Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en Centros de Investigación, 2020/2021

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2020_2021 Centros Investigación
Data inicio solicitudes28/07/2020
Data fin solicitudes11/09/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6111
Descripción

Obxecto:

Fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades cunha forte compoñente de aprendizaxe e adquisición de novas capacidades e destrezas directamente vinculadas á titulación na que se matricula

Nº de bolsas: 6

 • Campus de Ourense:
  • 2 bolsas no Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI)
 • Campus de Vigo:
  • 3 bolsas na Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT)
  • 1 bolsa no Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO)

Duración:

9 meses, iniciándose non antes do 1 de novembro de 2020 e finalizando o 31 de xullo se 2021

Contía:

A dotación económica bruta será como máximo 480 €/mes

Requisitos
 • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente permanente en España a 31 de decembro de 2019 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
 • Estar matriculado no curso 2020/2021 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións que figuran no Anexo II. Para estes efectos terase en conta o estado da matrícula o día 30 de setembro de 2020.
 • No caso do alumnado de Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao. Para estes efectos terase en conta que o último día establecido pola universidade para a presentación das actas de xullo segundo o calendario académico é o 31 de xullo.
 • Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.
Documentacion

Solicitude:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario online no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6111, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Universidade de Vigo dispón de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes:

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-06/Guia_rexistro_instancia_xenerica_gl.docx.pdf.

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de presentación dos formularios, poderán dirixirse ao enderezo electrónico sede@uvigo.gal

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte ao de publicación desta convocatoria ata o 11 de setembro de 2020 ata as 23:59 horas (hora peninsular española).

Documentación:

Deberán subir a seguinte documentación ao formulario online. Non é preciso subir a documentación á Sede electrónica

 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo.
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados
Observacións

As persoas solicitantes establecerán unha orde de prioridade que será vinculante

 

 

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

16/09/2020 Listaxe provisoria de alumnado admitido

Documentos da fase da convocatoria:

14/10/2020 Listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 28 de outubro ás 23:59 h (hora peninsular española).

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do formulario online dispoñible na Secretaría virtual no seguinte enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6087

Documentos da fase da convocatoria:

29/10/2020 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás