran por presentarse aos premios da convocatoria 2019/20 en virtude da situación excepcional prevista naquela convocatoria como consecuencia do adiamento de algunhas teses por mor do estado de alarma vixente durante 2020.

Documentos da fase da convocatoria:

RR da listaxe provisional de posibles persoas candidatas aos Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020-21 con campo cneai

Descrición

Publicación da listaxe provisional de posibles persoas candidatas aos premios Extraordinarios de Doutoramento 2020-21, con indicación do campo CNEAI asignado e da posesión ou non da Mención
Internacional, de Cotutela ou doutoramento industrial.

Ábrese un prazo ata o 3 de setembro de 2021 para que as persoas relacionadas poidan presentar alegacións ao contido da listaxe provisional a través do procedemento SXER-Alegacións da sede electrónica.

Documentos da fase da convocatoria:

RR nº Premios, coa distribución por ámbitos e listaxe definitiva de posibles persoas candidatas con indicación do campo cneai

Descrición

Resolución Reitoral de 10 de setembro de 2021 pola que se publica o número de premios coa súa distribución por ámbitos e a listaxe definitiva de posibles persoas candidatas aos Premios Extraordinarios De Doutoramento 2020-2021 con indicación do campo cneai asignado

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás