Secretaría Uvigo

Programa "Becas Santander Progreso Covid-19", 2020/2021

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 Santander Progreso-Covid
Data inicio solicitudes18/09/2020
Data fin solicitudes15/11/2020
Descripción

Convócanse:

 • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
 • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%
 • 8 bolsas de asignación xeral

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €.

 

 

Requisitos
 • Estar matriculado no curso 2020/2021 nalgunha das titulacións de Grao, Máster ou Doutoramento da Universidade de Vigo.
 • No caso de alumnado de Grao, Máster e Doutoramento ter concedida no curso 2019/2020 bolsa xeral do MEFP ou que algún membro da unidade familiar se atope nalgunha das seguintes situacións:
  1. Estar en situación de desemprego ou de Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) como consecuencia directa do COVID-19.
  2. Ser traballador/a por conta allea e ter reducido a xornada laboral por coidados como consecuencia directa do COVID-19.
  3. Ser traballador/a por conta propia e ter concedida a prestación extraordinaria por cese de actividade.
  4. Ser traballador/a do fogar e ter concedido o subsidio extraordinario por falta de actividade.
 • Ter unha nota media ponderada igual ou superior a 8, calculada tal e como establece a convocatoria de bolsa xeral do MEFP. Para tal efecto multiplicaranse por 1,17 as notas medias procedentes de estudos da rama de Enxeñaría.
Documentacion

Solicitude:

As persoas solicitantes deberán inscribirse nos dous seguintes enlaces:

 1. Na web do Santander www.becas-santander.com
 2. No formulario electrónico dispoñible no seguinte enlace do Portal de bolsas da UVIGO https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6153

 

As persoas que desexen que se lle teña en conta a pertenza a algún dos colectivos sinalados no punto 1 ou nalgunha das situacións do punto 2b) deberán presentar documentación acreditativa

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo

26/11/2020 Listaxe provisoria de solicitudes con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións ata o día 3 de decembro para, de ser o caso, emendar os defectos observados.

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do modelo dispoñible no enlace:

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6087

Documentos da fase da convocatoria:

11/12/2020 Listaxe definitiva de solicitudes con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás