Secretaría Uvigo

Bolsa para a formación complementaria do alumnado no ámbito da igualdade de xénero, 2018/19

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-09
Data inicio solicitudes11/05/2018
Data fin solicitudes25/05/2018
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/2950
Descripción

O obxecto da bolsa é a formación complementaria do alumnado da Universidade de Vigo no ámbito da igualdade de xénero

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

 • Estar matriculado no curso académico 2017/2018 e durante todo o período de duración da bolsa en:
  • Estudos oficiais de máster ou de doutoramento das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e Artes e Humanidades
  • Máster en Profesorado de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas
  • Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión
  • Programa de Doutoramento en Creatividade e innovación social e sostible
  • Programa de Doutoramento en auga, sustentabilidade e desenvolvemento
Documentacion

Xunto coa solicitude, deben presentar os seguintes documentos:

 1. O currículo, indicando os cursos de formación realizados que considere de interese para o desenvolvemento da bolsa.
 2. A certificación académica oficial dos estudos realizados fóra da Universidade de Vigo.
 3. Documentos acreditativos dos méritos alegados.

Os programas daquelas materias que teñan contidos en estudos de xénero e que se poidan ter en conta para a valoración do expediente vinculado e non se atopen no Anexo II

Observacións

Ao rematar de cubrir o formulario debe asinalo e presentalo por Rexistro

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas

31/05/2018 Listaxe provisoria do alumnado admitido

Observacións

Tendo en conta que neste caso tódalas solicitudes presentadas cumpren os requisitos de admisión, non cabe a apertura do prazo de alegacións, e as solicitudes trasládanse a Comisión de valoración tal como se establece no punto 8 do anexo I da convocatoria

Documentos dunha fase de convocatoria:

02/07/2018 Listaxe provisoria do alumnado seleccionado

Observacións

Presentación de alegacións ata o 9 de xullo

Documentos dunha fase de convocatoria:

11/07/2018 Listaxe definitiva de bolsas concedidas

Observacións

A persoa seleccionada deberá presentarse o día 16 de xullo ante a persoa responsable da Unidade de Igualdade no edificio Reitoría 1ª planta

Lémbrase que, segundo indica a convocatoria no seu apartado 10, son obrigas das persoas bolseiras: 

Presentar na Sección de Bolsas e Axudas ao Estudo, dentro do mes seguinte á finalización da bolsa, unha memoria final das actividades realizadas durante todo o período da bolsa. Esta memoria debe estar informada favorablemente pola persoa titora

 

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás