Secretaría Uvigo

Bolsa de atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021

TipoBolsa de inclusión
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 BUNATEN
Data inicio solicitudes01/07/2020
Data fin solicitudes26/02/2021
Descripción

A universidade ten un programa propio de bolsas dirixido á integración de persoas con necesidades específicas de apoio educativo co obxecto de fomentar e garantir o acceso e a permanencia deste alumnado nos estudos. A través do Programa de atención personalizada para cada estudante subvencionanse os recursos necesarios para conseguir a plena integración do alumnado.

Requisitos

Contactar coa UNATEN (unidade de atención ao estudantado con necesidades específicas de apoio educativo)

https://www.uvigo.gal/campus/atencion-diversidade/que-podemos-axudar

Ligazóns da convocatoria
web: https://www.uvigo.gal/campus/atencion-diversidade/que-podemos-axudar
Correo electrónico: diversidade@uvigo.es
Teléfono: 986 813 626

24/11/2020 Resolución de concesión

Descrición

Resolución Reitoral de 24 de novembro do 2020 de concesión directa de bolsa a estudantes para o desenvolvemento do Regulamento de atención ao estudantado con necesidades específicas de apoio educativo durante o curso 2020/2021

Observacións

Obrigas da persoa beneficiaria

O/As adxudicatario/as das bolsas quedarán obrigado/as a:

  • Estar matriculado/a durante todo o curso académico 2020/2021.
  • Colaborar co centro docente, a Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación, e o Gabinete Psicopedagóxico  en todo canto sexa necesario para levar adiante estas axudas.
  • Colaborar en todo momento coa persoa responsable de discapacidade do centro de estudos.
  • Comunicar os cambios que se produzan nas condicións iniciais de concesión da bolsa.
  • Presentar unha memoria final que xustifique o cumprimento da subvención no prazo de un mes a contar desde a finalización do programa según modelo do Anexo I, dirixida á Sección de Axudas e Bolsas
Documentos da fase da convocatoria:
Atrás