Secretaría Uvigo

Premios INCUVI - CONSOLIDA 2020/2021

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_INCUVI CONSOLIDA
Data inicio solicitudes23/10/2020
Data fin solicitudes06/11/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6841
Descripción

Obxecto:

A concesión dunha axuda que contribúa á consolidación de proxectos emprendedores viables, nacidos ou desenvolvidos total o parcialmente na Universidade de Vigo e promovidos por persoas recentemente tituladas na mesma co fin de que os beneficiarios podan seguir madurando o proxecto validar a idea e analizar a existencia dunha demanda real no mercado

Contía: 500 €

 

 

Requisitos

PERSOAS SOLICITANTES: persoas ou equipos emprendedores que que fosen beneficiarias dun premio na IV edición da convocatoria INCUVI Avanza.

As persoas solicitantes so poderán presentar o proxecto desenvolvido durante a súa participación no programa INCUVI-Avanza.

No caso de presentarse un equipo, so é necesario que a persoa que presenta a solicitude (e que actuará como promotor do proxecto emprendedor) houbera participado na convocatoria INCUVI-Avanza. De ser este o caso, haberá que presentar a renuncia formal daqueles compoñentes do equipo que non queiran seguir madurando a idea,  e polo tanto se desvinculen do proxecto emprendedor

COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS:

  • A idea emprendedora poderá presentarse de maneira individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso haberá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo.
  • A persoa ou equipo promotor deberán ter a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
  • Non se poderá presentar máis de un proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
Documentacion

Solicitude:

A persoa promotora ou a persoa coordinadora do equipo deberá cubrir o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6841 descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede, e pór en asunto “Axudas INCUVI Consolida”, achegando unicamente o arquivo coa solicitude

Documentación:

deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

  1. BREVE CURRÍCULO de todas as persoas integrantes do equipo emprendedor (máximo 1 cara tamaño A4) no que indiquen formación, experiencia e outra información considerada de utilidade para reforzar a súa candidatura.
  2. CARTA DE INTERESE/MOTIVACIÓN redactada pola persoa promotora da idea/coordinadora do equipo na que xustifiquen a súa motivación e compromiso potencial para traballar na maduración da idea emprendedora a través da súa participación no programa INCUVI-Avanza.
  3. FORMULARIO DE RENUNCIA,  que terán que cubrir e firmar aqueles membros beneficiarios das axudas no INCUVI-Avanza (e que polo tanto opten a axuda pola Modalidade 1) que decidan desvincularse da idea na que traballaron ó longo do programa
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

11/11/2020_Listaxe provisoria de solicitudes admitidas

Observacións

Non existindo solicitudes excluídas, as solicitudes presentadas son enviadas a Comisión de selección para a súa avaliación.

Documentos da fase da convocatoria:

07/12/2020 Listaxe definitiva de axudas concedidas

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás