Secretaría Uvigo

Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE,2020/2021

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 Once Crue
Data inicio solicitudes06/10/2020
Data fin solicitudes30/11/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6845
Descripción

Obxecto:

Facilitar o desenvolvemento de prácticas académicas externas dirixidas a alumnado universitario con discapacidade promovendo así a mellora da súa empregabilidade e futuro profesional

Duración:

O período de prácticas terán unha duración de 3 meses consecutivos, a realizar entre o 1 de febreiro e o 31 de outubro de 2021. Excepcionalmente por causas xustificadas poderán realizarse  ata o 31 de decembro do 2021. 

O horario será de 25 horas semanais 

Contía:

600 € euros brutos mensuais nos que se inclúe a cantidade precisa para o cumprimento das obrigas existentes en materia fiscal e coa seguridade social

 

 

Requisitos
  • Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%
  • Estar matriculado/a na Universidade de Vigo en titulacións oficiais de GRAO e MASTER no curso 2019/2020.
  • No caso de estudos de Grao ter superados o 50% dos créditos totais do plan de estudos.
Documentacion

Solicitude e documentación:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario online no seguinte enlace

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6845 descargalo e

presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, pondo en Asunto “Bolsa prácticas CRUE ONCE ”, achegando unicamente o formulario coa solicitude.

Así mesmo deberán cubrir o formulario electrónico na web

http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx e subir a plataforma a

seguinte documentación:

  • currículo,
  • certificado de discapacidade,
  • certificado académico da titulación de grao coa nota media calculada sobre 10.

IMPORTANTE: É PECISO FACER A SOLICITUDE NOS DOUS ENLACES

Observacións

 

 

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
: https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es

07/12/2020 Listaxe provisoria de bolsas concedidas e denegadas

Observacións

Aalegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 15 de decembro ás 23:59 h (hora peninsular española).

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do formulario online disponible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6087

Documentos da fase da convocatoria:

16/12/2020 Listaxe defintiva de bolsas concedidas e denegadas

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás