Secretaría Uvigo

Convocatoria ISEP curso 2021/2022

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoISEP 21-22
Data inicio solicitudes28/11/2020
Data fin solicitudes23/12/2020
Requisitos

Os establecidos na convocatoria

Documentacion

A establecida na convocatoria

Observacións

Cubrir o formulario de solicitude, descargalo e presentalo a través da sede electrónica da Universidade de Vigo.

O nome de formulario é:International Student Exchange Program (ISEP)

O prazo de presentación de solicitudes comeza o 28/11/2020 e remata o 23/12/2020

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria

08/01/2021 - Resolución reitoral pola que se publican a listaxe provisoria de solicitudes admitidas a trámite e excluídas

Observacións

Prazo de alegacións 5 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación.

Documentos da fase da convocatoria:

19/01/2021-Resolución Reitoral do 18/01/2021 pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas

Documentos da fase da convocatoria:

20/01/2021-Resolución reitoral pola que se publica a listaxe provisional de persoas candidatas seleccionadas

Observacións

Prazo de reclamación: 5 días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación desta resolución

Documentos da fase da convocatoria:

02/02/2021-Resolución Reitoral do 01/01/2021pola que se publica a listaxe definitiva de persoas candidatas seleccionadas

Documentos da fase da convocatoria:

20/07/2021- R.R. Axudas complementarias Deputación de Pontevedra

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás